NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 - 2024

 

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Ze względu na skalę oddziaływania, jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działania w ramach bieżącej edycji kontynuują sprawdzone metody popularyzacji czytania (takie jak zakup nowości książkowych, czy poprawa infrastruktury bibliotecznej), jak i odpowiadają na współczesne przemiany sposobów uczestnictwa jednostki w kulturze."

 

- październik 2023 r. - po raz drugi biblioteka szkolna przygotowała wniosek i wzięła udział w kolejnej edycji wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

- 31 października 2023 r. elektroniczne wysłanie wniosku przez dyrektora szkoły o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu wieloletniego - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2. do Starostwa Powiatowego w Gostyniu na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych - Technikum w Gostyniu; Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu

Celem programu jest: 
- aktualizacja zbiorów biblioteki szkolnej o nowości wydawnicze, w szczególności proponowane przez uczniów, 
- popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży,
- promocja nowości książkowych zakupionych do biblioteki szkolnej,
- rozwijanie zainteresowań uczniów, 
- wzrost atrakcyjności biblioteki szkolnej,
- modernizacja biblioteki.

- 7 marca 2024 r. - na podstawie rekomendacji Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych i pedagogicznych Wojewoda Wielkopolski podjęła decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego m.in. 261 szkołom i filiom bibliotek pedagogicznych. Jednocześnie została opublikowana lista szkół, którym udzielono wsparcia finansowego – wniosek naszej szkoły rozpatrzono pozytywnie.

- kwiecień 2024 r. - po uzyskaniu informacji o przyznaniu naszej szkole dofinansowania na stronie internetowej biblioteki szkolnej www.biblioteka.zsz-gostyn.com.pl została założona zakładka NPRC 2.0 – 2024, w której na bieżąco zamieszczane są informacje oraz działania realizowane w ramach Priorytetu 3.

- 10 kwietnia 2024 r. - udział nauczyciela bibliotekarza w webinarium nt.: Książki dla małych i dużych. Autorski przegląd literatury dla uczniów szkół podstawowych i średnich w ramach współpracy z Akademią Biblioteki w Szkole. Prowadząca Agnieszka Kownatka-Ruszkowska zaprezentowała wartościowe i interesujące dla młodzieży nowości książkowe, które mogą być inspiracją do zakupów w ramach NPRC. Uzupełnienie listy książek do kupienia, m.in. o publikacje pomagające radzić sobie z emocjami. 

- 15 kwietnia 2024 r. udział w szkoleniu sieci nauczycieli bibliotekarzy powiatu gostyńskiego. Zaprezentowanie i omówienie przez panią Anitę Poprawską, doradcę metodyczną ds. bibliotek z CDN w Lesznie literatury dla młodzieży i rodziców z zakresu biblioterapii w profilaktyce zagrożeń internetowych. Zaktualizowanie zestawu książek do kupienia w ramach NPRC.

- 22 maja 2024 r. – udział dwóch drużyn naszej szkoły w konkursie wiedzy historycznej „Wiem więcej o ziemi gostyńskiej”. Uczniowie w większości z technikum przygotowywali się do konkursu na podstawie literatury zalecanej przez organizatorów oraz innych książek regionalnych dotyczących historii Gostynia i okolic dostępnej w bibliotece szkolnej – lit. zalecana i uzup. 
Relacja z konkurs na stronie internetowej - https://gostyn24.pl/pl/19_wiadomosci-z-regionu/588_gostyn/68404_pytania-wyswietlaly-im-sie-w-telefonach-byly-tez-stare-fotografie-z-gostynia.html   

- maj / czerwiec 2024 r. 
* wysłanie zgłoszenia do udziału w akcji Ogólnopolskie Wybory Książek organizowanej przez redakcję czasopisma „Biblioteka w Szkole”
* rozwieszenie plakatów, poinformowanie o akcji społeczności szkolnej na stronie internetowej szkoły i Facebooku oraz wysłanie informacji do uczniów i nauczycieli w dzienniku elektronicznym
* przygotowanie urn i kart do głosowania, przeszkolenie komisji wyborczej

* przeprowadzenie wyborów w systemie mieszanym – głosowanie w punktach ogólnodostępnych w szkole (biblioteka, świetlica, korytarz); w klasach głosowanie przeprowadziła Komisja składająca się z uczennic klasy 2TC Ani i Marta oraz Justyny

* przeliczenie przez Martę i Anię kart oraz opracowanie wyników - sporządzenie listy książek wskazanych przez młodzież w ankietach  

- czerwiec 2024 r. - uzyskanie informacji o podpisaniu umowy, dokonanie pierwszych zakupów książek