Obowiązkowe elementy opisu bibliograficznego (kolorem czerwonym zaznaczono znaki interpunkcyjne opisu stosowane w naszej szkole; norma bowiem nie precyzuje znaków umownych, nakazuje tylko konsekwencję w ich stosowaniu):

- nazwisko i imię autora, autorów (uwzględniamy do 3 autorów) (w przypadku, gdy nie ma autora opis rozpoczynamy od tytułu):

- tytuł utworu (w pisowni obowiązują zasady polskiej ortografii a nie układ graficzny w książce; wszystkie tytuły piszemy kursywą).

- numer wydania – kolejny, oprócz pierwszego, (skrót: Wyd. 3 zm., przej., popr., rozszerz., uzup.).

- tom, części (skrót: T. 1 lub T. 3-4 lub Cz. 1-4 lub Cz. 5).

- miejsce wydania, miejscowość (Warszawa, Poznań)

- rok wydania (1996, 2009).

- ISBN (Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki), (od roku 1980 – ISBN 83-7267-150-8; od roku 2007 ISBN 978-83-01-13029-X), (przecinek stawiamy, gdy kontynuujemy opis)

- strona (skrót: s.):

- autor (nazwisko i imię):

- tytuł

 

Schemat:

Nazwisko i imię autora, autorów: Tytuł utworu. Wyd. 2. T. 2-4. Warszawa 1996. ISBN 83-7267-150-8

lub

Nazwisko i imię autora, autorów: Tytuł utworu. Wyd. 3 zm. i popr. Cz. 5. Warszawa 1996. ISBN 83-7267-150-8, s. 9-10: Autor: Tytuł

lub

Autor: Tytuł (noweli, wiersza, obrazu, rozdziału / fragmentu). W: Nazwisko i imię autora, autorów: Tytuł utworu. Wyd. 3 zm. i popr. T. 3-4. lub Cz. 5. Warszawa 1996. ISBN 83-7267-150-8, s. 9-10

lub

Tytuł utworu. Warszawa 2011. ISBN 978-83-1478-436-X

 

Przykłady:

  1. Opis bibliograficzny książki jednotomowej (powieści, wiersza, opowiadania, noweli, obrazu; rozdziału / fragmentu książki; pracy zbiorowej (więcej niż trzech autorów lub określenia redaktor, opracował) (ze względu na użycie słowa „lub” opisy nie zostały uporządkowane alfabetycznie):

wybrane książki z literatury podmiotu:

- Kochanowski Jan: Treny. Wrocław 2008. ISBN 978-83-7684-451-X

lub

- Kochanowski Jan: Treny. Wrocław 2008. ISBN 978-83-7684-451-X, s. 7: Tren V, s. 11-12: Tren VIII

- Kozakowska Stefania: Malarze Młodej Polski. Kraków 1995. ISBN 83-86328-46-0, s. 46-47: Malczewski Jacek: Melancholia

lub

- Malczewski Jacek: Melancholia. W: Kozakowska Stefania: Malarze Młodej Polski. Kraków 1995. ISBN 83-86328-46-0, s. 46-47

- Marzec Anna: Od Schulza do Myśliwskiego. Warszawa 1988. ISBN 83-02-02759-6, s. 43-54: Powiedzieć prawdę o obozach. Tadeusz Borowski – Pożegnanie z Marią

lub

- Powiedzieć prawdę o obozach. Tadeusz Borowski – Pożegnanie z Marią. W: Marzec Anna: Od Schulza do Myśliwskiego. Warszawa 1988. ISBN 83-02-02759-6, s. 43-54

- Piękoś Andrzej: Motyw śmierci w malarstwie. Wrocław 2002. ISBN 83-7023-956-0, s. 60: Gierymski Aleksander: Trumna chłopska

lub

- Gierymski Aleksander: Trumna chłopska. W: Piękoś Andrzej: Motyw śmierci w malarstwie. Wrocław 2002. ISBN 83-7023-956-0, s. 60

- Poeci polscy od średniowiecza do baroku. Oprac. Kazimiera Żukowska. Warszawa 1977, s. 42-48: Legenda o świętym Aleksym

lub

- Legenda o świętym Aleksym. W: Poeci polscy od średniowiecza do baroku. Oprac. Kazimiera Żukowska. Warszawa 1977, s. 42-48

 

- Poezja naszego wieku: antologia wierszy publikowanych po 1918 roku. Wybór i oprac. Witold Kaliński. Wyd. 2. Warszawa 1990. ISBN 83-02-03771-0, s. 348-349: Szymborska Wisława: Radość pisania

lub

- Szymborska Wisława: Radość pisania. W: Poezja naszego wieku: antologia wierszy publikowanych po 1918 roku. Wybór i oprac. Witold Kaliński. Wyd. 2. Warszawa 1990. ISBN 83-02-03771-0, s. 348-349

- Prus Bolesław: Wybór nowel. Kraków 2007. ISBN 978-83-7327-288-0

lub

- Prus Bolesław: Wybór nowel. Kraków 2007. ISBN 978-83-7327-288-0, s. 67-73: Kamizelka

- Romanowska Marta: Stanisław Wyspiański. Kraków 2004. ISBN 83-89550-40-7, s. 98: Śpiący Staś

- Shakespeare William: Makbet. Wyd. 2 uzup. Warszawa 1997. ISBN 83-86235-05-5

- Żeromski Stefan: Ludzie bezdomni. Wyd. 23. Warszawa 1984. ISBN 83-86235-33-0

 

wybrane książki z literatury przedmiotu: 

- Drabarek Barbara, Falkowski Jacek, Rowińska Izabella: Szkolny słownik motywów literackich. Wyd. 4. Warszawa 1998. ISBN 83-86075-72-4, s. 90-95: Czytanie literatury (bohater czytający)

- Dzigański Artur: Słownik poezji: liceum. Kraków 2007. ISBN 978-83-7435-040-2, s. 178-180: Oda do młodości

- Falkowski Stanisław: Lekcje literatury. Kraków 1998. ISBN 83-7006-719-0, s. 7-12: Inwokacja… wszystkim znana?

lub

- Inwokacja… wszystkim znana? W: Falkowski Stanisław: Lekcje literatury. Kraków 1998. ISBN 83-7006-719-0, s. 7-12

- Falkowski Stanisław, Stępień Paweł: Żyrafa czyli po co i jak czytać poetów współczesnych. Warszawa 2000. ISBN 83-7255-088-3, s. 15-18: Czesław Miłosz wszystkim znany?

- Goik Magdalena: Kobiety w literaturze. Warszawa 2009. ISBN 978-83-262-0214-8, s. 40-43: Izabela Łęcka – Lalka Bolesława Prusa

- Komorowski Jarosław: Makbet Williama Shakespeare’a. Wyd. 2 zm. Warszawa 1995. ISBN 83-05839-4

- Lektury licealisty: szkice. Pod red. Wojciecha Pykosza i Leszka Bugajskiego. Wrocław 1986. ISBN 83-04-02140-4, s. 137-148: Kajtoch Wojciech: Wstęp do „Solaris”

lub

- Kajtoch Wojciech: Wstęp do „Solaris”. W: Lektury licealisty: szkice. Pod red. Wojciecha Pykosza i Leszka Bugajskiego. Wrocław 1986. ISBN 83-04-02140-4, s. 137-148

- Kolbuszewska  Daria: Najsłynniejsze obrazy malarstwa europejskiego. Poznań 2008. ISBN 978-83-245-1504-2, s. 68-69: Eugene Delacroix – Wolność wiodąca lud na barykady

- Kosecka Barbara, Kubisiowska Katarzyna: Lektury na ekranie, czyli mały leksykon adaptacji filmowych. Kraków 1999. ISBN 83-7006-856-1, s. 97-103: Nad Niemnem

- Lektury obowiązkowe. Pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. Wyd. 3. Wrocław 1976, s. 348-351: Sosień Barbara: Albert Camus „Buntuję się, więc jestem” – Dżuma

lub

- Sosień Barbara: Albert Camus „Buntuję się, więc jestem” – Dżuma. W: Lektury obowiązkowe. Pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. Wyd. 3. Wrocław 1976, s. 348-351

- Macios Tomasz: Leksykon lektur szkolnych: liceum. Wyd. 2. Bielsko-Biała 2007. ISBN 978-837266-647-5, s. 136-146: Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara

- Makowiecki Andrzej Z.: Słownik postaci literackich. Warszawa 2000. ISBN 83-02757-4, s. 447-448: Łęcka Izabela, s. 834-836: Wokulski Stanisław

- Michałowska Teresa: Średniowiecze. Wyd. 2. Warszawa 1999. ISBN 83-01-11452-5

lub

- Michałowska Teresa: Średniowiecze. Wyd. 2. Warszawa 1999. ISBN 83-01-11452-5, s. 448-457: Posłuchajcie, bracia miła… (Szczątek polskiego misterium?)

lub

- Posłuchajcie, bracia miła… (Szczątek polskiego misterium?). W: Michałowska Teresa: Średniowiecze. Wyd. 2. Warszawa 1999. ISBN 83-01-11452-5, s. 448-457

- Mrowcewicz Krzysztof: Kultura baroku i klasycyzmu. Warszawa 2000. ISBN 83-86018-74-7, s. 41-42: William Hogarth (1697-1764), Modne małżeństwo (omówienie obrazu)

- Piękoś Andrzej: Motyw śmierci w malarstwie. Wrocław 2002. ISBN 83-7023-956-0, s. 60-62 (omówienie obrazu A. Gierymskiego: Trumna chłopska)

- Podręczny słownik terminów literackich. Pod red. Janusza Sławińskiego. Wyd. 6. Warszawa 1995. ISBN 83-85254-30-7, s. 107: katharsis

- Popularny słownik języka polskiego. Red. nauk. Bogusław Dunaj. Warszawa 2003. ISBN 83-7156-385-X, s. 868: zazdrość

- Słownik adaptacji filmowych. Warszawa 2008. ISBN 978-83-744-724-7, s. 263-265: A.K.: Śmierć na Nilu

- Słownik lektur: liceum. Kraków 2008. ISBN 978-83-7517-188-4, s. 120-137: Granica

- Szweykowski Zygmunt: Twórczość Bolesława Prusa. Wyd. 2. Warszawa 1972, s. 152-184: Ideologia Lalki

lub

- Ideologia Lalki. W: Szweykowski Zygmunt: Twórczość Bolesława Prusa. Wyd. 2. Warszawa 1972, s. 152-184

- Zaworska Helena: Medaliony Zofii Nałkowskiej. Wyd. 5. Warszawa 1984. ISBN 83-02-02518-6

 

 

  1. Opis książki wielotomowej (opis bibliograficzny: powieści, wiersza, opowiadania, noweli, obrazu; rozdziału / fragmentu książki; pracy zbiorowej; więcej niż trzech autorów lub określenia redaktor, opracował):

 

wybrane książki z literatury podmiotu:

- Dante Alighieri: Boska komedia. Przeł. Edward Porębowicz. Wyd. 5. T. 2. Warszawa 1984. ISBN 83-06-01083-3

- Od Staffa do Wojaczka: poezja polska 1939-1945: antologia. T. 2. Łódź 1988, ISBN 83-218-0806-9, s. 8-10: Borowski Tadeusz: Obrazy snu

lub

- Borowski Tadeusz: Obrazy snu. W: Od Staffa do Wojaczka: poezja polska 1939-1945: antologia. T. 2. Łódź 1988, ISBN 83-218-0806-9, s. 8-10

- Reymont Władysław St.: Chłopi. Kraków 2007. ISBN 978-83-7327-224-8, s. 3-152: T. 1: Jesień

- Reymont Władysław St.: Chłopi. Wyd. 23. T. 1-2. Warszawa 1976, s. 7-255: T. 1: Jesień

- Sienkiewicz Henryk: Potop. Bielsko-Biała 1997. ISBN 83-7032-214-X, s. 3-303: T. 2

- Sienkiewicz Henryk: Potop. T. 3. Warszawa 1991. ISBN 83-06-02150-9

- Słownik malarzy polskich: od dwudziestolecia międzywojennego do końca XX wieku. T. 2. Warszawa 2003. ISBN 83-213-4143-8, s. 78-79: Dudziński Tadeusz: Ukrzyżowanie X

lub

- Dudziński Tadeusz: Ukrzyżowanie X. W: Słownik malarzy polskich: od dwudziestolecia międzywojennego do końca XX wieku. T. 2. Warszawa 2003. ISBN 83-213-4143-8, s. 78-79

 

wybrane książki z literatury przedmiotu:

- Karwala Marek: Polska poezja XX wieku: klucze do interpretacji. T. 2. Kraków 2000. ISBN 83-7006-983-5, s. 96-129: Wisława Szymborska – Autorka „paru wierszy”

lub

- Wisława Szymborska – Autorka „paru wierszy”. W: Karwala Marek: Polska poezja XX wieku: klucze do interpretacji. T. 2. Kraków 2000. ISBN 83-7006-983-5, s. 96-129

- Kuncewicz Piotr: Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 1. Warszawa 1995. ISBN 83-86091-29-0, s. 323-327: Zbigniew Herbert

- Lektury bez tajemnic. Oprac. Michał Kuziak. T. 2. Kraków 1999. ISBN 83-7006-882-0, s. 28-38: Kaluta Izabela: Granica Zofii Nałkowskiej. Gdzie leży prawda?

lub

- Kaluta Izabela: Granica Zofii Nałkowskiej. Gdzie leży prawda? W: Lektury bez tajemnic. Oprac. Michał Kuziak. T. 2. Kraków 1999. ISBN 83-7006-882-0, s. 28-38

- Literatura polska: przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 1984. ISBN 83-01-05368-2, s. 416: Kamizelka

- Przed egzaminem z języka polskiego. T. 5. Poznań 1992. ISBN 83-900282-6-3, s. 49-66: Nad Niemnem – Eliza Orzeszkowa

lub

- Nad Niemnem – Eliza Orzeszkowa. W: Przed egzaminem z języka polskiego. T. 5. Poznań 1992. ISBN 83-900282-6-3, s. 49-66

- Słownik języka polskiego. T. 3. Warszawa 1981. ISBN 83-01-00284-0, s. 632: utopia

- Słownik malarzy polskich: od dwudziestolecia międzywojennego do końca XX wieku. T. 2. Warszawa 2003. ISBN 83-213-4143-8, s. 78-79: M. S.: Dudziński Tadeusz

 

  1. Opis artykułu z czasopisma:

(Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma rok wydania numer czasopisma strony)

- Pałka Renata: Jakie tajemnice kryje przestrzeń kościoła w Lalce? Polonistyka 2011 nr 6 s. 38-41

- Przybyła Wiesław: Traktat o wypaczonej władzy. Jądro ciemności Józefa Conrada. Jęz. Pol. w Liceum 2009 nr 3 s. 61-69

 

  1. Opis bibliograficzny filmu:

- Dżuma. Reż. Luis Puento [DVD]. Argentyna: CFC, 1991

- Pan Tadeusz. Reż. Andrzej Wajda [DVD]. Warszawa: Lew Rywin, 1999

 

  1. Opis bibliograficzny recenzji:

(filmu – Tytuł filmu. Reż. filmu imię i nazwisko. Rec. Nazwisko i imię recenzenta: Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma rok wydania numer czasopisma strony, na których zamieszczona jest recenzja)

- Przedwiośnie. Reż. Filip Bajon. Rec. Kochany Rafał: Przedwiośnie polskie (wiosna przyjdzie i tak). Polonistyka 2001 nr 6 s. 375-378

(książki – Nazwisko i imię recenzowanej książki: Tytuł książki. Miejsce wydania rok wydania. Rec. Nazwisko i imię recenzenta: Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma rok wydania numer czasopisma strony, na których zamieszczona jest recenzja)

- Bortnowski Stanisław: Scenariusze półwariackie czyli poezja współczesna w szkole. Warszawa 1997. Rec. Legeżyńska Anna: Polonista jak homeopata. Polonistyka 1997 nr 10 s. 618-620

- Panek Richard: Ciemna strona Wszechświata: w poszukiwaniu brakujących składników rzeczywistości. Warszawa 2011. Rec. Ramus Marek: Wszechświat niedorzeczny. Wiedza i Życie 2012 nr 3 s. 70

- Wartościowanie a edukacja polonistyczna. Red. A. Janus-Sitarz. Kraków 2008. Rec. Poturała Wioletta: Polonista w świecie wartości. Jęz. Pol. w Liceum 2009 nr 3 s. 98-102

 

  1. Opis dokumentu elektronicznego:

- Kasprowicz Jan: Hymn świętego Franciszka z Asyżu [on-line] [dostęp: 23.10.2010]. Tryb dostępu: http://kasprowicz.klp.pl/

- Kasprowicz Jan: Księga ubogich [on-line] [dostęp: 23.10.2010]. Tryb dostępu: http://kasprowicz.kulturalna.com/s-96.html

- Twardowski Jan: Mrówko ważko biedronko [on-line] [dostęp: 23.10.2010]. Tryb dostępu: www.poezja.org

- Emuzyka [on-line] [dostęp: 10.01.2006]. Sienkiewicz Kuba: Dzieci wesoło. Tryb dostępu: http://www.emuzyka.pl/tekstypiosenek/26/6.php 

- Galeria Malarstwa Polskiego [on-line] [dostęp: 2.04.2007]. Kotis Aleksander: Dzieci przed chatą. Tryb dostępu: www.pinakoteka.zascianek.pl/Kotis/Images/Dzieci_przed_chata.jpg

lub

- Kotis Aleksander: Dzieci przed chatą. W: Galeria Malarstwa Polskiego [on-line] [dostęp: 2.04.2007]. Tryb dostępu: www.pinakoteka.zascianek.pl/Kotis/Images/Dzieci_przed_chata.jpg