Bibliografia załącznikowa

 

1. Do referatu, wypracowania, pracy maturalnej powinna być dołączona bibliografia będąca wykazem dokumentów wykorzystanych przez autora.

2. Co to jest bibliografia?

Bibliografia to spis (wykaz, wybór literatury) źródeł (książek, artykułów z czasopism, druków, tekstów kultury i innych dokumentów) uporządkowany według określonych kryteriów (np. alfabetycznie), które autor wykorzystał w swojej pracy, referacie czy artykule.

3. Opis bibliograficzny sporządza się w oparciu o normy, które dopuszczają pewną dowolność interpunkcji. Obowiązuje jednak absolutna konsekwencja w raz przyjętym sposobie zapisu. 

4. Obowiązkowe elementy opisu bibliograficznego (kolorem czerwonym zaznaczono znaki interpunkcyjne opisu stosowane w naszej szkole; norma bowiem nie precyzuje znaków umownych, nakazuje tylko konsekwencję w ich stosowaniu):

- nazwisko i imię autora, autorów (uwzględniamy do 3 autorów) (w przypadku, gdy nie ma autora opis rozpoczynamy od tytułu):

- tytuł utworu (w pisowni obowiązują zasady polskiej ortografii a nie układ graficzny w książce; wszystkie tytuły piszemy kursywą).

- numer wydania – kolejny, oprócz pierwszego, (skrót: Wyd. 3 zm., przej., popr., rozszerz., uzup.).

- tom, części (skrót: T. 1 lub T. 3-4 lub Cz. 1-4 lub Cz. 5).

- miejsce wydania, miejscowość (Warszawa, Poznań)

- rok wydania (1996, 2009).

- ISBN (Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki), (od roku 1980 – ISBN 83-7267-150-8; od roku 2007 ISBN 978-83-01-13029-X), (przecinek stawiamy, gdy kontynuujemy opis)

- strona (skrót: s.):

- autor (nazwisko i imię):

- tytuł

 

Schemat:

Nazwisko i imię autora, autorów: Tytuł utworu. Wyd. 2. T. 2-4. Warszawa 1996. ISBN 83-7267-150-8

lub

Nazwisko i imię autora, autorów: Tytuł utworu. Wyd. 3 zm. i popr. Cz. 5. Warszawa 1996. ISBN 83-7267-150-8, s. 9-10: Autor: Tytuł

lub

Autor: Tytuł (noweli, wiersza, obrazu, rozdziału / fragmentu). W: Nazwisko i imię autora, autorów: Tytuł utworu. Wyd. 3 zm. i popr. T. 3-4. lub Cz. 5. Warszawa 1996. ISBN 83-7267-150-8, s. 9-10

lub

Tytuł utworu. Warszawa 2011. ISBN 978-83-1478-436-X

 

Przykłady:

  1. Opis bibliograficzny książki jednotomowej (powieści, wiersza, opowiadania, noweli, obrazu; rozdziału / fragmentu książki; pracy zbiorowej (więcej niż trzech autorów lub określenia redaktor, opracował) (ze względu na użycie słowa „lub” opisy nie zostały uporządkowane alfabetycznie):

wybrane książki z literatury podmiotu:

- Kochanowski Jan: Treny. Wrocław 2008. ISBN 978-83-7684-451-X

lub

- Kochanowski Jan: Treny. Wrocław 2008. ISBN 978-83-7684-451-X, s. 7: Tren V, s. 11-12: Tren VIII

- Kozakowska Stefania: Malarze Młodej Polski. Kraków 1995. ISBN 83-86328-46-0, s. 46-47: Malczewski Jacek: Melancholia

lub

- Malczewski Jacek: Melancholia. W: Kozakowska Stefania: Malarze Młodej Polski. Kraków 1995. ISBN 83-86328-46-0, s. 46-47

- Marzec Anna: Od Schulza do Myśliwskiego. Warszawa 1988. ISBN 83-02-02759-6, s. 43-54: Powiedzieć prawdę o obozach. Tadeusz Borowski – Pożegnanie z Marią

lub

- Powiedzieć prawdę o obozach. Tadeusz Borowski – Pożegnanie z Marią. W: Marzec Anna: Od Schulza do Myśliwskiego. Warszawa 1988. ISBN 83-02-02759-6, s. 43-54

- Piękoś Andrzej: Motyw śmierci w malarstwie. Wrocław 2002. ISBN 83-7023-956-0, s. 60: Gierymski Aleksander: Trumna chłopska

lub

- Gierymski Aleksander: Trumna chłopska. W: Piękoś Andrzej: Motyw śmierci w malarstwie. Wrocław 2002. ISBN 83-7023-956-0, s. 60

- Poeci polscy od średniowiecza do baroku. Oprac. Kazimiera Żukowska. Warszawa 1977, s. 42-48: Legenda o świętym Aleksym

lub

- Legenda o świętym Aleksym. W: Poeci polscy od średniowiecza do baroku. Oprac. Kazimiera Żukowska. Warszawa 1977, s. 42-48

 

- Poezja naszego wieku: antologia wierszy publikowanych po 1918 roku. Wybór i oprac. Witold Kaliński. Wyd. 2. Warszawa 1990. ISBN 83-02-03771-0, s. 348-349: Szymborska Wisława: Radość pisania

lub

- Szymborska Wisława: Radość pisania. W: Poezja naszego wieku: antologia wierszy publikowanych po 1918 roku. Wybór i oprac. Witold Kaliński. Wyd. 2. Warszawa 1990. ISBN 83-02-03771-0, s. 348-349

- Prus Bolesław: Wybór nowel. Kraków 2007. ISBN 978-83-7327-288-0

lub

- Prus Bolesław: Wybór nowel. Kraków 2007. ISBN 978-83-7327-288-0, s. 67-73: Kamizelka

- Romanowska Marta: Stanisław Wyspiański. Kraków 2004. ISBN 83-89550-40-7, s. 98: Śpiący Staś

- Shakespeare William: Makbet. Wyd. 2 uzup. Warszawa 1997. ISBN 83-86235-05-5

- Żeromski Stefan: Ludzie bezdomni. Wyd. 23. Warszawa 1984. ISBN 83-86235-33-0

 

wybrane książki z literatury przedmiotu: 

- Drabarek Barbara, Falkowski Jacek, Rowińska Izabella: Szkolny słownik motywów literackich. Wyd. 4. Warszawa 1998. ISBN 83-86075-72-4, s. 90-95: Czytanie literatury (bohater czytający)

- Dzigański Artur: Słownik poezji: liceum. Kraków 2007. ISBN 978-83-7435-040-2, s. 178-180: Oda do młodości

- Falkowski Stanisław: Lekcje literatury. Kraków 1998. ISBN 83-7006-719-0, s. 7-12: Inwokacja… wszystkim znana?

lub

- Inwokacja… wszystkim znana? W: Falkowski Stanisław: Lekcje literatury. Kraków 1998. ISBN 83-7006-719-0, s. 7-12

- Falkowski Stanisław, Stępień Paweł: Żyrafa czyli po co i jak czytać poetów współczesnych. Warszawa 2000. ISBN 83-7255-088-3, s. 15-18: Czesław Miłosz wszystkim znany?

- Goik Magdalena: Kobiety w literaturze. Warszawa 2009. ISBN 978-83-262-0214-8, s. 40-43: Izabela Łęcka – Lalka Bolesława Prusa

- Komorowski Jarosław: Makbet Williama Shakespeare’a. Wyd. 2 zm. Warszawa 1995. ISBN 83-05839-4

- Lektury licealisty: szkice. Pod red. Wojciecha Pykosza i Leszka Bugajskiego. Wrocław 1986. ISBN 83-04-02140-4, s. 137-148: Kajtoch Wojciech: Wstęp do „Solaris”

lub

- Kajtoch Wojciech: Wstęp do „Solaris”. W: Lektury licealisty: szkice. Pod red. Wojciecha Pykosza i Leszka Bugajskiego. Wrocław 1986. ISBN 83-04-02140-4, s. 137-148

- Kolbuszewska  Daria: Najsłynniejsze obrazy malarstwa europejskiego. Poznań 2008. ISBN 978-83-245-1504-2, s. 68-69: Eugene Delacroix – Wolność wiodąca lud na barykady

- Kosecka Barbara, Kubisiowska Katarzyna: Lektury na ekranie, czyli mały leksykon adaptacji filmowych. Kraków 1999. ISBN 83-7006-856-1, s. 97-103: Nad Niemnem

- Lektury obowiązkowe. Pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. Wyd. 3. Wrocław 1976, s. 348-351: Sosień Barbara: Albert Camus „Buntuję się, więc jestem” – Dżuma

lub

- Sosień Barbara: Albert Camus „Buntuję się, więc jestem” – Dżuma. W: Lektury obowiązkowe. Pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. Wyd. 3. Wrocław 1976, s. 348-351

- Macios Tomasz: Leksykon lektur szkolnych: liceum. Wyd. 2. Bielsko-Biała 2007. ISBN 978-837266-647-5, s. 136-146: Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara

- Makowiecki Andrzej Z.: Słownik postaci literackich. Warszawa 2000. ISBN 83-02757-4, s. 447-448: Łęcka Izabela, s. 834-836: Wokulski Stanisław

- Michałowska Teresa: Średniowiecze. Wyd. 2. Warszawa 1999. ISBN 83-01-11452-5

lub

- Michałowska Teresa: Średniowiecze. Wyd. 2. Warszawa 1999. ISBN 83-01-11452-5, s. 448-457: Posłuchajcie, bracia miła… (Szczątek polskiego misterium?)

lub

- Posłuchajcie, bracia miła… (Szczątek polskiego misterium?). W: Michałowska Teresa: Średniowiecze. Wyd. 2. Warszawa 1999. ISBN 83-01-11452-5, s. 448-457

- Mrowcewicz Krzysztof: Kultura baroku i klasycyzmu. Warszawa 2000. ISBN 83-86018-74-7, s. 41-42: William Hogarth (1697-1764), Modne małżeństwo (omówienie obrazu)

- Piękoś Andrzej: Motyw śmierci w malarstwie. Wrocław 2002. ISBN 83-7023-956-0, s. 60-62 (omówienie obrazu A. Gierymskiego: Trumna chłopska)

- Podręczny słownik terminów literackich. Pod red. Janusza Sławińskiego. Wyd. 6. Warszawa 1995. ISBN 83-85254-30-7, s. 107: katharsis

- Popularny słownik języka polskiego. Red. nauk. Bogusław Dunaj. Warszawa 2003. ISBN 83-7156-385-X, s. 868: zazdrość

- Słownik adaptacji filmowych. Warszawa 2008. ISBN 978-83-744-724-7, s. 263-265: A.K.: Śmierć na Nilu

- Słownik lektur: liceum. Kraków 2008. ISBN 978-83-7517-188-4, s. 120-137: Granica

- Szweykowski Zygmunt: Twórczość Bolesława Prusa. Wyd. 2. Warszawa 1972, s. 152-184: Ideologia Lalki

lub

- Ideologia Lalki. W: Szweykowski Zygmunt: Twórczość Bolesława Prusa. Wyd. 2. Warszawa 1972, s. 152-184

- Zaworska Helena: Medaliony Zofii Nałkowskiej. Wyd. 5. Warszawa 1984. ISBN 83-02-02518-6

 

 

  1. Opis książki wielotomowej (opis bibliograficzny: powieści, wiersza, opowiadania, noweli, obrazu; rozdziału / fragmentu książki; pracy zbiorowej; więcej niż trzech autorów lub określenia redaktor, opracował):

 

wybrane książki z literatury podmiotu:

- Dante Alighieri: Boska komedia. Przeł. Edward Porębowicz. Wyd. 5. T. 2. Warszawa 1984. ISBN 83-06-01083-3

- Od Staffa do Wojaczka: poezja polska 1939-1945: antologia. T. 2. Łódź 1988, ISBN 83-218-0806-9, s. 8-10: Borowski Tadeusz: Obrazy snu

lub

- Borowski Tadeusz: Obrazy snu. W: Od Staffa do Wojaczka: poezja polska 1939-1945: antologia. T. 2. Łódź 1988, ISBN 83-218-0806-9, s. 8-10

- Reymont Władysław St.: Chłopi. Kraków 2007. ISBN 978-83-7327-224-8, s. 3-152: T. 1: Jesień

- Reymont Władysław St.: Chłopi. Wyd. 23. T. 1-2. Warszawa 1976, s. 7-255: T. 1: Jesień

- Sienkiewicz Henryk: Potop. Bielsko-Biała 1997. ISBN 83-7032-214-X, s. 3-303: T. 2

- Sienkiewicz Henryk: Potop. T. 3. Warszawa 1991. ISBN 83-06-02150-9

- Słownik malarzy polskich: od dwudziestolecia międzywojennego do końca XX wieku. T. 2. Warszawa 2003. ISBN 83-213-4143-8, s. 78-79: Dudziński Tadeusz: Ukrzyżowanie X

lub

- Dudziński Tadeusz: Ukrzyżowanie X. W: Słownik malarzy polskich: od dwudziestolecia międzywojennego do końca XX wieku. T. 2. Warszawa 2003. ISBN 83-213-4143-8, s. 78-79

 

wybrane książki z literatury przedmiotu:

- Karwala Marek: Polska poezja XX wieku: klucze do interpretacji. T. 2. Kraków 2000. ISBN 83-7006-983-5, s. 96-129: Wisława Szymborska – Autorka „paru wierszy”

lub

- Wisława Szymborska – Autorka „paru wierszy”. W: Karwala Marek: Polska poezja XX wieku: klucze do interpretacji. T. 2. Kraków 2000. ISBN 83-7006-983-5, s. 96-129

- Kuncewicz Piotr: Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 1. Warszawa 1995. ISBN 83-86091-29-0, s. 323-327: Zbigniew Herbert

- Lektury bez tajemnic. Oprac. Michał Kuziak. T. 2. Kraków 1999. ISBN 83-7006-882-0, s. 28-38: Kaluta Izabela: Granica Zofii Nałkowskiej. Gdzie leży prawda?

lub

- Kaluta Izabela: Granica Zofii Nałkowskiej. Gdzie leży prawda? W: Lektury bez tajemnic. Oprac. Michał Kuziak. T. 2. Kraków 1999. ISBN 83-7006-882-0, s. 28-38

- Literatura polska: przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 1984. ISBN 83-01-05368-2, s. 416: Kamizelka

- Przed egzaminem z języka polskiego. T. 5. Poznań 1992. ISBN 83-900282-6-3, s. 49-66: Nad Niemnem – Eliza Orzeszkowa

lub

- Nad Niemnem – Eliza Orzeszkowa. W: Przed egzaminem z języka polskiego. T. 5. Poznań 1992. ISBN 83-900282-6-3, s. 49-66

- Słownik języka polskiego. T. 3. Warszawa 1981. ISBN 83-01-00284-0, s. 632: utopia

- Słownik malarzy polskich: od dwudziestolecia międzywojennego do końca XX wieku. T. 2. Warszawa 2003. ISBN 83-213-4143-8, s. 78-79: M. S.: Dudziński Tadeusz

 

  1. Opis artykułu z czasopisma:

(Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma rok wydania numer czasopisma strony)

- Pałka Renata: Jakie tajemnice kryje przestrzeń kościoła w Lalce? Polonistyka 2011 nr 6 s. 38-41

- Przybyła Wiesław: Traktat o wypaczonej władzy. Jądro ciemności Józefa Conrada. Jęz. Pol. w Liceum 2009 nr 3 s. 61-69

 

  1. Opis bibliograficzny filmu:

- Dżuma. Reż. Luis Puento [DVD]. Argentyna: CFC, 1991

- Pan Tadeusz. Reż. Andrzej Wajda [DVD]. Warszawa: Lew Rywin, 1999

 

  1. Opis bibliograficzny recenzji:

(filmu – Tytuł filmu. Reż. filmu imię i nazwisko. Rec. Nazwisko i imię recenzenta: Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma rok wydania numer czasopisma strony, na których zamieszczona jest recenzja)

- Przedwiośnie. Reż. Filip Bajon. Rec. Kochany Rafał: Przedwiośnie polskie (wiosna przyjdzie i tak). Polonistyka 2001 nr 6 s. 375-378

(książki – Nazwisko i imię recenzowanej książki: Tytuł książki. Miejsce wydania rok wydania. Rec. Nazwisko i imię recenzenta: Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma rok wydania numer czasopisma strony, na których zamieszczona jest recenzja)

- Bortnowski Stanisław: Scenariusze półwariackie czyli poezja współczesna w szkole. Warszawa 1997. Rec. Legeżyńska Anna: Polonista jak homeopata. Polonistyka 1997 nr 10 s. 618-620

- Panek Richard: Ciemna strona Wszechświata: w poszukiwaniu brakujących składników rzeczywistości. Warszawa 2011. Rec. Ramus Marek: Wszechświat niedorzeczny. Wiedza i Życie 2012 nr 3 s. 70

- Wartościowanie a edukacja polonistyczna. Red. A. Janus-Sitarz. Kraków 2008. Rec. Poturała Wioletta: Polonista w świecie wartości. Jęz. Pol. w Liceum 2009 nr 3 s. 98-102

 

  1. Opis dokumentu elektronicznego:

- Kasprowicz Jan: Hymn świętego Franciszka z Asyżu [on-line] [dostęp: 23.10.2010]. Tryb dostępu: http://kasprowicz.klp.pl/

- Kasprowicz Jan: Księga ubogich [on-line] [dostęp: 23.10.2010]. Tryb dostępu: http://kasprowicz.kulturalna.com/s-96.html

- Twardowski Jan: Mrówko ważko biedronko [on-line] [dostęp: 23.10.2010]. Tryb dostępu: www.poezja.org

- Emuzyka [on-line] [dostęp: 10.01.2006]. Sienkiewicz Kuba: Dzieci wesoło. Tryb dostępu: http://www.emuzyka.pl/tekstypiosenek/26/6.php 

- Galeria Malarstwa Polskiego [on-line] [dostęp: 2.04.2007]. Kotis Aleksander: Dzieci przed chatą. Tryb dostępu: www.pinakoteka.zascianek.pl/Kotis/Images/Dzieci_przed_chata.jpg

lub

- Kotis Aleksander: Dzieci przed chatą. W: Galeria Malarstwa Polskiego [on-line] [dostęp: 2.04.2007]. Tryb dostępu: www.pinakoteka.zascianek.pl/Kotis/Images/Dzieci_przed_chata.jpg