Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

- realizacja działań - 

 

- 29 października 2021 r. złożenie wniosku przez dyrektora szkoły o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu wieloletniego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2. do Starostwa Powiatowego w Gostyniu na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych - Branżowa Szkoła I Stopnia w Gostyniu; Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu.

Celem programu jest: 
- popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży,
- promocja nowości książkowych zakupionych do biblioteki,
- aktywizacja czytelnictwa, szczególnie wśród uczniów branżowej szkoły,
- aktualizacja zbiorów biblioteki szkolnej o nowości wydawnicze, 
- wzrost atrakcyjności biblioteki szkolnej i innych lokalnych ośrodków kultury.
  

- 17 marca 2022 r. na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu zostały opublikowane wyniki - nasza szkoła znalazła się na 16/204 miejscu. 

- maj 2022 r. - podpisanie umów przewidzianych przepisami i przekazanie szkole 15 tys. zł

- maj 2022 r. - zaproszenie uczniów do udziału w spotkaniach autorskich online

Zaproszenie uczniów, w szczególności branżowej szkoły I stopnia na spotkania autorskie online w ramach TARGÓW KSIĄŻKI Empiku organizowanych w dniach 18-31 maja 2022 r. (wysłanie wiadomości w dzienniku elektronicznym)

- 22 maja br. na spotkanie autorskie został zaproszony JOHN FLANAGAN autor cyklu „Drużyna” wydawanego przez Wydawnictwo Jaguar. Prowadząca rozmowę Katarzyna Borowiecka, zapytała m.in. o metodę zbierania imion, które później są nadawane bohaterom książek, kiedy i jak zrodził się pomysł na nowy cykl książek „Drużyna”. Z kolei jeden z czytelników biorących udział w spotkaniu zapytał o ekranizację filmową oraz czy powstanie serial lub film na podstawie serii „Zwiadowcy” i „Drużyna”. Spotkanie można obejrzeć i posłuchać na stronie:  https://www.youtube.com/watch?v=PWLMrVOQ6Do  lub https://www.youtube.com/watch?v=PWLMrVOQ6Do&list=RDCMUCIDhcD8PgvKfPZ8onDDUDWg&start_radio=1

Ponadto uczniom polecam wcześniejsze, z października 2021 r., spotkanie online z JOHEM FLANAGANEM, który w rozmowie również z Katarzyną Borowiecką opowiedział o tym, kto jest pierwowzorem bohaterów serii „Zwiadowcy”, jak powstał pomysł napisania cyklu. John Flanagan mówił również o swoim warsztacie pracy i o pierwszym etapie pracy nad książką. Od prowadzącej padło też pytanie o ekranizację książek. Spotkanie można obejrzeć na stronie:  https://www.youtube.com/watch?v=uIA2sg0ya7U

- 28 maja br. o godz. 14:00 na TARGACH KSIĄŻKI Empik zapraszam do udziału w spotkaniu online z BRANDONEM MULLEM autorem cyklu książek „Baśniobór” i „Smocza Straż”. Szczegóły na stronie: https://www.empik.com/empikultura/brandon-mull-premiera-przecinek-i-kropka,126335,a
Ponadto polecam poprzednie spotkanie online z BRANDONEM MULLEM, którego książki z serii "Baśniobór" i "Smocza Straż" znajdują się już w zbiorach biblioteki szkolnej. Wywiad ten można obejrzeć na stronie: https://pl-pl.facebook.com/empikcom/videos/brandon-mull-wirtualne-targi-ksi%C4%85%C5%BCki/176692113705845/

Informacje o spotkaniach z polskimi i zagranicznymi autorami oraz webinariach można znaleźć na stronie wydarzeń Empiku: https://www.empik.com/empikultura/wydarzenia

- maj / czerwiec 2022 r.

We współpracy z nauczycielami została przeprowadzona ankieta wśród uczniów klas trzecich szkoły branżowej po szkole podstawowej i po gimnazjum. Miała ona na celu wskazanie przez uczniów książek, które warto kupić do biblioteki szkolnej za pieniądze przyznane w ramach dofinansowania z NPRC 2.0 - lista książek.

- czerwiec 2022 r. 

Na stronie internetowej biblioteki szkolnej została założona zakładka NPRC 2.0, w której  zamieszczono wszystkie działania realizowane w ramach Priorytetu 3.

- czerwiec 2022 r. 

Dokonywanie pierwszych zakupów książek wskazanych m.in. przez młodzież.

 

- czerwiec 2022 r.

Na stronie internetowej biblioteki szkolnej w dziale Literatura dla uczniów / Książki, które warto przeczytać zamieszczono informacje dotyczące nowości książkowych zakupionych w ramach NPRC 2.0 - http://biblioteka.zsz-gostyn.com.pl/index.php/literatura-dla-uczniow/71-ksiazki-ktore-warto-przeczytac-2011-2015-2016-2017 

- czerwiec / sierpień 2022 r.

Przygotowanie projektu modernizacji i zmiany wyposażenia biblioteki. Zaprojektowanie nowych mebli - regałów na płyty CD i na książki, lady bibliotecznej oraz regałów wystawowych - przez jedną z gostyńskich firm meblarskich. Zaakceptowanie oferty. Dostarczenie przez zakład meblarski i ustawienie nowych mebli w bibliotece.

 

  - wrzesień 2022 r.

NARODOWE CZYTANIE 2022
Jak co roku, we wrześniu przystąpiliśmy do ogólnopolskiego Narodowego Czytania. W związku z Rokiem Romantyzmu książką, którą czytała cała Polska były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Ze względów organizacyjnych akcja ta w naszej szkole prowadzona była przez cały wrzesień na lekcjach w klasach szkoły branżowej. Uczniowie mogli też na zajęciach zapoznać się z książkami z księgozbioru biblioteki „Balladami i romansami” A. Mickiewicza wydanymi przez różnych wydawców w różnych latach. Ponadto w bibliotece szkolnej została przygotowana wystawka książek oraz w gablocie ściennej na korytarzu zamieszczono informacje dotyczące akcji. Zobacz też: https://www.zsz-gostyn.com.pl/index.php/z-ycia-szkoy/2799-ballady-i-romanse-adama-mickiewicza-lektura-11-odslony-narodowego-czytania.html

 

- wrzesień 2022 r.

Zasięgnięcie opinii przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców oraz nauczycieli w sprawie zakupu książek w ramach NPRC 2.0, wskazanych w ankiecie przez uczniów szkoły branżowej.

 Konsultacje w sprawie listy książek z bibliotekarzami biblioteki publicznej i nauczycielami bibliotekarzami biblioteki pedagogicznej w Gostyniu - przekazanie listy książek.

- wrzesień 2022 r.

Informacje o nowych, ciekawych książkach zakupionych w ramach NPRC 2.0 zamieszczono na stronie internetowej biblioteki - http://biblioteka.zsz-gostyn.com.pl/index.php/literatura-dla-uczniow/71-ksiazki-ktore-warto-przeczytac-2011-2015-2016-2017

- 20 września 2022 r.

Wysłanie w dzienniku elektronicznym Listu otwartego nauczycieli bibliotekarzy do Rodziców i Opiekunów uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu z informacją o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 oraz prośby do wychowawców tych klas o odczytaniu listu na zebraniach z rodzicami 22 września 2022 r. W liście wskazano również na wartości, jakie daje czytanie książek.
Przygotowanie na spotkanie z rodzicami wykazu literatury psychologiczno-pedagogicznej wspierającej rodziców oraz udostępnienie okładek na telebimach znajdujących się na szkolnych korytarzach z informacją o możliwości wypożyczenia książek w bibliotece szkolnej.

- 29 września 2022 r.

Udział nauczycieli bibliotekarzy w szkoleniu zorganizowanym przez Akademię Biblioteki w Szkole nt. Promocja czytelnictwa wśród nastolatków, na którym przekazano informacje o nowościach książkowych dla nastolatków, jak je promować wśród uczniów i zachęcać młodych do czytania.

- 30 września 2022 r.

Młodzież klasy trzeciej szkoły branżowej uczestniczyła w grze terenowej „Historia Gostynia bez tajemnic”. Podczas pieszej wycieczki po Gostyniu uczniowie podzieleni na drużyny rozwiązywali zadania dotyczące historii naszego miasta. Głównym celem, który nam przyświecał było dążenie do poznania historii regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń dotyczących Powstania Wielkopolskiego. Zadania dla uczniów zostały przygotowane w oparciu o bogaty zbiór książek zgromadzonych w bibliotece szkolnej, z których również mogli skorzystać uczestnicy gry.

  

- wrzesień / październik 2022 r.

Szkolne wybory książek – konsultacje ws. zakupu literatury w ramach NPRC 2.0 – ankieta przeprowadzona wśród uczniów szkoły branżowej - lista książek 2.

- wrzesień / październik 2022 r. 

Składanie kolejnych zamówień do księgarń. Zakup wybranych przez uczniów tytułów. Opracowywanie książek – wpisywanie do księgi inwentarzowej i bazy programu MOL, pieczętowanie, katalogowanie i klasyfikowanie, owijanie we folię, wypisywanie kart książek, udostępnianie młodzieży. 
Szczegółowe wykaz zakupionych książek można znaleźć na stronie: http://biblioteka.zsz-gostyn.com.pl/index.php/literatura-dla-uczniow/71-ksiazki-ktore-warto-przeczytac-2011-2015-2016-2017.

 

 

- październik 2022 r.

Informacja o dofinansowaniu z NPRC 2.0 na stronach internetowych szkoły i biblioteki.
 
Szanowni Uczniowie, Czytelnicy!
W ramach kolejnej edycji NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 na lata 2021-2025 w bieżącym roku na rozwój zainteresowań czytelniczych młodzieży biblioteka szkolna Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu otrzymała dofinansowanie w kwocie 15 000 zł (12 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżetu państwa  oraz 3 000 zł z starostwa powiatowego w Gostyniu/ wkład własny). Pozyskane środki przeznaczono na zakup nowości wydawniczych interesujących młodych ludzi oraz na zakup wyposażenia wnętrza biblioteki.

- 11 października 2022 r. 

Udział młodzieży klas pierwszych szkoły branżowej w spotkaniu autorskim z Michałem Zawadką – autorem literatury młodzieżowej o tematyce rozwoju osobistego, mówcą inspiracyjno-motywacyjnym. Spotkanie odbyło się w formie warsztatów edukacyjnych pod nazwą „Chcę być kimś”.

- 21 października 2022 r. 

Współpraca z biblioteką pedagogiczną i nauczycielami bibliotekarzami szkół powiatu gostyńskiego – szkolenie w ramach sieci współpracy i samokształcenia: Zasoby Internetu w pracy nauczyciela bibliotekarza  – wymiana informacji dot. zakupu książek i realizacji zadań w ramach NPRC 2.0.

- 25 października 2022 r.

Udział w szkoleniu prowadzonym przez dr Wandę Matras-Mastalerz Biblioterapia i bajkoterapia stymulatorem aktywności i rozwoju uczniów zorganizowanym przez Akademię Biblioteki w Szkole – Redakcji Sukurs czasopisma „Biblioteka w Szkole” (literatura w sytuacjach kryzysowych, terapeutyczna funkcja literatury dla młodzieży, wymiana informacji o książkach i realizacji NPRC 2.0 na czacie).

- 27 października 2022 r.

Realizacja projektu Lekcje z książką – przeprowadzenie zajęć promujących czytelnictwo w klasie pierwszej szkoły branżowej (promocja nowości – książek kupionych w ranach NPRC 2.0, prezentacja strony internetowej biblioteki szkolnej).

- październik / listopad / grudzień 2022 r.

Gazetki ścienne, wystawki w bibliotece – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - prezentacja tytułów książek zakupionych w ramach NPRC 2.0.

 

 - listopad 2022 r.

Czytaj PL – listopad z e-bookiem / audiobookiem

Zaproszenie przez bibliotekę szkolną uczniów do udziału w ogólnopolskiej akcji  „Czytaj PL – cała Polska buduje książkową formę” 2022. W ramach projektu „Upoluj swoją książkę” organizatorzy przedsięwzięcia, Instytut Książki i platforma e-bookowa Woblink.com zaproponowali szczególnie młodzieży, za darmo 6 książek elektronicznych (e-booków i audiobooków) oraz 12 tytułów książek w bibliotece głównej. Wskazane e-książki można czytać i słuchać przez cały listopad. Informacja o akcji została opublikowana na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym Facebooku. Przygotowana została też gazetka informacyjna o książkach.

  

- 30 listopada 2022 r.

Spotkanie z uczniami m.in. szkoły branżowej przygotowujące do powiatowego konkursu o powstaniu wielkopolskim  (przegląd książek o powstaniu wielkopolskiego z księgozbioru biblioteki szkolnej, praca z książką historyczną).

  

- listopad 2022 r.

Składanie kolejnych zamówień do księgarń. Zakup wybranych przez uczniów tytułów. Opracowywanie książek – wpisywanie do księgi inwentarzowej i bazy programu MOL, pieczętowanie, katalogowanie i klasyfikowanie, owijanie we folię, wypisywanie kart książek, udostępnianie młodzieży.

 

 - grudzień 2022 r.

W związku z przypadającą kolejną rocznica powstania wielkopolskiego uczniowie szkoły branżowej wzięli udział w warsztatach historycznych – „Powstanie wielkopolskie w pamięci młodego pokolenia”. W warsztatach wykorzystano zgromadzony w bibliotece szkolnej bogaty księgozbiór publikacji o powstaniu wielkopolskim oraz gazetkę „Wolność”.

  

 - grudzień 2022 r.

Realizacja projektu Lekcje z książką – przeprowadzenie zajęć promujących czytelnictwo w klasie pierwszej i trzeciej szkoły branżowej (promocja nowości – książek kupionych w ranach NPRC 2.0, prezentacja strony internetowej biblioteki szkolnej).

- 14 grudnia 2022 r.

W XXIV Powiatowym Konkursie Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 organizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych im./ Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu wziął udział m.in. uczeń szkoły branżowej - Kamil Demski, który zajął II miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych. Gratulujemy!!!

  

- grudzień 2022 r.

Ostatnia partia zamówionych książek zostaje opracowana i udostępniona czytelnikom.

  

- styczeń 2023 r.

Sporządzenie sprawozdania dotyczącego zestawienia wydatków i zestawienia ilościowego oraz podanie informacji o zadaniach i przedsięwzięciach realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

- styczeń 2023 r.

Ferie z książką - Na ferie uczniom szkoły branżowej i technikum biblioteka szkolna na gazetkach i wystawkach poleca nowości oraz książki, które warto przeczytać. Pamiętajmy, że czytanie nawet dla przyjemności i rozrywki poprawia pamięć i koncentrację, poszerza wiedzę, utrwala ortografię, pobudza wyobraźnię oraz wzbogaca słownictwo. Przyjemnego czytania. Przypominamy też, że na stronie internetowej biblioteki promujemy książki zakupione w ramach NPRC 2.0. Tryb dostępu: http://biblioteka.zsz-gostyn.com.pl/index.php/literatura-dla-uczniow/71-ksiazki-ktore-warto-przeczytac-2011-2022

 

- luty 2023 r.

Promocja książek na gazetkach ściennych i wystawkach. 

  

 - luty 2023 r. 

Realizacja projektu Lekcje z książką w szkole branżowej Nowości książkowe biblioteki szkolnej – biografie sportowców, literatura niemieckojęzyczna, poradniki dla młodzieży, książki przygodowe. 

- marzec 2023 r. 

"Patroni roku 2023" - to tytuł gazetki ściennej prezentującej sylwetki znanych Polaków, którzy przez Sejm RP zostali ogłoszeni patronami roku 2023. Do przygotowania gazetki wykorzystano materiały znajdujące się na stronie portalu biblioteka.pl.

  

- kwiecień 2023 r. 

Przygotowanie kolejnych gazetek w gablotach promujących książki dla młodzieży - nowości zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 

  

- kwiecień / maj 2023 r. 

We współpracy z nauczycielami zrealizowano projekt edukacyjny nawiązujący do 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Uczniowie szkoły branżowej oglądali film „Dzieci Ireny Sendlerowej”  w reż. Johna Kenta Harrisona. W bibliotece szkolnej przygotowano wystawkę książek z literatury faktu opisującej prawdziwe historie z okresu II wojny światowej pt. „Książki historyczne, które warto przeczytać”. Natomiast w ramach projektu Lekcje z książką prezentowano, omawiano i zachęcano do przeczytania poruszających opisów osób walczących o przetrwanie w gettach i obozach śmierci - polecane książki

 

 - maj 2023 r. 

Realizacja projektu edukacyjnego „Patroni roku 2023”.

Materiały z gazetki oraz testy opublikowane przez „Bibliotekę w Szkole” posłużyły do przeprowadzenia wśród uczniów szkoły branżowej i technikum nietypowych lekcji z różnymi źródłami informacji. W formie klasowego turnieju wiedzy młodzież korzystając z wybranych książek z biblioteki szkolnej oraz internetu odpowiadała na pytania zawarte w teście o patronach roku 2023. Celem turnieju było przybliżenie sylwetek i dzieł znanych Polaków, promocja czytelnictwa oraz zaangażowanie młodzieży na rzecz refleksyjnego przetwarzania tekstów kultury.

 

 

 - maj 2023 r. 

Realizacja projektu Lekcje z książką Nowości książkowe biblioteki szkolnej, jakie książki czytam… –  biografie sportowców, poradniki psychologiczne dla młodzieży, książki przygodowe, romantyczne, literatura faktu dot. II wojny światowej oraz prezentacja strony internetowej biblioteki szkolnej.

 - maj / czerwiec 2023 r.

Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu bibliotecznego na „Mem internetowy o książce, czytaniu lub bibliotece”.

 

- czerwiec 2023 r. 

Na zaproszenie nauczycieli bibliotekarzy w szkole gościła pani bibliotekarka z biblioteki pedagogicznej, która przybliżyła działalność oraz omówiła księgozbiór biblioteki. Zaprezentowała też Facebook swojej placówki oraz poinformowała gdzie szukać i jak korzystać z katalogu elektronicznego filii biblioteki pedagogicznej w Gostyniu. Na zakończenie z okazji Dnia Dziecka pokazała jak wygląda teatr ilustracji kamishibai oraz poczęstowała młodzież cukierkami.

  

 

Promocja książek na gazetkach ściennych.