„Biblioteka jest instytucją, która samym swym istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego”.

Jan Paweł II, 11.06.1999 r.

 

Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu po generalnym remoncie w 2016 r. zajmuje pomieszczenie o powierzchni 60 m2. W jednej część wydzielono miejsce na wypożyczalnię, w drugiej znajduje się czytelnia wraz ze stanowiskami komputerowymi dla uczniów z dostępem do Internetu, stanowiącymi centrum informacji multimedialnej.

 

ZBIORY

 

Księgozbiór główny liczy ponad 11000 pozycji, księgozbiór podręczników i broszur ok. 3500 tomów. Część książek znajduje się w pracowniach przedmiotowych i klasach językowych, gdzie na bieżąco korzystają z nich na lekcjach uczniowie.

Trzon zbiorów stanowią wydawnictwa popularnonaukowe dotyczące różnych dziedzin nauki i różnych gałęzi techniki oraz literatura piękna polska i obca, w skład których wchodzą lektury szkolne. Bogatym w publikacje działem jest dział techniki szeroko pojętej; można tu znaleźć m.in. literaturę obejmującą inżynierię, ogólną budowę maszyn, elektrotechnikę, silniki cieplne, obróbkę plastyczną, obróbkę skrawaniem, technikę transportu lądowego i wodnego, mechanikę precyzyjną, itp. Z literatury technicznej korzystają nie tylko uczniowie ZSZ, ale i absolwenci naszej szkoły. Niemały i ciągle rosnący zbiór książek z psychologii, pedagogiki i dydaktyki stanowi nieodzowną pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli i pedagogów szkolnych. Księgozbiór biblioteki obejmuje także książki z ekonomii i handlu, logistyki, turystyki, informatyki, matematyki, fizyki, geografii i historii, bez których trudno byłoby sobie wyobrazić nauczanie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych oraz poszerzanie wiedzy związanej z tymi właśnie dziedzinami.

Księgozbiór podręczny zawiera m.in.: encyklopedie ogólne i przedmiotowe, słowniki do języka polskiego i języków obcych, książki z historii literatury polskiej i obcej, leksykony. W czytelni do jednego z najobszerniejszych i ważnych działów należy dział dotyczący sztuki, architektury i malarstwa. Dział ten uzupełniany i uaktualniany zawiera albumy z dziełami najwybitniejszych malarzy polskich i obcych wraz z opracowaniami. Wśród książek gromadzonych od lat i zasługujących na szczególną uwagę, należy wymienić także publikacje regionalne związane z Ziemią Gostyńską, popularyzujące m.in. historię Gostynia i okolic, sylwetki ciekawych ludzi, zabytki, folklor, czy dzieje szkolnictwa.

 

Sporym zainteresowaniem wśród uczniów cieszą się nowości z literatury pięknej i młodzieżowej, powieści fantasy, kryminały i horrory. Wolny dostęp do półek ułatwia czytelnikom orientację w tym, co posiada biblioteka, umożliwia samodzielne poszukiwanie i odkrywanie publikacji o różnorodnej tematyce, a książki prezentowane na specjalnie wyodrębnionych półkach stanowią dodatkową zachętę do zapoznania się z nowościami i bestsellerami.

 

W bibliotece gromadzi się oprócz książek, również zbiory specjalne (audiowizualne) płyty CD i DVD z nagranymi: programami edukacyjnymi, profilaktycznymi, adaptacjami filmowymi lektur, filmami fabularnymi z różnymi wersjami językowymi, słownikami i encyklopediami multimedialnymi, kursami językowymi.

W ramach zbiorów specjalnych udostępniane są w czytelni kasety wideo z nagranymi programami dotyczącymi m.in.: literatury, historii, fizyki, chemii, budownictwa, bhp, rolnictwa, religii oraz problemów współczesnych nastolatków.

Ważny i ciekawy zbiór tworzą płyty i kasety wideo zawierające najważniejsze wydarzenia kulturalne z życia naszej szkoły. 

W czytelni gromadzona jest prasa – dziennik "Rzeczpospolita", czasopisma metodyczne i popularnonaukowe dla nauczycieli ("Polonistyka", "Biblioteka w Szkole", "Głos Nauczycielski") i uczniów ("Wiedza i Życie", "Młody Technik", "Rynek Turystyczny"); otrzymujemy też bezpłatnie roczniki ("Wielkopolski Powstaniec", "Rocznik Gostyński") oraz kilka branżowych tytułów ("Warsztat", "Auto Moto Serwis").  

Warto też wspomnieć, że od 1995 r. do 2005 r. były gromadzone prace dyplomowe absolwentów technikum mechanicznego.

 

WARSZTAT INFORMACYJNY

 

Niezwykle ważny w bibliotece szkolnej jest warsztat informacyjny, który pozwala szybko i sprawnie dotrzeć czytelnikom do określonej literatury i uzyskać potrzebne informacje. W wypożyczalni biblioteki ZSZ znajdują się dwa rodzaje katalogów skrzynkowych: alfabetyczny i rzeczowy; ten ostatni jest opracowywany według działów Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Katalog alfabetyczny służy czytelnikowi wtedy, gdy zna autora i tytuł książki, i może przy okazji sprawdzić, czy poszukiwana przez niego publikacja znajduje się w bibliotece; natomiast katalog rzeczowy jest niezbędny przy poszukiwaniu literatury na interesujący go temat.

 

Biblioteka korzysta z programu komputerowego MOL; od roku 1999 z Biblioteki szkolnej MOL, natomiast od 2007 z MOL Optivum. Pilotażowo katalog elektroniczny wraz z kartoteką zagadnieniową był dostępny on-line dla czytelników przez ponad rok – od maja 2014 r. do sierpnia 2015 r. Obecnie czynimy starania, by ponownie już na stałe, udostępnić go czytelnikom.

 

Zasady organizacji pracy biblioteki oraz zadania nauczycieli bibliotekarzy określają przepisy zawarte w Statucie szkoły. Natomiast szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów i stanowisk komputerowych wypożyczalni i czytelni regulują przepisy zawarte w odrębnym regulaminie.

Biblioteka Zespołu Szkół Zawodowych, placówki oświatowej z bogatą historią i tradycjami, jest niekwestionowanym miejscem kształtowania kultury czytelniczej, zdobywania wiedzy, poszerzania zainteresowań i pasji jej czytelników.

 

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNA

 

W ramach zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej realizowane są tematy związane z zapoznaniem uczniów z biblioteką szkolną, jej księgozbiorem oraz z katalogami, jak i kształceniem umiejętności posługiwania się warsztatem informacyjnym i sporządzaniem opisów bibliograficznych.

Rokrocznie uczniowie mają możliwość brania udziału w konkursach czytelniczych przygotowywanych i organizowanych przez bibliotekę.

Nauczyciele bibliotekarze systematycznie sporządzają krótkie adnotacje dotyczące wybranych artykułów z czasopism popularnonaukowych, pedagogicznych oraz metodycznych związanych z poszczególnymi przedmiotami nauczania. W ciągu każdego roku szkolnego opracowywane są i prezentowane gazetki tematyczne oraz informacyjne o nowościach.

 

W roku 1997 w 110-lecie gostyńskiego szkolnictwa zawodowego wydana została publikacja pt. „Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu 1886-1996”, w której zamieszczono bibliografię obejmującą artykuły z czasopism oraz wydawnictwa zwarte dotyczące naszej szkoły. Gromadzone systematycznie w specjalnych teczkach artykuły z prasy lokalnej i ogólnopolskiej oraz portali internetowych są podstawą do kontynuowania wspomnianej wyżej bibliografii.