Działalność Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Gostyńskiego

Informacje i materiały publikowane na łamach tej strony skierowane są przede wszystkim do nauczycieli bibliotekarzy powiatu gostyńskiego, którzy nie mogli uczestniczyć w poszczególnych spotkaniach. Również tą drogą mogą nie tylko zapoznać się z działalnością Zespołu, ale i skorzystać z materiałów przekazywanych bibliotekarzom na poszczególnych spotkaniach.

Tematyka spotkań:

Filmoteka Szkolna – źródłem pracy nauczyciela

– 13.06.2013 r.

Warsztat dydaktyczno-merytoryczny biblioteki szkolnej wspomaga szkolne poradnictwo zawodowe

– 28.11.2012 r.

Biblioterapia – wybór i omówienie literatury zalecanej

– 23.04.2012 r.

Multimedialne Centrum Informacji – pięć lat działalności

– 07.12.2011 r.

Dziedzictwo kulturowe regionu – edukacja regionalna

– 12.04.2011 r.
Edukacja czytelnicza - rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z biblioteką publiczną i pedagogiczną – 01.12.2010 r.
Działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pogorzeli, pełniącej funkcję biblioteki szkolnej. Rok 2010 Międzynarodowym Rokiem Fryderyka Chopina – 23.04.2010 r.
Rok szkolny 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej. – 13.01.2010 r.
Szkolny program biblioteczny MOL - Optivum – 28.04.2009 r.
Opracowanie rzeczowe zbiorów – 09.12.2008 r.
Przegląd form pracy z czytelnikiem – 29.04.2008 r.
Podstawy tworzenia stron www za pomocą edytora tekstu. Biblioteki szkolne i pedagogiczne w Sieci. – 29.11.2007 r.
Multimedialne Centrum Informacji – 28.11.2006 r.
Czytelnictwo w różnych typach szkół – 30.03.2006 r.
Biblioteczne programy komputerowe – program MAK – 24.11.2005 r.
Promocja biblioteki szkolnej; praca pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza – 10.05.2005 r.
Mierzenie jakości pracy biblioteki szkolnej – 23.11.2004 r.
Edukacja regionalna w pracy nauczyciela bibliotekarza – 25.03.2004 r.
Edukacja czytelnicza – programy nauczania, rozkłady materiału oraz scenariusze lekcji bibliotecznych – 13.11.2003 r.
Awans zawodowy nauczycieli bibliotekarzy – 30.01.2003 r.
Biblioterapia – 05.12.2002 r.