Wstęp
Pomysł opracowania bibliografii powstał w momencie, gdy w ramach reformy oświaty zostały wprowadzone ścieżki edukacyjne. Poznanie najbliższego regionu i rozwijanie więzi uczuciowej ze swoją miejscowością, to główne zadania edukacji regionalnej. Materiały dotyczące historii, geografii kultury naszego regionu gromadzone były już w bibliotece szkolnej w latach 80. i 90. w formie kartoteki zagadnieniowej w tradycyjnych skrzynkach katalogo­wych. Następnie od roku 1999, tj. od momentu otrzymania komputera z oprogramowa­niem „Bibliotek Szkolna MOL”, opisy zostały umieszczone w bazie danych tego programu. Po wprowadzeniu w roku szkolnych 2002/2003 ścieżki „Edukacja regionalna” postanowiłam opracować i opublikować na stronie internetowej naszej szkoły zestawienie bibliograficzne, które ułatwiłoby nauczycielom, uczniom, regionalistom dotarcie do interesujących ich materiałów. Bibliografia obejmuje dostępne w bibliotece szkolnej, wydawnictwa drukowane: publikacje zwarte oraz artykuły z czasopism odnoszące się do naszej małej ojczyzny – Ziemi Gostyńskiej, byłego województwa leszczyńskiego oraz do Wielkopolski (w wyborze). Wszystkie opisy bibliograficzne sporządzone zostały z autopsji, a część z nich zaopatrzono w krótkie adnotacje dotyczące treści dokumentów. Ponadto pod opi­sem znajdują się słowa kluczowe, według których został sporządzony skorowidz. W bibliografii zastosowano układ alfabetyczny według nazwisk autorów lub tytułów i zaopatrzono w numeracją ciągłą. Zestawienie to obejmuje 265 jednostek bibliograficznych wydawnictw zwartych oraz 104 artykuły z czasopism i nadal systematycznie jest uzupełniane (stan na maj 2021 r.).


 

Wydawnictwa zwarte:

 

 1. ANDRES Paweł, KASPRZAK Krzysztof, RASZKA Beata : Wielkopolski Park Narodowy .- Poznań : Wyd. WBP, 1999 .- 102 s. : [32] s. tabl. kol., tab., mapa
  PRZEWODNIKI ; EKOLOGIA
 2. ARASZKIEWICZ Feliks W. : Tadeusza Jana Łopuszańskiego koncepcja szkoły średniej ogólnokształcącej .- Rydzyna : Towarzystwo Miłośników Rydzyny, 1987 .- 55 s.
  SZKOLNICTWO
  Geneza odrodzenia dorobku T.J. Łopuszańskiego. Start życiowy i naukowy. Lata pierwszej wojny światowej. Początek pracy i działalności w Polsce niepodległej. Koncepcja polskiego systemu edukacji narodowej po II wojnie światowej.
 3. ARTYSTA plastyk “Pracowit z Ryglic” Wacław Boratyński 1908-1939 : retrospektywna wy­stawa prac .- Gostyń : Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne, 1979 .- 51 s. : [18] s. tabl.
  SZTUKA
 4. BAUER Piotr : Garnizon Leszczyński we wrześniu 1939 r. .- Leszno : [b.w.], 1983 .- 21 s. : [10] s. tabl.
  HISTORIA
 5. BAUER Piotr, KRZYWANIA Józef, POLAK Bogusław : Wielkopolanie w obronie ojczyzny 1939 .- Poznań : Kraj. Ag. Wyd., 1980 .- 41 s. : [16] s. tabl.
  HISTORIA
 6. BIBLIOGRAFIA historii miasta Gostynia w zarysie .- Gostyń : Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne, [b.r.] .- 47 s.
  BIBLIOGRAFIA
 7. BIBLIOGRAFIA historii miasta Gostynia w zarysie .- [Wyd. 2 popr. i uzup.] .- Gostyń : BPMiG 1997 .- 142 s. : [20] s. tabl.
  BIBLIOGRAFIA
 8. BIBLIOGRAFIA publikacji nauczycieli województwa leszczyńskiego 1988-1994 / oprac. Felicja Konat .- Leszno : ODNiKU, 1996 .- 91 s.
  BIBLIOGRAFIA
  Publikacje m.in.: Bogdana Koniecznego, Marii Sobkowiak, Mirosława Sobkowiaka, Władysława Terecha, Czesława Wierzbińskiego.
 9. BIBLIOTEKI Powiatu Gostyńskiego : informator .- Gostyń : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2002 .- 24 s.
  BIBLIOTEKI
 10. BLANDZI Krzysztof, PISKORSKA Małgorzata : Opowiemy wam o szkole : zarys historii szkolnictwa w Żytowiecku w latach 1897-1997 .- Żytowiecko : Szkoła Podstawowa, 1997 .- 73 s. : [34] s. tabl.
  SZKOLNICTWO
 11. BŁYGA Adam : Skojarz i zapamiętaj : Durch Assoziationen zum Erfolg : ponad 2000 słów w jeden rok nauki! .- Gostyń : Wyd. Skorpion, 2004 .- 188 s.
  JĘZYKOZNAWSTWO
 12. BOJANOWSKI Edmund : Materiały duszpasterskie .- Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, 1999 .- 109 s.
  HISTORIA ; BOJANOWSKI EDMUND
 13. BOSACKI Zenon : Władysław Zamoyski : fundator Kórnika i Zakopanego .- Poznań : Kraj. Ag. Wyd., 1986 .- 51 s. : [8] s. tabl.
  HISTORIA ; BIOGRAFIE
 14. BÓL Ziemi : EKO 2004 .- Leszno : Centrum Kultury i Sztuki, 2004 .- [48] s. : fot.
  EKOLOGIA ; SZTUKA ; POEZJA
  XV Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Fotograficzny Pejzaż Wielkopolski EKO 2004.
 15. BRZOZOWSKI Henryk : Vasa sacra : naczynia eucharystyczne przechowywane w polskich skarbnicach filipińskich .- Gostyń : Święta Góra, 2007 .- 449 s. : fot. kol.
  ZABYTKI
 16. BUJAK Adam, DOBESZ Janusz L. : Polska : dom tysiącletniego narodu .- Kraków : Biały Kruk, 2003 .- 231 s. : il. kol.
  ARCHITEKTURA ; KOŚCIOŁY
  Zdjęcia fragmentu krypty grobowej kościoła w Gostyniu; zmumifikowanych szczątków zakonników z klasztory filipinów w Gostyniu; wnętrza kopuły barokowego kościoła św. Filipa Nereusza w Gostyniu.
 17. CHADZINIKOLAU Nikos, MAŃKOWSKI Jerzy : Pisarze Wielkopolski : informator .- Poznań : Wyd. Pozn., 1971 .- 221 s. : portr.
  BIOGRAFIE ; HISTORIA LITERATURY
 18. CHOĆBY poręczy blady cień .- Leszno : Leszcz. Stow. Twórców Kultury, 2007 .- 56 s.
  POEZJA
  Wiersze poetów regionu leszczyńskiego.
 19. CHOIŃSKI Adam : Katalog jezior Polski. Cz. 3 : Pojezierze Wielkopolsko-Kujawskie i jeziora na południe od linii zasięgu zlodowacenia bałtyckiego .- Poznań : Fundacja „Warta”, 1992 .- 149 s.
  EKOLOGIA ; GEOGRAFIA
  Lokalizacja jezior i ich charakterystyka. Syntetyczne zestawienie jezior o powierzchni powyżej 1 ha.
 20. CECHY Wielkopolski : rola rzemiosła w kształceniu zawodowym : raport z badań. - Poznań : Wielkop. Izba Rzemieśl., 2011 .- 194 s. : wykr., płyta CD
  SZKOLNICTWO
 21. CHWAŁA zwycięzcom : nieznani bohaterowie powstania wielkopolskiego [komiks] .- Poznań : Wyd. ALBUS, 2010 .- [32] s. : il. kolor.
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
 22. CMENTARZ zasłużonych na wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu / pod red. Marii A. Smoczkiewiczowej .- Wyd. 2 .- Warszawa : PWN, 1982 .- 104 s.
  ZABYTKI ; CMENTARZE
 23. CZUB Robert, RURMAŃCZAK Ryszard, POPRAWA Jan : Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne 1957-2007 .- Gostyń : GTK, 2007 .- 82 s. : [24] s. tabl.
  HISTORIA
  Struktura organizacyjna i działalność GTK w latach 1957-2007. Wykaz członków GTK. Statut GTK.
 24. CZUBIŃSKI Antoni : Postępowo-rewolucyjne i narodowo-wyzwoleńcze tradycje Wielkopolski .- Poznań : Kraj. Ag. Wyd., 1983 .- 221 s. : [24] s. tabl.
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
 25. CZUBIŃSKI Antoni : Powstanie wielkopolskie 1918-1919 : geneza, charakter, znaczenie .- Poznań : Wyd. Pozn., 1978 .- 573 s.
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
 26. CZUBIŃSKI Antoni : Poznań: czerwiec 1956-1981 .- Poznań : KAW, 1981 .- 18 s. : [16] s. tabl.
  HISTORIA
 27. CZUBIŃSKI Antoni : Walka o granice wschodnie Polski w latach 1918-1921 .- Opole : Instytut Śląski, 1993 .- 313 s.
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
 28. CZUBIŃSKI Antoni, GROT Zdzisław, MIŚKIEWICZ Zenon : Powstanie wielkopolskie 1918-1919 : zarys dziejów .- Wyd. 2 .- Warszawa : PWN, 1983 .- 547 s.
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
 29. CZUBIŃSKI Antoni, OLSZEWSKI Marian : Z robotniczych tradycji Wielkopolski .- Poznań : Wyd. Pozn., 1984 .- 482 s. : [32] s. tabl.
  HISTORIA ; BIOGRAFIE
  M.in. życiorysy działaczy oraz kalendarium ruchu robotniczego Wielkopolski.
 30. CZYN zbrojny powstania wielkopolskiego 1918-1919 : materiały z V ogólnopolskiego seminarium historyków powstania wielkopolskiego 19181-1919. Kościan, 3 kwietnia 1984 r. / red. nauk. Bogusław Polak .- Koszalin : Wyd. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1984 .- 130 s. : [14] s. tabl.
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
 31. CZYŻEWSKI Andrzej : Miasta wielkopolskie w Polsce Ludowej : ekonomiczno-demograficzne podstawy rozwoju w okresie 1946-1970 .- Warszawa : PWN, 1976 .- 149 s.
  GEOGRAFIA
 32. DANIEL Ernest Jabłoński : rektor gimnazjum w Lesznie (1686-1691) : materiały z sesji naukowej / pod red. Alojzego Koniora .- Leszno : LTK, 2010 .- 52 s. : tabl. kol.
  HISTORIA ; BIOGRAFIE
 33. DOKTOR Karol Marcinkowski 1800-1846 : w dwusetną rocznicę urodzin .- Gostyń : Gostyński Komitet Obchodów, 2000 .- 60 s. : [8] s. tabl. kol.
  HISTORIA ; BIOGRAFIE
 34. DOLCZEWSKA Barbara, KOSMAN Marceli : Zamek w Kórniku : dzieje i zbiory : przewodnik .- Poznań : Wyd. Pozn., 1982 .- 93 s. : il.
  PRZEWODNIKI ; HISTORIA
  Przeszłość i teraźniejszość. Zamek kórnicki i jego muzealne wnętrza. Biblioteka – dzieje i zbiory. Park przyzamkowy.
 35. DROZDOWICZ Ludwik : Książ Wielkopolski w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19 .- Książ Wlkp. : Centrum Kultury, 2007 .- 80 s. : fot., il.
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
 36. DRYGAS Ignacy : Wspomnienia chłopa powstańca .- Grabonóg : Muzeum Edmunda Bojanowskiego, 1992 .- 77 s.
  HISTORIA
 37. DZIEJE Ziemi Gostyńskiej / pr. pod red. Stanisława Sierpowskiego .- Poznań : Wyd. Nauk. UAM, 1979 .- 710 s. : tab., mapy, fot.
  HISTORIA
 38. DZIEŃ Ziemi. EKO 2000 .- Leszno : Centrum Kultury i Sztuki, 2000 .- [28] s.
  EKOLOGIA ; SZTUKA ; POEZJA
  XI Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Fotograficzny Pejzaż Wielkopolski – EKO 2000.
 39. FĄKA Marian : Ziarno wrzucone w ziemię : błogosławiony Edmund Bojanowski (1814-1871) : założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej .- Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, 1999 .- 167 s. : [8] s. tabl. kol.
  HISTORIA ; BOJANOWSKI EDMUND
 40. FRANCISZEK Glura 1935-1994 .- Gostyń : GOK „Hutnik”, 2000 .- 58 s. : [16] s. tabl.
  BIOGRAFIE ; HISTORIA ; POEZJA
  Seria Gostyńscy regionaliści. Celem publikacji jest przedstawienie biografii i dorobku osób zasłużonych dla badań przeszłością ziemi gostyńskiej.
 41. GANOWICZ Michał : Powstanie Światowego Związku Armii Krajowej i działanie Inspektoratu – Oddział Leszno .- Leszno : Kuratorium Oświaty, 1997 .- 40 s. : fot.
  HISTORIA
 42. GLAPA Adam, KOWALSKI Alfons : Tańce i zabawy wielkopolskie .- Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1961 .- 206 s. : tabl. kol., il.
  MUZYKA ; FOLKLOR
 43. GLURA Franciszek : Marysin : zapiski kronikarskie zebrane z okazji zbliżającej się rocznicy po­wstania szpitala i klasztoru 1895-1995 .- Piaski, Gostyń : Piaskowskie Towarzystwo Kulturalne, 1990 .- 44 s. : [12] s. tabl.
  ZABYTKI ; ZAKONY
 44. GLURA Franciszek : Żołnierze z ziemi gostyńskiej pod Monte Cassino (50 rocznica bitwy) .- Gostyń : Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne, 1994 .- 71 s. : fot.
  HISTORIA ; BIOGRAFIE
 45. GMINA Gostyń .- Gostyń : Urząd Miejski, 1996 .- 24 s. : fot.
  PRZEWODNIKI ; HISTORIA ; INFORMATORY
  Położenie, rys historyczny, plan miasta, informacje praktyczne – wersja pol. ang. niem.
 46. GMINA Kościan : monografia krajoznawcza .- Leszno : Urząd Wojewódzki, 1988 .- 72 s. : tabl., mapy.
  INFORMATORY ; HISTORIA ; GEOGRAFIA
  Ogólna charakterystyka gminy Kościan – położenie, ludność, gleby, klimat, szczegółowe omówienie miejscowości gminy Kościan.
 47. GOSTYŃ .- Gostyń : Urząd Miasta i Gminy, [1997] .- [8] s.
  INFORMATORY
  Najważniejsze informacje o mieście, szkolnictwie, zabytkach, klubach sportowych i zakładach pracy.
 48. GOSTYŃ : 1990-1994 / zdjęcia Leszek Jankowiak, Marek Chwistek, Henryk Sadzki .- Gostyń : Urząd Miasta i Gminy, [1994] .- [12+8] s. : fot.
  INFORMATORY
 49. GOSTYŃ : plan miasta : informator .- [Gostyń] : Ag. Reklamowa „InfoGraf”, [1997] .- 68 s.
  HISTORIA ; INFORMATORY ; GEOGRAFIA
  Historia Gostynia, położenie i warunki geograficzne. Reklamy przedsiębiorstw i firm.
 50. GOSTYŃ i okolice ’93 : [informator] .- Gostyń : Gaz. Gost., [1993] .- [52] s. : fot., plan miasta.
  ZABYTKI ; INFORMATORY
  Informator prezentuje zabytki, walory turystyczne, osiągnięcia gospodarcze naszego regionu oraz kompendium wiedzy o regionie.
 51. GOSTYŃ w poezji / wiersze zebrał Stanisław Leon Machowiak .- Poznań-Gostyń : Bibl. Publ. Miasta i Gminy, 2000 .- 32 s.
  POEZJA
  Życiorysy i wiersze : Nikosa Chadzinikolau, Aresa Chadzinikolau, Heleny Gordziej, Stanisława Machowiaka, Marii Pocgaj, Mirosławy Prywer, Anny Zabackiej. Szkice : Kościoła Filipinów na Św. Górze, Ratusza, budynku UMiG, panoramy Gostynia, liceum, dworku w Grabonogu.
 52. GOSTYŃSKA Fara : kościół pod wezwanie św. Małgorzaty. Gostyń : Netbox, 2010 .- 191 s. : fot.
  KOŚCIOŁY ; ARCHITEKTURA ; ZABYTKI
 53. GOSTYŃSKI samorząd / pr. zb. pod red. Roberta Czuba i Macieja Kretkowskiego .- Gostyń : Urząd Miejski, 2010 .- 100 s, : [28] s. tabl. kolor.
 54. GOSTYŃSKIE klimaty : pierwsza antologia poetów gostyńskich / wybór wierszy Izabela Pazoła, fotografie Izabela Pazoła, ilustracje na okładce Izabela Pazoła, projekt okładki Małgorzata Budzyńska. - Wydanie 1 .- [Gostyń] : kuzniareklamy.pl, [2017] .- [51] s. : fotografie kolorowe.
  POEZJA
 55. GOSTYŃSKIE strofy i obrazy - oni żyją i tworzą wśród nas : powiatowy konkurs literacko-fotograficzno-plastyczny .Gostyń : Towarzystwo Przyjaciół Gostyńskiej Biblioteki Publicznej, 2011 .- 72 s. : il.
  POEZJA
 56. GOŚCIAŃSKI Henryk : „Czarny Legion” .- Gostyń : Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne, 1988 .- 96 s. : fot.
  HISTORIA
 57. GRUCHMANOWA Monika, WITASZEK-SAMBORSKA Małgorzata, ŻAK-ŚWIĘCICKA Mał­gorzata : Mowa mieszkańców Poznania .- Poznań : Wyd. Pozn., 1986 .- 173 s.
  JĘZYKOZNAWSTO
  Celem publikacji jest ukazanie polszczyzny, jaką się słyszy w Poznaniu na co dzień . Poznaniacy zwykli nazywać ją „gwarą poznańską”.
 58. HANDKE Waldemar : Szkice z dziejów Armii Krajowej w Leszczyńskiem .- Leszno : Kuratorium Oświaty, 1993 .- 82 s.
  HISTORIA
 59. HANYŻ Andrzej : Ziemia Gostyńska : przewodnik .- Poznań : Wyd. Poznańskie, 1967 .- 96 s. : mapy, il.
  HISTORIA ; PRZEWODNIKI
  Informacje ogólne: zarys geograficzny, historyczny, kultura. Gdzie i co zwiedzać. Szlaki wycieczkowe.
 60. HEJNOWICZ-NAGLEROWA Zofia : Chmury nad domem .- Poznań : Wyd. Poznańskie, 1971 .- 212 s.
  LITERATURA PIĘKNA
 61. HEJNOWICZ-NAGLEROWA Zofia : Chmury nad domem : wspomnienia łączniczki .- Wyd. 2 popr. i uzup. .- Gostyń : Muzeum, 2015 .- 265 s. : il.
  LITERATURA PIĘKNA
  Niniejsza książka składa się z pełnego tekstu złożonego przez autorkę w 1971 r. oraz wiersza "21 października 1939" poświęconego egzekucji 30 obywateli miasta i okolicy rozstrzelanych przez Niemców na gostyńskim Rynku. Całość książki uzupełniono obszernym biogramem autorki książki.
 62. HELSZTYŃSKI Stanisław : Kronika rodzinna : autobiografia .- Warszawa : LSW, 1986 .- 397 s. : [24] s. tabl.
  BIOGRAFIE ; HISTORIA LITERATURY
 63. HENEL Alojzy : Na marginesie rekolekcji .- Gostyń : Święta Góra, 2002 .- 136 s.
  POEZJA
 64. HUBNER Paweł, SKORUPSKI Grzegorz : Szkoła Podstawowa nr 3 im. Przemysława II w Gostyniu 1965-1995 .- Gostyń : Szk. Podst. nr 3, 1995 .- 72 s.
  SZKOLNICTWO
 65. INFORMATOR dla czytelników .- Leszno 1979 .- 12 s. : il.
  INFORMATORY ; BIBLIOTEKI
 66. INFORMATOR regionalny .- Gostyń : Gaz. Gost., 1999 .- 86 s.
  INFORMATORY ; HISTORIA
  Prezentacja gmin powiatu gostyńskiego. Oferty firm i zakładów pracy.
 67. JAKÓBCZYK Witold : Zasłużeni Wielkopolanie XIX wieku .- Warszawa : Wyd. Radia i Telewizji, 1987 .- 149 s. : [40] s. tabl.
  HISTORIA ; BIOGRAFIE
  Sytuacja Wielkopolski w 1815-1914. Zbiór krótkich biografii zasłużonych Wielkopolan - E. Ra­czyński, T. Działyński, K. Marcinkowski, E. Sczaniecka, M. Jachowski, F. Dobrowolski, J.K. Żupański, K. Libelt, H. Cegielski, A. Cieszkowski, ks. A. Szamarzewski, J. Chociszewski, R. Szymański, ks. P. Wawrzyniak, B. Chrzanowski, ks. J. Kłos.
 68. JAKUBIAK Tadeusz : Kurkowe Bractwa Strzeleckie w Wielkopolsce .- Poznań : Wyd. Poznań­skie, 1986 .- 287 s.
  HISTORIA
  Z dziejów bractw strzeleckich. Struktura organizacyjna i majątek bractw strzeleckich. Tradycyjne formy działalności bractw strzeleckich.
 69. JAKUBIAK Tadeusz, POLAK Bogusław : Wielkopolanie w powstaniu listopadowym 1830-1831 .- Poznań : Kraj. Ag. Wyd., 1981 .- 35 s. : [12] s. tabl.
  HISTORIA
 70. JANKOWIAK Stefan : Kasyno Gostyńskie 1835-1846 .- Poznań : Gostyńskie Towarzystwo Kultu­ralne, 1985 .- 39 s. : [8] s. tabl.
  HISTORIA
 71. JANKOWIAK Stefan : Kasyno Gostyńskie (1835-1846) : u początków pracy organicznej w Wielkopolsce .- Gostyń : [b.w.], 1996 .- 187 s. : 8 s. tabl.
  HISTORIA
 72. JANKOWIAK Stefan, BAUER Piotr : Ziemia gostyńska w powstaniu wielkopolskim 1918-1919 .- Gostyń : Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne, 1989 .- 166 s, : [22] s. tabl.
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE ; BIOGRAFIE
  Ziemia gostyńska u progu niepodległości. Wyzwolenie. Orężny czyn społeczeństwa polskiego ziemi gostyńskiej w 1919 roku. Organizacja i praca zaplecza. Organizatorzy i dowódcy powstania w Gostyńskiem.
 73. KERMEL Krystyna : O Lesznie impresje... refleksje... .- Leszno : Urząd Miasta, 2007 .- 36 s. : il.
  POEZJA
 74. KLUPŚ Marek : Codzienny znak zapytania .- Poznań : Muzeum E. Bojanowskiego, 1991 .- 26 s.
  POEZJA ; BIOGRAFIE
  Zamieszczone w tomiku wiersze pochodzą z lat 1981-1991.
 75. KOLBERG Oskar : Dzieła wszystkie. T. 9. W. Ks. Poznańskie. Cz. 1 .- Wrocław : Pol. Tow. Ludozn., 1982
  FOLKLOR ; ŚWIĘTA ; MUZYKA
  Reprint z 1875 r. Tytuły rozdz.: Kraj - Powiat Poznański, Szamotulski, Obornicki, Szredzki, Szremski. Lud - Wielkopolanie, bambry, żebracy.; ubiór, żywność, wieś, praca. Zwyczaje, wieniec, obrzędy (chrzciny, pogrzeb, wesele). Gry i zabawy.
 76. KOLBERG Oskar : Dzieła wszystkie. T. 10. W. Ks. Poznańskie. Cz. 2 .- Wrocław : Pol. Tow. Ludozn., 1982
  FOLKLOR ; ŚWIĘTA ; MUZYKA
  Reprint z 1876 r. M.in. Kraj - Powiat Krobski (miasta - Rawicz, Bojanowo, Miejska Górka,Poniec, Gostyń, Krobia, Jutrosin, Golejewko, Pakosław, Grabonóg, Skoraszewice, Niepart i in.) Krotoszyński. Lud - cechy fizyczne i moralne, ubiór - m.in. Powiat Krobski - Kokoszki, Potarzyca, Posadowo, Sułkowice i Biskupizna, Pudliszki, Żychlewo, Skoraszewice, Pakosław, Golejewko, Ugoda, Zawada Pod Rawiczem - Chazaki, żywność wieś, - chata, sprzęt, naczynia, rola. Zwyczaje. Obrzędy - urodziny, chrzest, pogrzeb, wesele - Pakosław, Golejewko (Pow. Krobski). Gry i zabawy.
 77. KOLBERG Oskar : Dzieła wszystkie. T. 11. W. Ks. Poznańskie. Cz. 3 .- Wrocław : Pol. Tow. Ludozn., 1982
  FOLKLOR ; ŚWIĘTA ; MUZYKA
  Reprint z 1877 r. Tytuły rozdz.: Kraj - Powiat Gnieźnieński, Mogilnicki, Szubiński, Bydgoski, Inowrocławski. Lud - cechy fizyczne i moralne, ubiór, żywność, wieś. Zwyczaje, wieniec, obrzędy (chrzciny, pogrzeb, wesele). Kraj - Powiat Wągrowiecki, Wyrzyski, Chodzieski, Czarnkowski. Lud - cechy fizyczne i moralne, ubiór, żywność wieś, rola. Zwyczaje. Obrzędy - chrzciny, pogrzeb, wesele. Gry i zabawy.
 78. KOLBERG Oskar : Dzieła wszystkie. T. 12. W. Ks. Poznańskie. Cz. 4 .- Wrocław : Pol. Tow. Ludozn., 1982
  FOLKLOR ; MUZYKA
  Reprint z 1879 r. Pieśni i dumy.
 79. KOLBERG Oskar : Dzieła wszystkie. T. 13. W. Ks. Poznańskie. Cz. 5 .- Wrocław : Pol. Tow. Ludozn., 1982
  FOLKLOR ; MUZYKA
  Reprint z 1880 r. Pieśni - miasta i dwory. Śpiewki i tańce - polonezy, obertasy, mazury, wiwaty.
 80. KOLBERG Oskar : Dzieła wszystkie. T. 14. W. Ks. Poznańskie. Cz. 6 .- Wrocław : Pol. Tow. Ludozn., 1982
  FOLKLOR ; LITERATURA PIĘKNA ; LEGENDY
  Reprint z 1881 r. Powieści ludu wielkopolskiego m.in. ogłoszone w czasopiśmie "Przyjaciel ludu" wydawanego w latach 1835-1847 w Lesznie. Baśnie; powieści moralne, legendy; gadki o czarcie i diabłach; powieści i zbójcach, oszustach, głupcach, babach; bajki; dykteryjki i fraszki.
 81. KOLBERG Oskar : Dzieła wszystkie. T. 15. W. Ks. Poznańskie. Cz. 7 .- Wrocław : Pol. Tow. Ludozn., 1982
  FOLKLOR
  Reprint z 1882 r. Świat nadzmysłowy - wierzenia, czary. Sztuka lekarska - mądry, mądra, choroby i leki. Przysłowia do wierzeń przywiązane.
 82. KOLORY Ziemi. EKO ’98 .- Leszno : Woj. Dom Kultury, 1998 .- [36] s.
  EKOLOGIA ; SZTUKA ; POEZJA
  Wojewódzki Konkurs „Pejzaż województwa leszczyńskiego – EKO ‘98”.
 83. KOŁODZIEJCZYK Arkadiusz : Cyryl Ratajski 1875 – 1942 .- Poznań : Kraj. Ag. Wyd., 1986 .- 54 s. : [8] s. tabl.
  HISTORIA ; BIOGRAFIE
 84. KONTYNUATORZY powstańczych tradycji : 15 lat Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopol­skiego 1918/1919 .- Poznań : Marszałek Woj. Wielkop., 2004 .- 164 s. : fot.
  POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
 85. KOSMAN Marceli : Ojczyzna się odradza : zwycięskie powstanie nad Wartą .- Poznań : Of. Wyd. G&P, [2013] .- 57 s. : il. kol.
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
 86. KOSMAN Marceli : Opowieści kórnickie .- Poznań : Wyd. Poznańskie, 1983 .- 248 s. : il.
  HISTORIA ; BIOGRAFIE
 87. KOŚCIAŃSKI Zdzisław, WARTEL Zenon : Zachowane mogiły powstańców wielkopolskich poległych i zmarłych w czasie walk powstańczych 1918/1919 .- Poznań : Tow. Pamięci Powst. Wielkop., 2003 .- 155 s. : [8] s. tabl. kol., il.
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
 88. KOŚCIÓŁ w Błażejewie k. Dolska : zapomniane ślady św. Jakuba Apostoła .- Gostyń : [b.w.], 2008 .- 65 s. : fot. kol.
  KOŚCIOŁY ; ARCHITEKTURA ; ZABYTKI
  Wprowadzenie - położenie wsi Błażejewo. Historia fundacji błażejewskiej. Historia kościoła w Błażejewie. Opis kościoła. Kalendarium.
 89. KRĘGLEWSKA-FOKSOWICZ Ewa : Barokowe rezydencje w Wielkopolsce .- Poznań : Wyd. Pozn., 1982 .- 130 s.
  ZABYTKI
  Opisano pałac w Ciążeniu, Czempiniu, Kargowej, Konarzewie, Lesznie, Pępowie, Pniewach, Popowie Starym, Trzebinach, Turwi, Wełnie i Wieleniu. Pałac biskupi w Poznaniu, pałac myśliwski we Włoszakowicach.
 90. KRĘGLEWSKA-FOKSOWICZ Ewa : Sztuka Leszna : od początków XX wieku : studium historyczne .- Poznań : Wyd. Poznańskie, 1982 .- 84 s. : [64] s. tabl.
  SZTUKA
 91. KUCHARSKI Bogdan, PRZEWOSKA Anna, SOBCZAK Jerzy : Wycieczki szkolne po Wielkopolsce .- Poznań : Wyd. Polska Agencja Promocji Turystyki, 1996 .- 95 s. : [12] s. tabl. kol., mapa
  PRZEWODNIKI
 92. KULCZAK Mikołaj : Z dziejów ziemi gostyńskiej w latach 1945-1956 .- Gostyń : Stow. Historia Militaris, 2013 .- 259 s. : tab., il.
  HISTORIA
 93. LEGENDY ziemi gostyńskiej / wyboru dokonali Robert Czub, Jan Poprawa .- Gostyń : Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne, 1999 .- 51 s. : [30] s. tabl. kol.
  LITERATURA PIĘKNA ; LEGENDY ; FOLKLOR
 94. Libicki Piotr, Piotrowska Marta : Spacerownik wielkopolski .- Poznań : Agora, 2011 .- 224 s. : il. kol., mapy
  PRZEWODNIKI
 95. LIST do Ziemi : EKO ’96 .- Leszno : Woj. Dom Kultury, 1996 .- 28 s.
  EKOLOGIA ; SZTUKA ; POEZJA
  Informacja o organizacji i uczestnikach VII Wojewódzkiego Konkursu „Pejzaż województwa leszczyńskiego – EKO ‘96”.
 96. ŁĘCKI Włodzimierz : Gostyń .- Poznań : Wyd. WBP, 1977 .- 63 s. : [14] s. tabl. kol.
  HISTORIA ; PRZEWODNIKI
  Publikacja z serii Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza. Opracowanie zawiera najważniejsze informacje na temat najciekawszych obiektów, opisy śladów ważnych wydarzeń i wybitnych postaci związanych z Gostyniem.
 97. ŁĘCKI Włodzimierz : Szlak piastowski : przewodnik : Poznań, Gniezno, Kruszwica, Inowrocław, Żnin, Biskupin .- Poznań : Wyd. Poznańskie, 1979 .- 183 s. : mapy
  HISTORIA ; PRZEWODNIKI
 98. ŁĘCKI Włodzimierz : Wielkopolska : przewodnik .- Warszawa : Wyd. „Sport i Turystyka”, 1996 .- 640 s. : [32] s. tabl. kol., mapy
  HISTORIA ; PRZEWODNIKI
  Zawiera m. in. opis tras: Poznań – Mosina – Śrem – Gostyń – Krobia – Rawicz; Gostyń – Borek Wielkopolski – Jarocin; Kościan – Jerka – Lubiń – Gostyń.
 99. ŁOPUSZAŃSKI Tadeusz : Szkoła doświadczalna : trzechlecie 1936-1939 Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich w Rydzynie .- Rydzyna : Wyd. „Polonia”, 1985 .- 199 s.
  SZKOLNICTWO
  Inwestycje, grono nauczycielskie, uczniowie, wychowanie i nauczanie, praca społeczna zakładu. Losy szkoły, nauczycieli i wychowawców w okresie wojny.
 100. MACIEJEWSKI Jarosław : Mickiewicza wielkopolskie drogi : rekonstrukcje i refleksje .- Poznań : Wyd. Pozn., 1972 .- 564 s. : [24] s. tabl.
  POEZJA ; BIOGRAFIE ; HISTORIA LITERATURY
 101. MAJĄTKI wielkopolskie. T. 1 : Powiat gostyński .- Wyd. 2 .- Szreniawa : Muzeum Narodowe, 1997 .- 223 s.
  ZABYTKI
 102. MALUŚKIEWICZ Piotr : Wielkopolskim szlakiem Adama Mickiewicza .- Wyd. 2 rozsz. – Po­znań : Wyd. Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1998 .- 106 s. : [16] s. tabl.
  POEZJA ; BIOGRAFIE
 103. MIAŁKOWSKI Andrzej : Zaczęło się od Marcina Pudliszko .- Pudliszki : [b.w.], 1980 .- 63 s.
  HISTORIA
  Omówiono najstarsze dzieje Pudliszek. Lata wojny 1939-45. 35-lecie zakładu w 35-lecie Polski Ludowej.
 104. MIASKOWSKI Kasper : Zbiór rytmów .- T. 3 .- Warszawa : Instyt. Badań Lit. 1995 .- 494 s.
  POEZJA
 105. MIASTO i Gmina Krzywiń : monografia krajoznawcza .- Leszno : Urząd Wojewódzki, 1987 .- 62 s. tabl., mapy
  PRZEWODNIKI ; HISTORIA ; GEOGRAFIA
  Ogólna charakterystyka gminy Krzywiń – wody, gleby, ludność, komunikacja, turystyka, część szczegółowa omawia miejscowości gminy Krzywiń.
 106. MIEJSCA pamięci narodowej w powiecie gostyńskim / oprac. Robert Czub .- Gostyń : Bibl. Publ. Miasta i Gminy, 2002 .- 72 s.
  CMENTARZE
  W publikacji zamieszczono opisy i fotografie pomników, tablic i obelisków powiatu gostyńskiego.
 107. MIEJSCA pamięci powstania wielkopolskiegooprac. Paweł Anders. Wyd. 3 zaktual. .- Poznań : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy ; Muzeum w Gostyniu, 2010 .- 72 s. : fot. kolor.
  CMENTARZE
 108. MŁODZIEŻ na tropach przeszłości... : w 95 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego .- Gostyń, Koźmin, Śrem : Zespół Szk. Politech., 2013 .- 42 s. : il. kol.
  POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
  W książce zilustrowano zadania jakie realizowano w ramach projektu w 95 rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego.
 109. MOJA Ziemia – EKO ’97 .- Leszno : Woj. Dom Kultury, 1997 .- [32] s.
  EKOLOGIA ; SZTUKA ; POEZJA
  O organizatorach, uczestnikach i pracach VIII Wojewódzkiego Konkursu „Pejzaż województwa leszczyńskiego EKO ‘97”.
 110. MROCZEK Andrzej Artur : Wielkopolska / sł. wstępne Adam Radajewski .- Kościan : Wyd. Medyk, 1994 .- 132 s. : fot.
  GEOGRAFIA ; FOTOGRAFIA
 111. NIECODZIENNIK / pod red. Aleksandry Jaskuły .- Śrem : Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie, 2008 .- 115 s. : [8] s. tabl. kol., il.
  SZKOLNICTWO
  Książka zastała wydana z okazji uroczystości zmiany nazwy szkoły oraz nadania imienia i sztandaru oraz Wielkopolskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2008/2009.
 112. NIGDY więcej wysiedleń! : konferencja popularnonaukowa .- Gostyń : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu, 2020 .- 188 s. : il. kolor.
  HISTORIA  
 113. NOWAKOWSKI Marcin : Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w filatelistyce, wydawnictwach pocztowych i innych .- Poznań : Poligrafia, 2015 .- 78 s. : il. kolor.
  POWSTANIE WIELKOPOLSKIE ; HISTORIA
  W książce zawarto: Stemple pocztowe. Karty pocztowe. Wiersz: "Flaga w kolorze honoru" D. Górny. Karty okolicznościowe z okazji Powstania Wielkopolskiego. Koperty ze stemplem rocznicowym. Wiersz: "Chłopak z Chwaliszewa" Z. Czerniawski.
 114. OLSZEWSKI M.: Powstanie wielkopolskie 1918-1919 .- Wyd. 2 przej. i uzup. .- Poznań : Wyd. Pozn., 1968 .- 142 s. : il.
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
 115. OLSZEWSKI M.: Powstanie wielkopolskie 1918-1919 .- Wyd. 3 zm. .- Poznań : Wyd. Pozn., 1978 .- 157 s. : fot., mapy
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
 116. [ÓSMY] VIII Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Etnograficzno-Filmowy „Pejzaż województwa leszczyńskiego” EKO ’97 : wystawa pokonkursowa : wykaz placówek, autorów i prac .- Leszno : Woj. Dom Kultury, 1997 .- [12] s.
  SZTUKA ; WYSTAWY ; FOTOGRAFIA
 117. PIWOŃ Aleksander : Miejsca pamięci narodowej w Leszczyńskiem : przewodnik .- Leszno : Kraj. Ag. Wyd., 1986 .- 56 s. : [26] s. tabl.
  CMENTARZE ; PRZEWODNIKI
  Pomniki i tablice oddające hołd bohaterom i męczennikom sprawy narodowej z okresu wojen narodowych.
 118. PODGLĄDANIE ziemi : EKO 2003 .- Leszno : Centrum Kultury i Sztuki, 2003 .- [36] s. : fot.
  EKOLOGIA ; POEZJA ; FOTOGRAFIA ; SZTUKA
  Prace nadesłane na XIV Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Fotograficzny Pejzaż Wielkopolski – EKO 2003.
 119. PODSTAWOWE dane statystyczne według miast i gmin za 1994 r. .- Leszno : Woj. Urząd Statystyczny, 1995 .- 85 s.
  STATYSTYKA
 120. PODSTAWOWE dane statystyczne według miast i gmin za 1996 r. .- Leszno : Urząd Statystyczny, 1997 .- 89 s.
  STATYSTYKA
 121. POLAK Bogusław : Front południowo-zachodni : Grupa „Leszno” powstania wielkopolskiego 1919 r. .- Kościan : ZBoWiD, 1971 .- 74 s. : fot., mapy
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
 122. POLSKIE Państwo Podziemne w Wielkopolsce : 1939-1945. T. 1 : Ausrotten - wytępić : system okupacyjny w Wielkopolsce .- Poznań : Of. Wyd. Wielkop., [2008] .- 86 s. : fot.
  HISTORIA
 123. POLSKIE Państwo Podziemne w Wielkopolsce : 1939-1945. T. 2 : Jak Feniks z popiołów : struktury Polskiego Państwa Podziemnego w Wielkopolsce .- Poznań : Of. Wyd. Wielkop., [2008] .- 94 s. fot.
  HISTORIA
 124. POLSKIE Państwo Podziemne w Wielkopolsce : 1939-1945. T. 3 : Twierdzą nam będzie każdy próg... : opór społeczny i konspiracja Wielkopolan .- Poznań : Of. Wyd. Wielkop., [2008] .- 94 s. : fot.
  HISTORIA
 125. POLSKIE Państwo Podziemne w Wielkopolsce : 1939-1945. T. 4 : Do krwi ostatniej... : formy walki i oporu Wielkopolan .- Poznań : Of. Wyd. Wielkop., [2008] .- 120 s. : fot.
  HISTORIA
 126. POLSKIE Państwo Podziemne w Wielkopolsce : 1939-1945. T. 5 : Leć nasz orle w górnym pędzie... .- pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu .- Poznań : IPN, [2013] .- 232 s. : fot.
  HISTORIA
  Szkice historyczne. Budowa pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu. Uroczystość odsłonięcia pomnika.
 127. POLSKIE parki narodowe : 23 trasy po wszystkich parkach narodowych .- Bielsko-Biała : Wyd. Pascal, 2007 .- 372 s. : il. kol., mapy
  PRZEWODNIKI ; EKOLOGIA
  Rozdział poświęcony m.in. Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu.
 128. POLSKIE parki narodowe na weekend : 22 trasy po wszystkich parkach narodowych Polski .- Bielsko-Biała : Wyd. Pascal, 2000 .- 319 s. : [16] s. tabl. kol., mapy
  PRZEWODNIKI ; EKOLOGIA
  Rozdział poświęcony m.in. Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu.
 129. POŁUDNIOWO-zachodnia Wielkopolska w walce z hitlerowskim okupantem 1939 – 1945 / zebrał i do druku przygotował Bogusław Polak .- Kościan : ZBoWiD, 1972 .- 112 s. : fot.
  HISTORIA
 130. POMNIK Armii „Poznań” w Poznaniu : kronika budowy i uroczystości odsłonięcia .- Warszawa : PWN, 1983 .- 134 s. : 83 s. tabl.
  HISTORIA ; ARCHITEKTURA ; POMNIKI
  Przemówienia w dniu odsłonięcia pomnika. Pomnik i jego idea, twórcy i dzieje.
 131. POWIAT gostyński .- Gostyń : Starostwo Powiatowe, [2000] .- [8] s. : fot.
  INFORMATORY ; GEOGRAFIA
  Położenie, z kart historii, kultura, turystyka i rekreacja, sport, oświata, gospodarka, rolnictwo – wersja pol. – niem.
 132. POWSTANIE Wielkopolskie .- Warszawa : Dom Wyd. Bellona, 2006 .- 135 s. : il. kol.
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
 133. POWSTANIE Wielkopolskie : 100. rocznica : 1918-2018 .- Poznań : Samorząd Woj. Wielkop., 2018 .- [167] s. : il., rys.
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
 134. POWSTANIE Wielkopolskie Gmina Pogorzela w walce o niepodległość .- Pogorzela : Krzysztof Rybka, 2010 .- 138 s. : il., tab., mapy
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
 135. POWSTANIE wielkopolskie : źródła – stan badań – postulaty badawcze .- Kościan : RMP, 1973 .- 82 s.
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
 136. POWSTANIE wielkopolskie 1918-1919 : (artykuły i przyczynki) / pod red. B. Po­laka .- Kościan : Zakł. Metal., 1975 .- 287 s. : il.
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
 137. POWSTANIE Wielkopolskie 1918-1919 : katalog źródeł i materiałów / pod red. Stanisława Sier­powskiego .- Poznań : Tow. Pamięci Powst. Wielkop., 2003 .- 501 s.
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
 138. POWSTANIE wielkopolskie 1918-1919 : wybór źródeł / oprac. A. Czubiński i B. Po­lak .- Poznań : Wyd. Pozn., 1983 .- 383 s. 
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
 139. POWSTANIE Wielkopolskie 1918-1919 : wybrane aspekty z perspektywy 90 lat .- Poznań : eMPi2, 2008 .- 259 s. : il., tab., mapy
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
 140. POWSTAŃCY wielkopolscy... : biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918/1919 / pod red. Bogusława Polaka. T. 1 .- Poznań : Tow. Pamięci Powst. Wielkop., 2005 .- 245 s. : fot.
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE ; BIOGRAFIE
 141. POWSTAŃCY wielkopolscy w mogiłach katyńskich .- Gostyń : Muzeum, 2004 .- [28] s.
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE ; BIOGRAFIE
  Publikacja ta stanowi integralną część wystawy przygotowanej przez Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Wystawa ta była prezentowana przez kilka miesięcy w gostyńskim Muzeum.
 142. POZNAŃ i Wielkopolska na weekend. Bielsko-Biała : Wyd. Pascal, 2008 .- 224 s. : il. kol., mapy
  PRZEWODNIKI
 143. POZNAŃ literacki : książki i ludzie .- Poznań : Pałac Kultury, 1964 .- 152 s.
  BIOGRAFIE ; SŁOWNIKI
  Książka zawiera życiorysy i dorobek twórczy osób związanych z Poznaniem.
 144. POZNAŃ 1945 i dziś .- Poznań : Wyd. Pozn., 1985 .- 132 s.
  ARCHITEKTURA
  Książka zawiera teksty w językach: rosyjskim, angielskim, niemieckim.
 145. POZNAŃSKI czerwiec 1956 / pod red. Jarosława Maciejewskiego i Zofii Trojanowskiej .- Wyd. 2 popr. i rozszerz. .- Poznań : Wyd. Pozn., 1990 .- 429 s. : [32] s. tabl.
  HISTORIA
 146. PRYWER Mirosława : Dotyk szarości .- Poznań : Zw. Lit. Pol., 1998 .- 42 s.
  POEZJA
 147. PRYWER Mirosława : Podróż liryczna .- Poznań : Poeticon, 2000 .- 52 s.
  POEZJA
 148. PRYWER Mirosława : Rytm ziemi .- Poznań : Poeticon, 2002 .- 48 s.
  POEZJA
 149. PRYWER Mirosława : Spóźniony sen .- Poznań : Zw. Lit. Pol., 1995 .- 38 s.
  POEZJA
 150. PRZEWODNIK przyrodniczy po Ziemi Leszczyńskiej : 11 tras wycieczek / Grzegorz Lorka, Stanisław Kuźniaka [praca zbiorowa pod red.] .- Leszno : Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego, 1998 .- 89 s.
  EKOLOGIA
  Charakterystyka geograficzno-przyrodnicza. Wycieczki przyrodnicze. Parki zabytkowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody. Wykaz chronionych gatunków roślin i grzybów.
 151. PRZYLGNĄĆ do Ziemi : EKO 2002 .- Leszno : Centrum Kultury i Sztuki, 2002 .- [40] s. : il.
  EKOLOGIA ; SZTUKA ; POEZJA
  XIII Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Fotograficzny Pejzaż Wielkopolski – EKO 2002.
 152. RAPORT o stanie środowiska w województwie leszczyńskim w roku 1993 .- Leszno : Państ. Insp. Ochrony Środowiska, 1994 .- 62 s.
  EKOLOGIA
  Ogólna charakterystyka woj. leszczyńskiego. Monitoring wód, powietrza, gleb. Gospodarka wodna, ściekowa. Hałas. Zagrożenia przemysłowe, komunikacyjne.
 153. RAPORT o stanie środowiska w województwie leszczyńskim w roku 1994 .- Leszno : Państ. Insp. Ochrony Środowiska, 1995 .- 113 s.
  EKOLOGIA
  Monitoring powietrza. Wody podziemne, powierzchniowe. Gospodarka ściekowa, odpadami. Hałas. Zanieczyszczenie gleb. Leśnictwo i gospodarka łowiecka.
 154. RAPORT o stanie środowiska w województwie leszczyńskim w latach 1995-1996 .- Leszno : Państ. Insp. Ochrony Środowiska, 1997 .- 254 s.
  EKOLOGIA ; ZŁOŻA
  Charakterystyka woj. leszczyńskiego. Eksploatacja surowców naturalnych. Monitoring powietrza, rzek, wód. Gospodarka ścieka, odpady. Hałas. Ochrona przyrody – Przemęcki Par Krajobrazowy. Zbiorniki retencyjne. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska (stacje i bazy paliw).
 155. RAPORT o stanie środowiska w Wielkopolsce w latach 1997-1998. T. 1 .- Poznań : Woj. Insp. Ochrony Środowiska, 1999 .- 152 s.
  EKOLOGIA
  Mapa – stan czystości rzek. Charakterystyka geograficzna. Charakterystyka zagrożeń środowiska. Monitoring rzek, jezior. Gospodarka ściekowa. Zbiorniki zaporowe.
 156. RAPORT o stanie środowiska w Wielkopolsce w latach 1997-1998. T. 2 .- Poznań : Woj. Insp. Ochrony Środowiska, 1999 .- 168 s.
  EKOLOGIA
  Monitoring gospodarki odpadami. Erozja gleb. Zanieczyszczenie powietrza. Zagrożenie hałasem. Gleby woj. leszczyńskiego. Wody podziemne Wielkopolski.
 157. RATAJCZAK J. : Krople wrzącej krwi. Powstanie Wielkopolskie w poezji i pieśni .- Po­znań : Wyd. Pozn., 1978 .- 185 s.
  POEZJA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 
 158. REZLER Marek : Emilia Sczaniecka 1804–1896 .- Poznań : Kraj. Ag. Wyd., 1984 .- 28 s. : 8 s. tabl.
  HISTORIA ; BIOGRAFIE
 159. REZLER Marek : Mundur Wielkopolski w latach 1918 – 1919 .- Kościan : ZBoWiD, 1973 .- 40 s. : fot., il.
  HISTORIA
 160. REZLER Marek: Nasze powstanie : w 100 rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 .- Szamotuły : AWR Chronica, 2018 .- 249 s. : il., mapy
  HISTROIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
 161. REZLER Marek : Piotr Wawrzyniak 1849–1910 .- Poznań : Kraj. Ag. Wyd., 1985 .- 39 s. : 12 s. tabl.
  HISTORIA ; BIOGRAFIE
 162. REZLER Marek : Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 : spojrzenie po 90 latach .- Poznań : Dom Wyd. Rebis, 2008 .- 358 s. : [8] s. tabl. cz.-b., 14 s. tabl. kolor., mapy
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
 163. REZLER Marek : Wielkopolanie pod bronią : udział mieszkańców regionu w powstaniach narodowych .- Poznań : Dom Wyd. Rebis, 2011 .- 387 s. : 23 s. tabl. kolor., mapy
  HISTORIA
 164. ROCZNIK Gostyński nr 1 .- Gostyń : Muzeum w Gostyniu, 2014 .- 121 s. : il.
 165. ROCZNIK Gostyński nr 3 .- Gostyń : Muzeum w Gostyniu, 2016 .- 181 s. : il.
 166. ROCZNIK Gostyński nr 4 .- Gostyń : Muzeum w Gostyniu, 2017 .- 206 s. : il.
 167. ROCZNIK Gostyński nr 5 .- Gostyń : Muzeum w Gostyniu, 2018 .- 234 s. : il.
 168. ROCZNIK Gostyński nr 7 .- Gostyń : Muzeum w Gostyniu, 2020 .- 288 s. : il.
 169. ROCZNIK statystyczny powiatu Gostyń 1971 .- Gostyń : Pow. Insp. Statystyczny, 1971 .- 143 s.
  STATYSTYKA
 170. ROCZNIK statystyczny województwa leszczyńskiego 1977 .- Leszno : Woj. Urząd Statystyczny, 1977 .- 322 s.
  STATYSTYKA
 171. ROCZNIK statystyczny województwa leszczyńskiego 1979 .- Leszno : Woj. Urząd Statystyczny, 1979 .- 282 s.
  STATYSTYKA
 172. ROCZNIK statystyczny województwa leszczyńskiego 1994 .- Leszno : Wojewódzki Urząd Statystyczny, 1994 .- 287 s. : tab.
  STATYSTYKA
 173. ROCZNIK statystyczny województwa leszczyńskiego 1996 .- Leszno : Urząd Statystyczny, 1996 .- 299 s.
  STATYSTYKA
  Mapa woj. leszcz. Ważniejsze dane o województwie, miastach i gminach.
 174. ROCZNIK statystyczny województwa leszczyńskiego 1998 .- Leszno : Urząd Statystyczny, 1998 .- 289 s.
  STATYSTYKA
 175. RYDZYNA : Gimnazjum im. Sułkowskich (1928-1936) / Tadeusz Łopuszański [oprac.]
  SZKOLNICTWO
  Reprint – tab., fot. Powstanie i ideowe założenia Zakładu, położenie, gmach, obszar, grono na­uczycielskie, uczniowie, nauczanie poszczególnych przedmiotów, praca społeczna, wychowanie
 176. SANKTUARIUM Świętogórskiej Róży Duchownej .- Wyd. 2 .- Gostyń : Netbox, 2005 .- 211 s. : fot.
  KOŚCIOŁY ; ARCHITEKTURA ; ZABYTKI
  Historia Sanktuarium. Bazylika Świętogórska - architektura, fasada zachodnia, elewacja wschodnia, elewacje boczne, wnętrze, prezbiterium, ołtarz główny, ołtarze boczne, nawa główna, ambona, kopuła główna, obejście, prospekt organowy, zakrystia, krypty, złotnictwo, tkaniny liturgiczne, meblarstwo. Klasztor - architektura, wyposażenie, zabudowania klasztorne, ołtarz polowy, mury klasztorne, pomniki.
 177. [SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ] 75 Lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu .- Rawicz : Studio Reklamowe „EDART”, 1996 .- 41 s. : [5] tabl.
  SZKOLNICTWO
 178. SKORUPKA Tomasz : Kto przy Obrze temu dobrze .- Poznań : Wyd. Pozn., 1967 .- 304 s. : [9] s. tabl.
  LITERATURA PIĘKNA
 179. SKORUPKA Wawrzyniec : Moje morgi i katorgi 1914–1967 .- Poznań : Wyd. Pozn., 1970 .- 321 s.
  LITERATURA PIĘKNA
 180. SKORUPSKI Grzegorz : Gostyń dawny i niedawny .- Jarocin : Pł. Of. Wyd., 2004 .- 146 s. : il.
 181. SKORUPSKI Grzegorz : Smak błękitu .- Gostyń : Drukarnia REAL, 2017 .- 339 s. : 4 s. tabl. cz.-b. 
 182. SKORUPSKI Grzegorz : Wędrówki w przeszłość : Gostyń i okolice .- Gostyń : Muzeum, 2009 .- 312 s. : [12] s. tabl. kolor., tab., il.
 183. SŁOWIŃSKI Lech : Edward Raczyński 1786 – 1845 .- Poznań : Kraj. Ag. Wyd., 1983 .- 31 s. : 8 s. tabl
  HISTORIA ; BIOGRAFIE
 184. SŁOWIŃSKI Lech : Tytus Działyński 1796 – 1861 .- Poznań : Kraj. Ag. Wyd., 1984 .- 33 s. : [8] s. tabl.
  HISTORIA ; BIOGRAFIE
 185. SŁOWNIK biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919 / red. nauk. Antoni Czubiński, Bogusław Polak .- Poznań : Wyd. Pozn., 2002 .- 427 s. : fot.
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE ; BIOGRAFIE ; SŁOWNIKI
 186. SMOLIŃSKI Aleksander : Morale i dyscyplina Wojsk Wielkopolskich w latach 1918-1919 : przyczynek do dziejów Powstania Wielkopolskieg.- Toruń : Wyd. Adam Marszałek, 2009 .- 146 s. : il.
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
 187. SNY na odległość : almanach poetów Ziemi Leszczyńskiej .- Leszno : Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury, 1993 .- 55 s.
  POEZJA
  Wiersze m.in.: Marka Klupsia, Roberta Włodarczaka z Gostynia, Reginy Ratajczak z Pogorzeli. Ponadto utwory autorów z Rawicza, Kościana, Góry, Leszna.
 188. SPRAWY oświaty i kultury województwa poznańskiego .- Poznań : Wyd. Poznańskie, 1962 .- T. 2 .- 187 s. : 8 s. tabl.
  ZABYTKI ; BIOGRAFIE
  Wielkopolskie dwory i pałace związane z pobytem A. Mickiewicza w Wielkopolsce – pałac w Pawłowicach, pałac w Śmiełowie. Bolesław Dembiński – kompozytor wielkopolski.
 189. STARY Gostyń : z dziejów wsi i parafii .- Stary Gostyń : Urząd Miejski, 2001 .- 179 s. : [6] s. tabl. kol.
  HISTORIA ; ZABYTKI
 190. [STO] 100 lat Cukrowni „Gostyń” 1897-1997 : monografia / w oprac. Romana Tomaszewskiego .- Gostyń : Cukrownia „Gostyń”, 1997 .- 78 s. : [28] s. tabl.
  ZAKŁADY PRACY
 191. [STO] 123 x Wielkopolska / oprac. Paweł Anders [i in.] .- Poznań : Wyd. WBP, 1995 .- 218 s.
  HISTORIA ; ZABYTKI ; PRZEWODNIKI
  Omówiono najciekawsze obiekty krajoznawcze Wielkopolski.
 192. STROFY o Wielkopolsce. T. 4 .- Poznań : Poeticon, 2000 .- 71 s.
  POEZJA
  Tomik zawiera wiersze dot. Ziemi Gostyńskiej – Ares Chadzinikolau, Gostyńska refleksja, Modlitwa na Świętej Górze; Nikos Chadzinikolau, Pieta „Świetej Góry”; Zbigniew Gordziej, Krobia; Stanisław Machowiak, W Pudliszkach.
 193. STROFY o Wielkopolsce. T. 5 .- Poznań : Poeticon, 2001 .- 67 s.
  POEZJA
  Tomik zawiera wiersze dot. Ziemi Gostyńskiej – Helena Gordziej, Dworek w Grabonogu; Paweł Kuszczyński, Pani Świętej Góry; Stanisław Machowiak, Poniec, Wyspa Konwaliowa.
 194. STROFY o Wielkopolsce. T. 6 .- Poznań : Poeticon, 2002 .- 76 s.
  POEZJA
  Tomik zawiera wiersze dot. Ziemi Gostyńskiej – Jadwiga Badowska, Stary park w Pudliszkach, Pałac klasycystyczny w Pudliszkach; Stanisław Machowiak, Krobia; Mirosława Prywer, Poniecka legenda.
 195. SYMPOZJUM : nauka w Rydzynie i o Rydzynie (1928-1939) : Rydzyna, 8 maja 1983 r. .- Rydzyna : Tow. Miłośników Rydzyny, 1984 .- 210 s.
  SZKOLNICTWO
  Nauki społeczne w szkole rydzyńskiej. Nauka fizyki, chemii i matematyki. Kultura fizyczna w szkole. Czasopisma rydzyńskie.
 196. SZAFRANEK Ireneusz : Kulisy słowa .- Pępowo : Urząd Gminy, 2014 .- 88 s. : il.
  POEZJA ; BIOGRAFIE
 197. SZAFRANEK Ireneusz : Półprzymknięte myśli usłyszeć .- Pępowo : Urząd Gminy, 2012 .- 87 s. : il.
  POEZJA ; BIOGRAFIE
 198. SZAFRANEK Ireneusz : Pragnę więcej .- Pępowo : Urząd Gminy, 2003 .- 26 s.
  POEZJA
 199. SZAFRANEK Ireneusz : Tak mało mamy chwil wspaniałych .- Pępowo : Urząd Gminy, 2004 .- 23 s.
  POEZJA
 200. SZAFRANEK Ireneusz : Ukorzenić ponadczasowe .- Pępowo : Urząd Gminy, 2013 .- 88 s. : il.
  POEZJA ; BIOGRAFIE
 201. SZAFRANEK Ireneusz : Zapisane przez wiatr .- Gostyń : Bibl. Publ. MiG, 2005 .- 76 s.
  POEZJA
 202. SZALEWSKI Kazimierz : Leszno i okolice : przewodnik .- Warszawa : „Sport i Turystyka”, 1981 .- 143 s. : mapy
  PRZEWODNIKI ; HISTORIA
  M.in. trasa: Leszno – Gostyń – Krobia - Oporowo – Pawłowice – Leszno. Plan Gostynia, Kościół Filipinów w Gostyniu.
 203. SZKICE gostyńskie .- Gostyń : Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne, 1996 .- 85 s. : [10] s. tabl. kol.
  HISTORIA
  Publikacja składa się z kilkunastu artykułów poświęconych szeroko pojętej historii Gostynia i jego najbliższych okolic.
 204. SZKOŁA doświadczalna : trzechlecie 1936-1939 Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich w Rydzynie / oprac. Tadeusz Łopuszański .- Poznań : Wyd. „Polonia”, 1985 .- 206 s.
  SZKOLNICTWO
  Inwestycje. Grono nauczycielskie. Uczniowie. Organizacja i prognozy naukowe. Wychowanie i nauczanie. Praca społeczna, naukowa zakładu. Plon jedenastu lat pracy zakładu. Losy szkoły, jej nauczycieli i wychowanków w okresie wojennym.
 205. SZKOŁA w konspiracji : wspomnienia nauczycieli o tajnym nauczaniu w czasie II wojny światowej / Waldemar Handke [red.] .- Leszno : Kuratorium Oświaty, 1996 .- 102 s.
  SZKOLNICTWO
 206. SZLAKIEM powstania wielkopolskiego .- Poznań : Wyd. WBP, 1998 .- 46 s.
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE ; PRZEWODNIKI
 207. SZMIDT Zbigniew : Ziemia śremska : atrakcje turystyczne : powiat śremski : Brodnica - Dolsk - Książ Wielkopolski - Śrem .- Śrem : Wielkop. Org. Turyst., 2005 .- 71 s. : il. kol.
  PRZEWODNIKI ; HISTORIA
 208. SZYMANKIEWICZ Zenon : Poznań we wrześniu 1939 .- Poznań : Wyd. Pozn., 1985 .- 315 s. : fot.
  HISTORIA
 209. SZYMANKIEWICZ Zenon : Spadochrony nad okupowaną Wielkopolską .- Poznań : Wyd. Poznańskie, 1979 .- 387 s. : fot.
  HISTORIA ; BIOGRAFIE
 210. ŚMIEGIELSKI Wojciech : Mieszkańcy Gostynia i okolic w mogiłach katyńskich .- Gostyń : Muzeum, 2015 .- 167 s. : tabl. kolor.
  HISTORIA
 211. ŚWIDERSKI Bronisław : Ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyńskiej (reprint) .- Leszno : Nakł. księgarni A. Krajewicza, 1928 . – XIV, 352 s. : fot., tab.
  HISTORIA
 212. TADEUSZ Jan Łopuszański i dzieło jego życia : szkoła doświadczalna Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich w Rydzynie .- Warszawa : Fundacja im. Tadeusza Łopuszańskiego, 1995 .- 101 s. : [6] s. tabl., portr.
  SZKOLNICTWO
 213. TOMASZEWSKI Roman : Wysiłek militarny i materialny mieszkańców ziemi gostyńskiej w walkach o kształt granicy wschodniej II Rzeczypospolitej (1918-1920) .- Gostyń : Bibl. Publ. Miasta i Gminy, 2002 .- 270 s. : [24] s. tabl., fot.
  HISTORIA ; BIOGRAFIE
 214. WESELE biskupiańskie : zapisał Jan z Domachowa Bzdęga : działacz i miłośnik ziemi biskupiańskiej .- Gostyń : Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne, 1992 .-
  155 s.
  FOLKLOR
 215. WIELKOPOLSKA Huta Szkła w Gostyniu : zarys historii i działalności 1922–1982 .- Gostyń : Wielkopolska Huta Szkła, 1985 .- 70 s. : fot., tab.
  ZAKŁADY PRACY
 216. WIELKOPOLSKA w świetle źródeł historycznych : wybór tekstów źródłowych .- Poznań : PWN, 1958 .- 439 s. : 38 s. tabl., tab.
  HISTORIA
  Zawiera m. in. rozdz.: „Kasyno Gostyńskie”.
 217. WIELKOPOLSKI Powstaniec : rocznik społeczno-informacyjny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / przewod. Stefan Barłóg .- Poznań : TPPW, 2001 nr 7 .- 95 s.
  POWSTANIE WIELKOPOLSKIE ; HISTORIA ; SCENARIUSZE
  Zawiera m.in.: wiersz - Wiwat Poznaniacy; Scenariusz uroczystości z okazji Święta Patrona Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Legnicy; Inscenizację z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
 218. WIELKOPOLSKI Powstaniec : rocznik oświatowo-historyczny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / red. nacz. Stefan Barłóg .- Poznań : TPPW, 2004 nr 10 .- 105 s.
  POWSTANIE WIELKOPOLSKIE ; HISTORIA ; SCENARIUSZE
  M.in.: Lekcja koleżeńska-Udział kórniczan w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919; scenariusz programu z okazji rocznicy powstania; „Wierni tradycji” - scenariusz uroczystego apelu z okazji Święta Patrona.
 219. WIELKOPOLSKI Powstaniec : rocznik oświatowo-historyczny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / red. nacz. Stefan Barłóg .- Poznań : TPPW, 2005 nr 11 .- 135 s.
  POWSTANIE WIELKOPOLSKIE ; HISTORIA ; SCENARIUSZE
  M.in.: „Polsko, wspomnij ty o nas” - scenariusz apelu z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 27 grudnia 1918 roku. Scenariusz Święta Patrona Szkoły - Powstańców Wielko­polskich w Rosku. Lekcja patriotyzmu-obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
 220. WIELKOPOLSKI Powstaniec : rocznik oświatowo-historyczny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / przewod. Stefan Barłóg .- Poznań : TPPW, 2008 nr 14 .- 148 s.
  POWSTANIE WIELKOPOLSKIE ; HISTORIA ; SCENARIUSZE
  Zawiera m.in.: wiersze o powstaniu; Dzieje Ponieca w czasie Powstania Wielkopolskiego - inscenizacja przygotowana dla uczniów szkoły podstawowej.
 221. WIELKOPOLSKI Powstaniec : rocznik oświatowo-historyczny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / przewod. Stefan Barłóg .- Poznań : TPPW, 2009 nr 15 .- 146 s.
  M.in. Powstanie Wielkopolskie w oczach młodych poetów - Ryszarda Daneckiego.
  POWSTANIE WIELKOPOLSKIE ; HISTORIA ; POEZJA
 222. WIELKOPOLSKI Powstaniec : rocznik oświatowo-historyczny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / przewod. Stefan Barłóg .- Poznań : TPPW, 2010 nr 16 .- 143 s.
  M.in. artykuły: Pocztówki powstańcze profesora Jezierskiego - Ryszarda Daneckiego; Prace plastyczne podporucznika A. Knajdka - Wojciecha Kicmana.
  POWSTANIE WIELKOPOLSKIE ; HISTORIA
 223. WIELKOPOLSKI Powstaniec : rocznik oświatowo-historyczny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / przewod. Stefan Barłóg .- Poznań : TPPW, 2011 nr 17 .- 147 s.
  POWSTANIE WIELKOPOLSKIE ; HISTORIA ; SCENARIUSZE
  Zawiera m.in. Ziemia Babimojska od wieków Polska - scenariusz uroczystości z okazji obchodów Święta Niepodległości oraz Powstania Wielkopolskiego.
 224. WIELKOPOLSKI Powstaniec : rocznik oświatowo-historyczny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / przewod. Stefan Barłóg .- Poznań : TPPW, 2012 nr 18 .- 136 s. : fot.
  POWSTANIE WIELKOPOLSKIE ; HISTORIA ; SCENARIUSZE
 225. WIELKOPOLSKI Powstaniec : rocznik oświatowo-historyczny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / przewod. Stefan Barłóg .- Poznań : TPPW, 2013 nr 19 .- 167 s. : fot.
  POWSTANIE WIELKOPOLSKIE ; HISTORIA ; SCENARIUSZE
 226. WIELKOPOLSKI Powstaniec : rocznik oświatowo-historyczny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / przewod. Stefan Barłóg .- Poznań : TPPW, 2014 nr 20 .- 180 s. : fot.
  POWSTANIE WIELKOPOLSKIE ; HISTORIA ; SCENARIUSZE
 227. WIELKOPOLSKI Powstaniec : rocznik oświatowo-historyczny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / przewod. Stefan Barłóg .- Poznań : TPPW, 2015 nr 21 .- 164 s. : fot.
  POWSTANIE WIELKOPOLSKIE ; HISTORIA ; SCENARIUSZE
 228. WIELKOPOLSKI Powstaniec : rocznik oświatowo-historyczny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / przewod. Stefan Barłóg .- Poznań : TPPW, 2016 nr 22 .- 180 s. : fot.
  POWSTANIE WIELKOPOLSKIE ; HISTORIA ; SCENARIUSZE
 229. WIELKOPOLSKI Powstaniec : rocznik oświatowo-historyczny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / przewod. Stefan Barłóg .- Poznań : TPPW, 2017 nr 23 .- 208 s. : fot.
  POWSTANIE WIELKOPOLSKIE ; HISTORIA ; SCENARIUSZE
 230. WIELKOPOLSKI Powstaniec : rocznik oświatowo-historyczny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / przewod. Stefan Barłóg .- Poznań : TPPW, 2018 nr 24 .- 232 s. : fot.
  POWSTANIE WIELKOPOLSKIE ; HISTORIA ; SCENARIUSZE
 231. WIELKOPOLSKI słownik biograficzny .- Warszawa : PWN, 1981 .- 890 s.
  BIOGRAFIE ; SŁOWNIKI
 232. WOJEWÓDZKI biuletyn statystyczny. Leszczyńskie 1997. Cz. 8 .- Leszno : Urząd Statystyczny, 1997 .- 79 s.
  STATYSTYKA
 233. WOJEWÓDZKI biuletyn statystyczny. Leszczyńskie 1997. Cz. 9 .- Leszno : Urząd Statystyczny, 1997 .- 82 s.
  STATYSTYKA
 234. WOJEWÓDZKI biuletyn statystyczny. Leszczyńskie 1997. Cz. 10 .- Leszno : Urząd Statystyczny, 1997 .- 80 s.
  STATYSTYKA
 235. WOJEWÓDZKI biuletyn statystyczny. Leszczyńskie 1997. Cz. 11 .- Leszno : Urząd Statystyczny, 1997 .- 80 s.
  STATYSTYKA
 236. WOJEWÓDZKI biuletyn statystyczny. Leszczyńskie 1998. Cz. 1 .- Leszno : Urząd Statystyczny, 1998 .- 84 s.
  STATYSTYKA
 237. WOJEWÓDZKI biuletyn statystyczny. Leszczyńskie 1998. Cz. 2 .- Leszno : Urząd Statystyczny, 1998 .- 92 s.
  STATYSTYKA
 238. WOJEWÓDZKI biuletyn statystyczny. Leszczyńskie 1998. Cz. 3 .- Leszno : Urząd Statystyczny, 1998 .- 85 s.
  STATYSTYKA
 239. WOJEWÓDZKI biuletyn statystyczny. Leszczyńskie 1998. Cz. 4 .- Leszno : Urząd Statystyczny, 1998 .- 87 s.
  STATYSTYKA
 240. WOJEWÓDZKI biuletyn statystyczny. Leszczyńskie 1998. Cz. 5 .- Leszno : Urząd Statystyczny, 1998 .- 88 s.
  STATYSTYKA
 241. WOJEWÓDZKI biuletyn statystyczny. Leszczyńskie 1998. Cz. 6 .- Leszno : Urząd Statystyczny, 1998 .- 88 s.
  STATYSTYKA
 242. WOJEWÓDZKI biuletyn statystyczny. Leszczyńskie 1998. Cz. 7 .- Leszno : Urząd Statystyczny, 1998 .- 88 s.
  STATYSTYKA
 243. WOJEWÓDZKI biuletyn statystyczny. Leszczyńskie 1998. Cz. 8 .- Leszno : Urząd Statystyczny, 1998 .- 84 s.
  STATYSTYKA
 244. WOJEWÓDZKI biuletyn statystyczny. Leszczyńskie. Cz. 9 .- Leszno : Urząd Statystyczny, 1998 .- 84 s.
  STATYSTYKA
 245. WOJEWÓDZKI biuletyn statystyczny. Leszczyńskie. Cz. 10 .- Leszno : Urząd Statystyczny, 1998 .- 86 s.
  STATYSTYKA
 246. WOJEWÓDZKI biuletyn statystyczny. Leszczyńskie. Cz. 11 .- Leszno : Urząd Statystyczny, 1998 .- 84 s.
  STATYSTYKA
 247. WOJEWÓDZKI biuletyn statystyczny. Leszczyńskie. Cz. 12 .- Leszno : Urząd Statystyczny, 1998 .- 85 s.
  STATYSTYKA
 248. WOJEWÓDZTWO leszczyńskie .- Leszno : Urząd Woj., 1977 .- 95 s. : il. cz.-b.
  ARCHITEKTURA
 249. WOJEWÓDZTWO leszczyńskie : informacja o stanie środowiska .- Katowice : Wyd. Kart. WITAŃSKI, 1993 .- 47 s. : mapy, tab.
  EKOLOGIA
 250. WOŹNIAK Marcin, ZIELONKA Jerzy : „Czarny Legion” – bliżej prawdy .- Gostyń : Gostyń­skie Towarzystwo Kulturalne, 1990 .- 76 s.
  HISTORIA
  Tajna organizacja wojskowa – „Czarny Legion” z innej perspektywy. Powstanie, dowódcy, struktura, cele, zasady działania organizacji.
 251. WSPOMNIENIA powstańców wielkopolskich / wyboru dokonali i wstępem opatrzyli Lesław Tokarski i Jerzy Ziołek .- Wyd. 3 .- Poznań : Wyd. Poznańskie, 1978 .-
  532 s.
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
 252. WSPOMNIENIA z Powstania Wielkopolskiego / wybór i oprac. Janusz Karwat .- Poznań : Wyd. Miejskie, 2007 .- 313 s. : il.
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
 253. WUJEK Tadeusz : Wśród pól i łąk : w czterech porach roku .- Gostyń : Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik”, 1999 .- 101 s.
  POEZJA
 254. WYSTAWA : generał Stanisław Taczak, pierwszy głównodowodzący Powstania Wielkopolskiego .- Poznań : Muzeum Powst. Wielkop., 2004 .- 34 s. : fot.
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE ; BIOGRAFIE
 255. ZACHOWANIE lokalnego dziedzictwa. Z. 4 : Świątki przydrożne i kościoły w gminie Śrem .- Śrem : Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego, 2010 .- [143] s. : fot. kol.
  ARCHITEKTURA ; KOŚCIOŁY ; ZABYTKI
 256. ZARZYCKI Andrzej : Z mlecznej krainy : Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu 1889-2004 : tradycja i współczesność .- Poznań : Wyd. UNI-DRUK, 2005 .- 290 s. : tabl. kol., tab., fot.
  ZAKŁADY PRACY
 257. ZBRODNIE niemieckie w Wielkopolsce w latach 1939-1945 / pod red. Marcina Libickiego i Ryszarda Wryka .- Poznań : Wyd. Poznańskie, 2004 .-169 s. : tabl.
  HISTORIA
  Wiersz Leonii Jabłonkówny - Modlitwa.
 258. ZBRODNIE Wermachtu w Wielkopolsce : w okresie zarządu wojskowego (1 września – 25 października 1939) .- Kalisz : Woj. Rada Nar., 1986 .- 255 s. : fot.
  HISTORIA
  M.in. rozdz. Zbrodnie Wermachtu w Leszczyńskiem. Wykaz osób zamordowanych przez hitlerowców – woj. leszczyńskie.
 259. ZESPÓŁ Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu 1886-1996 .- Gostyń : ZSZ, 1997 .- 252 s. : 10 s. tabl. kol., 50 s. tabl. cz.-b.
  SZKOLNICTWO
 260. ZGODZIŃSKI Bogdan : Leszno i okolice : przewodnik .- Poznań : Wyd. Pozn., 1978 .- 169 s. : mapy, il.
  PRZEWODNIKI ; ZABYTKI
  M.in. Gostyń – położenie, herb, historia, ważniejsze zabytki i inne miejscowości.
 261. ZGODZIŃSKI Bogdan : Nad środkową Obrą : Kościan – Leszno – Wolsztyn : przewodnik .- Poznań : Wyd. Pozn., 1971 .- 206 s. : mapy, fot., tab.
  PRZEWODNIKI ; HISTORIA
 262. ZIERHOFFER Zofia, Zierhoffer Karol : Nazwy miast Wielkopolski .- Poznań : Wyd. Pozn., 1987 .- 185 s.
  HISTORIA ; JĘZYKOZNAWSTWO
  M.in.: Borek Wielkopolski, Gostyń, Kobylin, Koźmin, Krobia, Krotoszyn, Leszno, Miejska Górka, Pogorzela, Poniec, Rawicz, Rydzyna, Śmigiel i in.
 263. ZIEMIA. EKO 2001 .- Leszno : Centrum Kultury i Sztuki, 2001 .- [40] s.
  EKOLOGIA ; SZTUKA ; POEZJA
  XII Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Fotograficzny Pejzaż Wielkopolski – EKO 2001 oraz XVI Regionalny Konkurs Poetycki dla Dzieci i Młodzieży o Tematyce Ekologicznej.
 264. ZIEMIA Gostyńska w Powstaniu Wielkopolskim : materiały sesji popularnonaukowej pod patronatem naukowym prof. dra hab. Antoniego Czubińskiego, która odbyła się dnia 6 stycznia 1995 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu w rocznicę włączenia się mieszkańców Gostynia i okolic do Powstania Wielkopolskiego .- Gostyń : ZSZ, 1995 .- 88 s. : [13] s. tabl.
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
 265. ZIEMIO! EKO ’99 .- Leszno : Woj. Dom Kultury, 1999 .- [40] s.
  EKOLOGIA ; SZTUKA ; POEZJA
  V Regionalny Konkurs Poetycki dla Dzieci i Młodzieży o Tematyce Ekologicznej.

 


Artykuły z czasopism

 

 1. ADAMCZAK Zdzisław : Jan z Domachowa - regionalista i publicysta .- Merkuriusz Leszczyński .- 1998 nr 4, wrzesień s. 36
  FOLKLOR
 2. ADAMCZAK Zbigniew : Konwaliowym szlakiem .- Merkuriusz Leszczyński .- 1998 nr 3, sier­pień s. 32-33
  EKOLOGIA ; PARKI KRAJOBRAZOWE ; REZERWATY PRZYRODY
  Przemęcki Park Krajobrazowy – omówiono rezerwaty przyrody: Wyspę Konwaliową, Torfowisko nad Jeziorem Świętym.
 3. (A.S.) : Wielkanoc po biskupiańsku .- Pan. Leszcz. 1998 nr 15, 9 IV s. 63
  ŚWIĘTA
  Wielki Czwartek, Piątek, pierwszy dzień Wielkanocy, obrzędy związane z rolnictwem.
 4. BĄTKIEWICZ Edyta : Między oświeceniowym utylitaryzmem a pracą organiczną. Aktywność obywatelska Działyńskich na przełomie XVIII i XIX wieku .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 2006 nr 12 s. 3-17
  HISTORIA
 5. BURCHARDT L. : Jeziora Wielkopolski .- Aura 1997 nr 8 s. 11-12
  EKOLOGIA ; WODA
 6. BYCZYŃSKI R. : Las i my : ochrona przyrody obywatelską powinnością .- Gaz. Gost. 1992 nr 15 s. 9
  EKOLOGIA ; REZERWATY PRZYRODY
  Rezerwat „Pępowo”, „Torfowisko źródliskowe w Starym Gostyniu”, „Czerwona Róża”, „Bodzewko”.
 7. CHOROSTECKA Krystyna : Historia oświaty regionu leszczyńskiego : (wybór literatury z lat 1990-2012) .- Probl. Ośw. i Wych. 2012 nr 2 s. 16-21
  BIBLIOGRAFIA ; SZKOLNICTWO
 8. CZUB Robert : Archiwalia w zbiorach Muzeum w Gostyniu .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 2004 nr 11 s. 3-16
  HISTORIA
 9. CZUB Robert : Dzieje Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gostyniu .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1993 nr 3 s. 3-17
  HISTORIA
  Artykuł jest skrótem pracy magisterskiej. Aneks zawiera listę nazwisk królów zielonoświątecznych Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gostyniu w latach 1667-1947.
 10. DĄBROWSKI Dariusz : Portret pobieżny ks. Wawrzyńca Kuźniaka COr .- Grabonoskie Zapi­ski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 2004 nr 11 s. 17-23
  HISTORIA ; BIOGRAFIE
 11. (dg) : Do suchej nitki : zwyczaje i obrzędy Wielkopolski .- Pan. Leszcz. Bazar wielkanocny .- 1999 nr 12, 25 III s. 8-9
  ŚWIĘTA
  Zwyczaj polewania wodą.
 12. DWORZACZKOWA Jolanta : Bojanowscy w ruchu reformacyjnym .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1994 nr 4 s. 3-9
  HISTORIA ; BIOGRAFIE ; BOJANOWSKI EDMUND
  Genealogia rodziny Bojanowskich.
 13. DWORZACZKOWA Jolanta : Warsztat historyczny Stanisława Helsztyńskiego „Uczeń Amosa”.- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1999 nr 9 s. 7-12
  HISTORIA ; HELSZTYŃSKI STANISŁAW
 14. (f) : Będą nowe rezerwaty .- Pan. Leszcz. .- 1995 nr 15 s. 7
  EKOLOGIA ; REZERWATY PRZYRODY
  Dotyczy istniejących i nowo powstałych rezerwatów województwa leszczyńskiego.
 15. (fan) : Estragonowe imperium zdrowia (w Gostyniu) .- Merkuriusz Leszczyński .- 1999 nr 6/7 s. 24
  ZAKŁADY PRACY
  Historia powstania i działalności „Kawonu”.
 16. FILIPOWIAK Halina : Zamknęło się koło historii w Podrzeczu .- Merkuriusz Leszczyński 1999 nr 11/12 s. 37-38
  BEATYFIKACJA ; BOJANOWSKI EDMUND
  Sylwetka Edmunda Bojanowskiego.
 17. GIEFING Dieter, KRĄPIEC Marek : Badania drzewostanu puszczy .- Aura 1996 nr 2 s. 20-21
  EKOLOGIA
 18. GOŁDYN R., SZYPER H. : Czy w Wielkopolsce są jeszcze czyste wody? .- Aura 1997 nr 8 s. 8-10
  EKOLOGIA ; WODA
 19. GÓRSKI Mikołaj : Europejskie szansa Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu .- Merkuriusz Lesz­czyński .- 1999 nr 8/9 s. 21-22
  ZAKŁADY PRACY
 20. GÓRSKI Mikołaj : Zimowa gorączka w Henrykowie : zaniechanie czy zaniedbanie? .- Merkuriusz Leszczyński 1999 nr 3 s. 18-19
  EKOLOGIA ; WODA ; ŚCIEKI
  Oczyszczalnia ścieków (biologiczna) w Henrykowie i nowe ujęcie wody w tym rejonie to ogromna szansa dla miasta i okolic.
 21. (GRYCZ) : Pomniki wieszcza .- Pan. Leszcz. 1998 nr 17 s. 12
  POEZJA ; MICKIEWICZ ADAM
 22. GRZEŚ Dariusz : Niedziela Palmowa : wierzenia i zwyczaje ludowe Wielkopolski .- Pan. Leszcz. 1999 nr 12, 25 III s. 22
  ŚWIĘTA
 23. GRZEŚ Dariusz : Pomniki natury .- Pan. Leszcz. 1996 nr 40 s. 10
  EKOLOGIA ; POMNIKI PRZYRODY
  Pomniki natury województwa leszczyńskiego.
 24. GZELLA Grażyna : Edmunda Bojanowskiego twórczość dla ludu .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1997 nr 7 s. 3-8
  HISTORIA ; BOJANOWSKI EDMUND
 25. HALEC Małgorzata : Poeta w mundurze .- Merkuriusz Leszczyński 2001 nr 1/2 s. 42
  POEZJA
  Sylwetka Aleksandra Konrada Handke. Tomik pt. „Wiersze: cykl pierwszy”, wyd. w 1934 r. w Lesznie.
 26. HALEC Małgorzata : Śladami wieszcza .- Merkuriusz Leszczyński 1998 nr 7, grudzień s. 40-42
  POEZJA ; MICKIEWICZ ADAM
  Kopaszewo, Chorynia, Osiek, Lubiń, Bielewo, Lubonia, Oporowo, Drzewce, Pudliszki, Sarbinowo, Zakrzewo, Łaszczyn, Konarzewo.
 27. HANDKE Waldemar : Działalność Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich w Rydzynie .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1995 nr 5 s. 3-17
  SZKOLNICTWO
 28. HANDKE Waldemar : Z dziejów gimnazjum i liceum Fundacji Sułkowskich w Rydzynie .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1994 nr 4 s. 11-23
  SZKOLNICTWO
  Od ordynacji do Fundacji. Początki Fundacji i okres organizacji szkoły.
 29. JANKOWIAK Stefan : Organicznicy z kręgu Kasyna Gostyńskiego wobec próby centralizacji Towarzystw Rolniczych w Wielkim Księstwie Poznańskim w 1844 r. .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1992 nr 2 s. 5-16
  HISTORIA
  Aneks zawiera Statut dla Towarzystwa Rolniczo-Gospodarskiego Powiatu Krobskiego.
 30. JANKOWIAK Stefan : 700-lecia miasta Gostynia .- Rocznik Leszcz. 1980 T. 4 s. 340-350
  HISTORIA
 31. JANKOWIAK Stefan : Wydział Literacki Kasyna Gostyńskiego 1838-1845 .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1996 nr 6 s. 5-13
  HISTORIA
 32. JĄDER Tadeusz : Cichowo – gniazdo rodu Bukowieckich .- Merkuriusz Leszczyński .- 1998 nr 6, listopad s. 36-39
  HISTORIA ; ZABYTKI
  Leszczyńskie dwory i rezydencje.
 33. JĘDRAŚ Stanisław : Gaz ziemny : zasoby naturalne województwa leszczyńskiego (2) .- Merkuriusz Leszczyński .- 1998 nr 4, wrzesień s. 22-23
  ZŁOŻA
  Hel występujący w złożach: Góra, Kadlewo, Naratów, Niechlów, Ślubów, Wilków. Gaz ziemny – złoża Żuchlów, Załęcze, Kościan, Żakowo, Rawicz, Kąkolewo.
 34. JĘDRAŚ Stanisław : Kopaliny użytkowe : zasoby naturalne województwa leszczyńskiego (1) .- Merkuriusz Leszczyński .- 1998 nr 3, sierpień s. 22
  ZŁOŻA
  Mapa – zasoby naturalne: gaz ziemny, węgiel brunatny, kruszywo, kreda itp.
 35. JĘDRAŚ Stanisław : Sole i solanki, kruszywo naturalne, iły, torf, kreda jeziorna, gytie : bogactwa naturalne województwa leszczyńskiego (4) .- Merkuriusz Leszczyński 1999 nr 1 s. 36-37
  ZŁOŻA
 36. JĘDRAŚ Stanisław : Węgiel brunatny : zasoby naturalne województwa leszczyńskiego .- Merkuriusz Leszczyński 1998 nr 6, listopad s. 32-33
  ZŁOŻA
  Złoża: Gostyń, Krzywiń, Czempiń, Poniec-Krobia.
 37. JĘDRAŚ Stanisław : W trosce o środowisko Leszna .- Aura 1996 nr 6 s. 23
  EKOLOGIA
 38. KACZMAREK Zygmunt : Piaski w początkach II Rzeczypospolitej .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1997 nr 7 s. 9-17
  HISTORIA
  Jak Trafankowski został burmistrzem Piasków? Opis Piasków-miasto, przemysł i handel, stowa­rzyszenia, związki zawodowe i partie polityczne, kościół i szkoła, działalność charytatywna, wła­dze miasta, majątek miasta, bezpieczeństwo publiczne.
 39. KACZMAREK Z. : Prasa gostyńska w okresie międzywojennym .- Rocznik Leszcz. 1970 T. 3 s. 191-207
  HISTORIA ; PRASA
 40. KACZMAREK Zygmunt : Z dziejów ziemiaństwa gostyńskiego. Opis majętności Szelejewo Stanisława Karłowskiego w pierwszych latach II Rzeczypospolitej .- Grabonoskie Zapiski Regio­nalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1994 nr 4 s. 25-33
  HISTORIA ; BIOGRAFIE
  Stanisław Franciszek Józef Karłowski (1879-1939). Z dziejów Szelejewa. Opis majątki Szelejewo z lat 1927-1929. Zakład Hodowli Nasion. Hodowla inwentarza. Przemysł rolno-spożywczy. Na Powszechnej Wystawie Krajowej.
 41. KACZMAREK Z. : Życie polityczne powiatu gostyńskiego w okresie II Rzeczpospolitej .- Rocz­nik Leszcz. 1982 T. 6 s. 167-195
  HISTORIA
 42. KASZTELAN Paweł : Rola szlachty wielkopolskiej w Rzeczypospolitej i jej stosunek do pań­stwa moskiewskiego za panowania Zygmunta III .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 2006 nr 12 s. 19-27
  HISTORIA
 43. KLIMASZYK P. : Wodne ostoje w półmroku grabiny .- Aura 1997 nr 8 s. 13
  EKOLOGIA ; WODA ; PARKI NARODOWE
  Wielkopolski Park Narodowy – woda.
 44. KOMOLKA Mirosława : Szkolnictwo dla mniejszości niemieckiej w Lesznie w okresie międzywojennym .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stani­sława Sroki 1997 nr 7 s. 19-36
  HISTORIA ; SZKOLNICTWO
  Ogólna charakterystyka Leszna w latach 1920-1939. Szkolnictwo powszechne. Szkolnictwo po­nadpodstawowe dla mniejszości niemieckiej w Lesznie w latach 1920-1930.
 45. KONIECZNY Jerzy, WOSICKA Maria : Dęby rogalińskie (projekt zespołu przyrodniczo-krajobrazowego) .- Aura .- 1994 nr 1 s. 13-15
  EKOLOGIA ; PARKI NARODOWE
  Wielkopolski Park Narodowy. Wartości przyrodnicze i kulturowo-historyczne łęgów nadwarciańskich. Bogactwo faunistyczne doliny Warty i wpływ zmian siedliskowych na ich żywotność populacji. Możliwości i koncepcje ochrony okolic Rogalina.
 46. KONIOR Adam : Zagadnienie sensu życia w pracach Jana Amosa Komeńskiego .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1995 nr 5 s. 19-24
  KOMEŃSKI JAN AMOS
 47. KRZYŻOSTANIAK Justyna : Bezrobocie w powiecie gostyńskim w dwudziestoleciu międzywojennym .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stani­sława Sroki 2004 nr 11 s. 47-61
  HISTORIA
  Artykuł zawiera m.in. podrozdziały: bezrobocie – przyczyny, skala i struktura; warunki życia bezrobotnych; instytucje zajmujące się bezrobociem; działania na rzecz bezrobotnych powadzone przez organizacje, instytucje i osoby prywatne.
 48. KULCZAK Mikołaj : Oddział AK „Dzielny” : z dziejów zbrojnego podziemia na terenach powiatu gostyńskiego w latach 1945-1950 .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 2004 nr 11 s. 27-45
  HISTORIA
  Niniejsze opracowanie stanowi próbę opisu dziejów zbrojnych organizacji antykomunistycznych działających w latach 1945-1950.
 49. KULCZAK Mikołaj : Przejawy kultu Józefa Piłsudskiego w południowo-zachodniej Wielkopolsce .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 2006 nr 12 s. 29-36
  HISTORIA
 50. KURNATOWSKA Zofia : Dzieje opactwa benedyktyńskiego w Lubiniu zapisane w murach i na warstwach ziemi .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Sta­nisława Sroki 1995 nr 5 s. 25-38
  ZAKONY ; ARCHEOLOGIA
 51. KUŚ Stella S.M. : Duchowość misyjna bł. Edmunda Bojanowskiego .- Misyjne Drogi .- 1999 nr 4 s. 34-35
  BEATYFIKACJA ; BOJANOWSKI EDMUND
  Życie i praca E. Bojanowskiego.
 52. LAMEŃSKI Lechosław : „Pracowit z Ryglic” Boratyński (1908-1939) : (szkic do portretu) .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1993 nr 3 s. 19-30
  BIOGRAFIE ; BORATYŃSKI WACŁAW
 53. ŁAWNICZAK Szczepan : Gra o wielką wodę. Czy i kiedy w Leszczyńskiem powstaną zbiorniki retencyjne? .- Merkuriusz Leszczyński .- 1998 nr 5, październik s. 30-31
  EKOLOGIA ; WODA
 54. ŁAWNICZAK Szczepan : Między Wieniawą, Karczmą Borową i Henrykowem .- Merkuriusz Leszczyński .- 1998 nr 7, grudzień s. 26-27
  EKOLOGIA ; WODA ; ŚCIEKI
  O budowie oczyszczalni biologicznej w Henrykowie.
 55. ŁAWNICZAK Szczepan : Splendor dla Kasyna Gostyńskiego i ... Wschowy .- Merkuriusz Leszczyński 1999 nr 6/7 s. 38-39
  HISTORIA
  Rozważania o tym kiedy i gdzie powstało pierwsze kółko rolnicze?
 56. MACHOWIAK Stanisław : Wiosenne spotkania z poezją .- Gaz. Gost. 1999 nr 7, 9 IV s. 34
  POEZJA
  Wiersze o Gostyniu: S. Machowiak, Bryczką po Gostyniu; Helena Gordziej, Gostyń; Mirosława Prywer, Ważny promień.
 57. MAĆKOWIAK Krzysztof : Wielkopolska w twórczości poetyckiej Franciszka D. Morawskiego .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1994 nr 4 s. 35-43
  HISTORIA LITERATURY
 58. MAĆKOWIAK Krzysztof : Zainteresowania paremiologiczne Edmunda Bojanowskiego .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1996 nr 6 s. 15-25
  HISTORIA ; BOJANOWSKI EDMUND ; JĘZYKOZNAWSTWO
 59. MAĆKOWIAK Krzysztof : Życie literackie południowo-zachodniej Wielkopolski w I poł. XIX wieku : (komunikat) .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1992 nr 2 s. 17-24
  HISTORIA LITERATURY
 60. MARCINIAK Anna : Zbiory Stanisława Helsztyńskiego w Archiwum PAN w Poznaniu jako dokumentacja życia i twórczości profesora .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1999 nr 9
  s. 13-22
  HISTORIA ; HELSZTYŃSKI STANISŁAW
 61. MOLIK Witold : Recepcja literatury pięknej w środowiskach ziemiańskich dziewiętnastowiecznej Wielkopolski .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1996 nr 6 s. 27-35
  HISTORIA ; CZYTELNICTWO
 62. MOLIŃSKI Zdzisław : Sułkowscy i Leszczyńskie Hrabstwo .- Merkuriusz Leszczyński 1998 nr 6, listopad s. 36-37
  HISTORIA ; ZABYTKI
  Leszczyńskie rody i rezydencje.
 63. OLENDER Elżbieta : Chciwa dziedziczka z Lubonia : z dziejów wsi i rezydencji w Leszczyńskiem .- Merkuriusz Leszczyński .- 1999 nr 2 s. 43
  ZABYTKI
  Luboń - wieś położona w gminie Krzemieniewo
 64. OLENDER Karol : Grabonóg : z dziejów wsi i rezydencji .- Merkuriusz Leszczyński .- 2001 nr 1/2 s. 39
  ZABYTKI ; HISTORIA
  Grabonóg – historia, zabytki.
 65. OLENDER Karol : Pałac w Pawłowicach .- Merkuriusz Leszczyński 1998 nr 4, wrzesień, s. 37
  ZABYTKI ; HISTORIA
  Leszczyńskie dwory i rezydencje. Pawłowice – jeden z najpiękniejszych klasycystycznych pałaców Wielkopolski wybudowany u schyłku XVIII wieku dla Mielżyńskich.
 66. OSTROWSKI Józefat : Mickiewicz w Wielkopolsce 1831-1832 (kserokopia) .- Kronika Gostyńska 1932 nr 10 s. 171-193
  HISTORIA LITERATURY ; MICKIEWICZ ADAM
 67. PACZKOWSKA T. : Analiza lesistości na terenie kraju i województwa leszczyńskiego .- Probl. Ośw. i Wych. 1996 nr 5 s. 9-10
  EKOLOGIA ; LASY
 68. PACZKOWSKA T. : Rezerwaty województwa leszczyńskiego .- Probl. Ośw. i Wych. 1996 nr 5 s. 14
  EKOLOGIA ; REZERWATY PRZYRODY
 69. PIEŚCIKOWSKI Edward : Dziewiętnastowieczny Poznań – kulturalna Beocja czy ostoja myśli politycznej? .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1996 nr 6 s. 37-50
  HISTORIA ; KULTURA ; PRASA
 70. PIĘTA Jarosław : Kasacja Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze koło Gostynia .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1997 nr 7 s. 37-50
  HISTORIA ; KOŚCIOŁY
  Artykuł jest skrótem pracy magisterskiej autora.
 71. PIWOŃ Aleksander : Likwidacja żydowskiej gminy wyznaniowej w Gostyniu .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 2006 nr 12 s. 37-42
  HISTORIA
  Artykuł zawiera rys. synagogi w Gostyniu.
 72. PIWOŃ Aleksander : Mniejszość niemiecka w powiecie leszczyńskim (1920-1939) .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 2004 nr 11 s. 63-77
  HISTORIA
 73. PODSIADŁY Adam : Kompozytor niezapomniany (1) .- Merkuriusz Leszczyński 1998 nr 4, wrzesień s. 39-40
  MUZYKA ; MACIEJEWSKI ROMAN
  Genialny leszczyński muzyk: R. Maciejewski (1910-1998).
 74. PODSIADŁY Adam : Kompozytor niezapomniany (2) .- Merkuriusz Leszczyński 1998 nr 5, październik s. 39
  MUZYKA ; MACIEJEWSKI ROMAN
  Roman Maciejewski (1910-1998).
 75. PRZYBYLSKI Łukasz : Genealogia Edmunda Bojanowskiego na podstawie materiałów historyczno-genealogicznych prof. Włodzimierza Dworaczka .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1997 nr 7 s. 51-67
  HISTORIA ; BOJANOWSKI EDMUND
  Tablice genealogiczne rodziny E. Bojanowskiego.
 76. ROMAN Tomaszewski (1935-2003) .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 2004 nr 11 s. 97-99
  BIOGRAFIE ; TOMASZEWSKI ROMAN
 77. SIAMA Alfred : Szlacheckie zaślubiny : szkic o epitalamium Kaspra Miaskowskiego .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 2006 nr 12 s. 43-49
  HISTORIA LITERATURY ; POEZJA
  Omówienie poematu Kaspra Miaskowskiego Epitalamium na wesele Jego Mości Pana Macieja Pogorzelskiego z Jej Mość Panną Jadwigą Borkową Gostyńską.
 78. SROKA Stanisław : Działalność społeczno-charytatywna Edmunda Bojanowskiego .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1992 nr 2 s. 25-41
  BIOGRAFIE ; BOJANOWSKI EDMUND
 79. STEFAN Markowski (1937-2003) .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 2004 nr 11 s. 101-103
  BIOGRAFIA ; MARKOWSKI STEFAN
 80. SULIMA Roch : Stanisław Helsztyński a pamiętnikarstwo Ziemi Gostyńskiej .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1992 nr 2 s. 43-51
  HISTORIA LITERATURY
 81. SZENICOWA Wiesława : Cmentarzysko kultury przeworskiej w Podrzeczu w województwie lesz­czyńskim .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1993 nr 3 s. 31-46
  ARCHEOLOGIA
 82. SZPUREK Bartosz : Wyjątkowa Świątynia .- Merkuriusz Leszczyński 2001 nr 1/2 s. 38.
  ZABYTKI ; KOŚCIOŁY
  W artykule omówiono historię Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Św. Krzyża w Lesznie, obecnie rzymsko-katolickiego.
 83. SZYMAŃSKA Kamila : Publikacje katolickie w produkcji typograficznej preserów w XVIII wieku .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 2004 nr 11 s. 79-89
  DRUKARSTWO
  Podtytuły: zlecenia benedyktynów; zlecenia bernardynów ze Wschowy; publikacje wydane przez szkołę katolicką we Wschowie; zlecenia poznańskich katolików; wydawnictwa innych zleceniodawców.
 84. ŚLIWIŃSKI Eugeniusz : Europa Cystersów (1) .- Merkuriusz Leszczyński .- 1998 nr 3, sierpień s. 30-31
  ZAKONY
  Cystersi w Europie, Polsce – historia (Lubiń, Krobia, Przemęt).
 85. ŚLIWIŃSKI Eugeniusz : Europa Cystersów (2) .- Merkuriusz Leszczyński .- 1998 .- nr 4, wrzesień s. 32-33
  ZAKONY
  Benedyktyni z klasztoru w Lubiniu. Cystersi na ziemi wielkopolskiej.
 86. ŚLIWIŃSKI Eugeniusz : Europa Cystersów (3) .- Merkuriusz Leszczyński .- 1998 nr 5, październik s. 34-35
  ZAKONY
  Kościół w Przemęcie i Wągrowcu.
 87. ŚMIGIELSKI Wojciech : Groby ludności kultury pomorskiej w Grabonogu pod Gostyniem .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1994 nr 4 s. 45-56
  ARCHEOLOGIA
  Analiza i chronologia – obrządek pogrzebowy, wyposażenie grobów, inwentarz grobów.
 88. ŚMIGIELSKI Wojciech : Zaginiona kolekcja archeologiczna Władysława Stachowskiego .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1992 nr 2 s. 53-62
  ARCHEOLOGIA
 89. ŚMIGIELSKI Wojciech : Zniszczone cmentarzysko z wczesnego okresu epoki brązu w Grabonogu pod Gostyniem .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1997 nr 7 s. 69-79
  ARCHEOLOGIA
  Opis źródeł - zespoły grobowe, materiał z odkryć przypadkowych. Analiza i chronologia - obrządek pogrzebowy, materiał zabytkowy.
 90. TABORSKI Roman : Stanisław Helsztyński jako badacz Młodej Polski .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1999 nr 9 s. 23-26
  HISTORIA ; HELSZTYŃSKI STANISŁAW
 91. TRZY w jednym. Parki krajobrazowe województwa wielkopolskiego .- Gaz. Gost. 1999 nr 6, 8 I s. 1 i 11
  EKOLOGIA ; PARKI KRAJOBRAZOWE
  Mapa – położenia Parków Krajobrazowych w Wielkopolsce.
 92. UMIŃSKI Bronisław Józef : Młodość i udział w wojnach napoleońskich gen. Jana Nepomucena Umińskiego .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1993 nr 3 s. 47-58
  HISTORIA ; BIOGRAFIE ; UMIŃSKI JAN NEPOMUCEN
  Artykuł jest fragmentem przygotowanej przez autora rozprawy doktorskiej.
 93. UMIŃSKI Bronisław Józef : Udział generała Jana Nepomucena Umińskiego w powstaniu i wojnie polsko-rosyjskiej 1831 roku .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1995 nr 5 s. 39-54
  HISTORIA ; BIOGRAFIE ; UMIŃSKI JAN NEPOMUCEN
 94. WALCZAK Bogdan : Edmund Bojanowski jako badacz ludowego słownictwa wielkopolskiego .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1995 nr 5 s. 55-63
  FOLKLOR ; BOJANOWSKI EDMUND ; JĘZYKOZNAWSTWO
 95. WIEJAK Krzysztof : Uwłaszczenie chłopów we wsiach biskupińskich krobskiej domeny rządowej w XIX wieku .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1994 nr 4 s. 57-68
  HISTORIA
 96. WOJCIECHOWSKI Grzegorz : Kombatanci a polityka : przyczynek do dziejów weteranów powstania wielkopolskiego w II Rzeczypospolitej .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 2006 nr 12 s. 51-63
  HISTORIA ; POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
  Struktura organizacyjna Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Dowództwa Okręgu Korpusu VII. Struktura organizacyjna Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914-1919 (1934 r.). Środowisko weteranów Powstania Wielkopolskiego wobec głównych problemów poli­tycznych.
 97. WYSOCKA Barbara : Miasta wielkopolskie jako ośrodki kultury w ostatnim pięćdziesięcioleciu zaborów .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1995 nr 5 s. 65-76
  HISTORIA ; KULTURA
 98. WYSOCKA Barbara : Recepcja literatury pięknej w Wielkopolsce w latach 1870-1914 .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1996 nr 6 s. 61-69
  HISTORIA ; CZYTELNICTWO
 99. WYSOCKA Barbara : Stanisław Helsztyński jako regionalista .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1999 nr 9 s. 27-33
  HISTORIA ; HELSZTYŃSKI STANISŁAW
 100. ZAKRZEWSKI Bogdan : Folklor w poglądach religijnych Edmunda Bojanowskiego .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1996 nr 6 s. 71-76
  HISTORIA ; BOJANOWSKI EDMUND ; FOLKLOR
 101. ZAKRZEWSKI Bogdan : Fredro w „Pokłosie” Bojanowskiego .- Grabonoskie Zapiski Regio­nalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1993 nr 3 s. 59-74
  HISTORIA ; BOJANOWSKI EDMUND
 102. Z KORESPONDENCJI regionalnej Stanisława Helsztyńskiego .- Grabonoskie Zapiski Regio­nalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1999 nr 9 s. 47-59
  HISTORIA ; HELSZTYŃSKI STANISŁAW
  Listy do rodziny oraz do gostyńskich, kościańskich i leszczyńskich regionalistów.
 103. ŻALIK Anna : Edmunda Bojanowskiego na lud wiejski spojrzenie (na podstawie „Dziennika”) .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1993 nr 3 s. 75-84
  HISTORIA ; BOJANOWSKI EDMUND ; FOLKLOR
 104. ŻALIK Anna : Redaktorzy „Przyjaciela Ludu” i ich wpływ na kierunki zainteresowań czasopisma .- Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 1996 nr 6 s. 77-92
  PRASA

 

Skorowidz rzeczowy:

archeologia
architektura
beatyfikacja
bibliografia
biblioteki
biografie
Bojanowski Edmund
Boratyński Wacław
cmentarze
czytelnictwo
drukarstwo
ekologia
folklor
fotografia
geografia
Helsztyński Stanisław
historia
historia literatury
informatory
językoznawstwo
Komeński Jan Amos
kościoły
kultura
lasy
legendy
literatura piękna
Maciejewski Roman
Markowski Stefan
Mickiewicz Adam
muzyka
parki krajobrazowe
parki narodowe
poezja
pomniki
pomniki przyrody
powstanie wielkopolskie
prasa
przewodniki
rezerwaty przyrody
scenariusze
słowniki
statystyka
szkolnictwo
sztuka
ścieki
święta
Tomaszewski Roman
Umiński Jan Nepomucen
woda
wystawy
zabytki
zakłady pracy
zakony
złoża

Oprac. Jolanta Jędryczka