Wstęp

W związku z przejęciem przed laty przez bibliotekę szkolną prac dyplomowych uczniów Technikum Mechanicznego (dziennego i zaocznego) w Zespole Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu, postanowiłam w oparciu o prowadzony tradycyjny kartkowy katalog alfabetyczny tychże prac przygotować bibliografię na elektronicznych nośnikach informacji. W bibliografii tej, oprócz podania nazwisk autorów i tematów prac, uwzględniłam także osobę promotora oraz nagrodzenie danej pracy indeksem na Politechnikę Poznańską przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników w Poznaniu. Z doświadczenia wiedziałam, iż ta ostatnia informacja była bardzo istotna dla naszych uczniów, którzy pragnęli opierać się na pracach wzorcowych. Równolegle do tej bibliografii opracowałam słownik haseł przedmiotowych obejmujący zagadnienia występujące we wszystkich posiadanych do tej pory pracach dyplomowych, z jednoczesnym odwołaniem się do określonego numeru porządkowego tejże bibliografii, a więc ze wskazaniem na konkretną pracę. Okazało się, że poprzez przygotowanie dodatkowych dokumentów, o których wspomniałam wyżej, znacznie przyspieszyłam udostępnienie określonych prac dyplomowych. Dzięki temu uczniowie mogli bardzo szybko zorientować się w tematyce dotychczasowych prac, a jednocześnie sporym ułatwieniem w tych poszukiwaniach okazał się także wspomniany wyżej indeks. Pragnę zaznaczyć, że zarówno bibliografia, jak i indeks był aktualizowany, w miarę jak przybywały nowe prace dyplomowe. Jednak z chwilą wprowadzenia reformy szkolnej, zakładającej zdawanie egzaminu zawodowego w innym trybie, niż to było do tej pory, wszystkie prace dyplomowe absolwentów naszego technikum mechanicznego znalazły się w szkolnym archiwum, natomiast biblioteka szkolna dysponuje bibliografią tych prac oraz słownikiem haseł rzeczowych w postaci gotowego i oprawionego wydruku, jak i dokumentu utrwalonego na elektronicznych nośnikach informacji.

 

 

  1. Adamczak B., Knapp J., Szczepaniak M.: Zaprojektować i wykonać łóżko rehabilitacyjne z ramą wyciągową. Gostyń 2002
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 157
   [ Praca nagrodzona przez Stow. Inż. i Techn. w Poznaniu]

 

  1. Adamek S., Kaczmarek N.: Zaprojektować i wykonać biurko komputerowe. Gostyń 1997
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 91

 

  1. Andrzejczak A., Czwojdrak Ł., Kasperczak M.: Przyrząd do pionizacji w odciążeniu słupowym. Gostyń 2002
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 161
   [ Praca nagrodzona przez Stow. Inż. i Techn. w Poznaniu]

 

  1. Andrzejczak K., Gościański D., Karaś P.: Stabilizator pozycji pionowej. Gostyń 2003
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 166

 

  1. Andrzejczak P., Jernaś M., Olejniczak J., Skorupka D., Tyll M.: Pomiary mikroskopem warsztatowym. Gostyń 2000
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 133

 

  1. Andrzejewski K.: Opracować i wykonać pomoc dydaktyczną do pomiaru tarcia. Gostyń 1993
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 44

 

  1. Antkowiak R., Marcinkowski T.: Zaprojektować i wykonać urządzenie techniczne z wałkiem giętkim. Gostyń 1994
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 47

 

  1. Banaszak A., Bąk M., Skorczak M.: Zaprojektować i wykonać przecinarkę do rurek aluminiowych i miedzianych. Gostyń 1997
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 86

 

  1. Banaszak M.: Zaprojektować i wykonać mechanizm dźwigniowy pedału sprzęgła i hamulca do nauki jazdy. Gostyń 1997
   Promotor: Zenon Grześkowiak
   sygn. 90

 

  1. Bartz T., Rozwora L.: Zaprojektować i wykonać wykrojniki do wykonania części złączy dla przemysłu elektrotechnicznego. Gostyń 1996
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 80

 

  1. Biderman K., Klupś T., Kocjan R.: Zaprojektować i wykonać wiosła treningowe. Gostyń 2001
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 147

 

  1. Biniakiewicz M., Jankowiak M.: Zaprojektować i wykonać wykrojniki do wykonania części złączy dla przemysłu elektrotechnicznego. Gostyń 1997
   Promotor: Zenon Grześkowiak
   sygn. 93

 

  1. Bogusz Ł., Józefiak Ł.: Zaprojektuj i wykonaj stanowisko do przeprowadzania pomiaru sił tarcia. Gostyń 1999
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 122

 

  1. Boruszewski P., Dudek M., Kuczyński B., Ludwiczak D.: Zaprojektowanie i wykonanie podnośnika hydraulicznego, przeznaczonego do transportu chorych. Gostyń 1998
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 113
   [ Praca nagrodzona przez Stow. Inż. i Techn. w Poznaniu]

 

  1. Busz M., Wojtkowiak L., Woźniak M.: Wykonanie nagłośnienia boiska. Gostyń 1996
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 83

 

  1. Celka M., Gościniak R., Polaszek M.: Zaprojektować i wykonać wózek szpitalny. Gostyń 2002
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 159

 

  1. Chlebowski M., Krzyżyński P., Kaczor P.: Zaprojektowanie i wykonanie składanego krzesła toaletowego. Gostyń 1998
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 111

 

  1. Chrabczak D., Sierżant J., Zalewski R.: Zaprojektować i wykonać przyrząd do ćwiczeń gimnastycznych. Gostyń 2000
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 132
   [ Praca nagrodzona przez Stow. Inż. i Techn. w Poznaniu]

 

  1. Chudy A., Andrzejczak M., Zielonka J.: Opracować i wykonać bieżnię. Gostyń 2001
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 150

 

  1. Chudy P., Przybył P.: Zaprojektować i wykonać urządzenie do zamocowania kamery. Gostyń 1992
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 61

 

  1. Ciesielski Z.: Zaprojektować i wykonać uchwyt do zawieszania telewizora i magnetowidu. Gostyń 1993
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 43

 

  1. Cichowlas T., Lis A., Nawrocki M.: Zaprojektować i wykonać nalewak typu "Lisek". Gostyń 2001
   Promotor Władysław Terech
   sygn. 153
   [ Praca nagrodzona przez Stow. Inż. i Techn. w Poznaniu]

 

  1. Czerski M., Lachmann M.: Zaprojektuj i wykonaj stanowisko do przeprowadzania próby iskrowej. Gostyń 1999
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 124

 

  1. Czerwiński M., Wojciechowski A., Kapała M.: Opracować i wykonać instrukcję oraz stanowisko do przeprowadzania próby udarności. Gostyń 2000
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 140

 

  1. Czwojdrak R.: Zaprojektować i wykonać przyrządy do sprawdzenia odchyłek położenia części maszynowych. Gostyń 1993
   Promotor: Zenon Grześkowiak
   sygn. 126

 

  1. Dajewski M., Lada R., Snela M.: Zaprojektowanie i wykonanie zestawu przyrządów do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Gostyń 2000
   Promotor Bronisław Pawlak
   sygn. 128

 

  1. Danek M.: Wykonać plansze wykresu żelazo - cementyt. Gostyń 1983
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 11

 

  1. Domagała M.: Wykonać krzywkę prowadzącą wieczka do zamykania puszek firmy FMC (Belgia). Gostyń 1983
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 24

 

  1. Dopierała P.: Zaprojektować i wykonać stolik do pomocy audiowizualnych. Gostyń 1993
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 42

 

  1. Dudek Ł., Sobalski M., Woźniak D.: Zaprojektować i wykonać wózek inwalidzki z oprzyrządowaniem. Gostyń 2004
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 178

 

  1. Dudkowiak W., Konstanty D., Knapp R.: Zaprojektować i wykonać bieżnię treningową dwunapędową. Gostyń 2000
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 144
   [Praca nagrodzona przez Stow. Inż. i Techn. w Poznaniu]

 

  1. Dutkiewicz D., Rogalski M., Paradysz Z.: Zaprojektowanie i wykonanie poręczy rehabilitacyjnych do nauki chodzenia. Gostyń 2000
   Promotor Bronisław Pawlak
   sygn. 141

 

  1. Dworniczak J. Kuczyński R., Okoniewski A., Ratajczak M., Staśkiewicz T., Twardowski D.: Zaprojektować i wykonać wentylację do auli szkolnej. Gostyń 1997
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 88

 

  1. Dzikowski Ł., Niedźwiedziński A., Woźniak P.: Zaprojektować i wykonać atlas treningowy. Gostyń 2001
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 148

 

  1. Feledziak T., Stachowiak W., Twardowski R.: Opracować i wykonać instrukcję oraz stanowisko do przeprowadzenia próby wytrzymałości stali niskowęglowej. Gostyń 2000
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 133

 

  1. Fenglert W., Jankowiak R., Skrzypczak K.: Opracować i wykonać instrukcję oraz stanowisko do przeprowadzenia próby wytrzymałości żeliwa. Gostyń 2000
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn.138

 

  1. Fortuniak K., Mazurek M.: Zasłony mechaniczne. Gostyń 1981
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 8

 

  1. Frąckowiak D., Kubiak W., Waleński M.: Zaprojektować i wykonać samochód terenowy. Gostyń 2004
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 177, 177/1

 

  1. Frąckowiak J., Leonarczyk A.: Zaprojektować i wykonać urządzenie do zaciemniania. Gostyń 1992
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 31

 

  1. Frąckowiak J., Matysiak A.: Model strugarki poprzecznej. Gostyń 1981
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 7

 

  1. Frąckowiak L.: Uchwyt hydrauliczny. Gostyń 1981
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 6

 

  1. Gałat J.: Stolik do urządzeń audiowizualnych. Gostyń 1994
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 60

 

  1. Gendera P., Jędrowiak K., Pilch W.: Opracować i wykonać instrukcje oraz stanowisko do przeprowadzenia badań twardości metodą Brinella. Gostyń 2000
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 129

 

  1. Giernalczyk M., Knapp K., Marciniak J., Stróżyk S.: Wykonać naprawę samochodu Żuk poprzez wymianę zużytych części w podzespole. Gostyń 1992
   Promotor: Zenon Grześkowiak
   sygn. 30

 

  1. Giera E., Langner T., Roszak M., Stachowiak P.: Zaprojektowanie przyrządu do ćwiczeń siłowych. Gostyń 2000
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 131

 

  1. Glinka R., Kozyra M., Niedziela K.: Zaprojektować i wykonać nosze krzesełkowe. Gostyń 1997
   Promotor: Zenon Grześkowiak
   sygn. 87

 

  1. Glura P., Gano Z., Sekuła Ł.: Zaprojektować i wykonać urządzenie do ćwiczeń siłowych. Gostyń 2003
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 170

 

  1. Glura T., Hojak R., Wajn A.: Zaprojektować i wykonać zestaw do ćwiczeń siłowych. Gostyń 2001
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 149

 

  1. Golina S., Jaskulski A., Zasadziński B.: Zaprojektować i wykonać łóżko rehabilitacyjne wraz z szafką przyłóżkową. Gostyń 2004
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 176

 

  1. Gorwa K.,Wojtkowiak M.: Przyrząd do nauki chodzenia "Smerf". Gostyń 2000
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 145
   [ Praca nagrodzona przez Stow. Inż. i Techn. w Poznaniu]

 

  1. Gorynia E., Grobecki F., Przybylak J., Szymański H.: Model tokarki kołowej. Gostyń 1981
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 4

 

  1. Gorynia P., Wróblewski K.: Zaprojektować i wykonać urządzenie do zaciemniania okien. Gostyń 1992
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 71

 

  1. Gościański T., Matysiak Ł.: Remont piły tarczowej PM - 120. Gostyń 1993
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 41

 

  1. Gościniak M.,Kabała M.: Zaprojektuj i wykonaj stanowisko do sprawdzania przyrządów pomiarowych. Gostyń 1999
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 125

 

  1. Górajewski Sz.: Zaprojektować i wykonać model noża tokarskiego z uwzględnieniem geometrii ostrza. Gostyń 1992
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 62

 

  1. Grocki P., Wujek Z.: Zaprojektować i wykonać model dynamiczny prasy śrubowej (balansowej) wraz z oprzyrządowaniem. Gostyń [b.r.]
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 12

 

  1. Grodzki R., Jakubowski J,. Kaźmierczak D., Ratajczak Ł.: Zaprojektować i wykonać kabinę rehabilitacyjną i łóżko. Gostyń 1999
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 109

 

  1. Grupka L.: Geometria ostrza noża tokarskiego. Gostyń 1981
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 9

 

  1. Grzempowski Ł.: Zaprojektować i wykonać zestaw audiowizualny dla przedmiotu technologia - dział obróbka skrawaniem. Gostyń 1998
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 96

 

  1. Grześkowiak F.,Płończak F., Wiśniewski M.: Biurko komputerowe dla osób niepełnosprawnych z niedowładem nóg. Gostyń 2002
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 162

 

  1. Hanus M., Krzyżostaniak D.: Zaprojektować i wykonać krzesło obrotowe. Gostyń 2003
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 171

 

  1. Harasim M.: Przyrząd pomocniczy do kąpieli dzieci niepełnosprawnych. Gostyń 2000
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 146
   [Praca nagrodzona przez Stow. Inż. i Techn. w Poznaniu]

 

  1. Hoffmann K.: Model dynamiczny pompy odśrodkowej jednostopniowej z wirnikiem jednostrumieniowym. Gostyń [b.r.]
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 21

 

  1. Hoffmann T.: Krzesło sędziowskie. Gostyń 1994
   Promotor: Zenon Grześkowiak
   sygn. 46

 

  1. Jagodziński M., Orpel D.,Stróżyk S.: Udoskonalenie stepera rehabilitacyjnego o napędzie mechanicznym. Gostyń 2002
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 155

 

  1. Jakuszek W., Klupś G., Osiecki P.: Przyrząd do hipoterapii konnej "Kobyłka". Gostyń 2003
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 167

 

  1. Janiszewski M., Wojciechowski P.: Naprawa zestawu nagłośniającego aulę. Gostyń 1994 Promotor: Jacek Kasperski
   sygn. 58

 

  1. Jankowiak A., Skrzypczak S.: Wykonanie modelu wielkiego pieca. Gostyń 1983
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 22

 

  1. Jankowski P., Radajewski M., Gruszka K.: Zaprojektować i wykonać steper rehabilitacyjny o napędzie mechanicznym. Gostyń 1999
   Promotor: Władysław Terech.
   sygn. 127

 

  1. Jańczak T., Kaczmarek R., Kruk T., Sierżant K.: Zaprojektowanie i wykonanie piły tarczowej. Gostyń 1996
   Promotor: Zenon Grześkowiak
   sygn. 84

 

  1. Jernaś Z., Konstanty M., Maćkowiak M., Piasecki B.: Wykonać zasłony mechaniczne. Gostyń 1983
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 15

 

  1. Jędryczka J., Zgoła M.: Zaprojektować i wykonać sprężarkę tłokową do pompowania piłek. Gostyń 1992
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 72

 

  1. Jędryczka R., Bogusz Sz., Jakubiak T.: Podjazd do wózków inwalidzkich. Gostyń 2001
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 163

 

  1. Jędryczka W., Kociucki J.: Model frezarki pionowej. Gostyń 1981
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 3

 

  1. Jurga T., Rewers S.: Zaprojektować i wykonać model uchwytu dźwigowego i klinowo-mimośrodowego. Gostyń 1994
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 49

 

  1. Kaczmarek Ł., Kluczyk P., Pożegowiak A.: Zaprojektować i wykonać łóżko do pionizacji. Gostyń 2003
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 168

 

  1. Kaczmarek M.: Zaprojektować i wykonać wózek do demonstracji pomocy naukowych. Gostyń 1992
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 32

 

  1. Kaczmarek R.: Zaprojektować i wykonać modele brył przestrzennych z przekrojami ukośnymi oraz szkielet wyżej wymienionych brył. Gostyń 1995
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 64

 

  1. Kaczor T., Kędzia P., Maśląka P., Rejek S.: Zaprojektować i wykonać łóżko szpitalne wielofunkcyjne wraz z ramą wyciągową i osprzętem. Gostyń 1999
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 115
   [ Praca nagrodzona przez Stow. Inż. i Techn. w Poznaniu]

 

  1. Kasperczak M., Siudek K.: Zaprojektować i wykonać model przekładni zębatej. Gostyń 1998
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 103

 

  1. Kasperkowiak M., Skrzypczak Ł.: Zaprojektować i wykonać wózek gastronomiczny. Gostyń 2003
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 172

 

  1. Klonowski R., Lindner N., Pawłowski P., Rzeźnik T.: Zaprojektowanie i wykonanie wykrojników do elementów zacisków stosowanych w przemyśle elektrotechnicznym. Gostyń 1996
   Promotor Pawlak Bronisław
   sygn. 80

 

  1. Klupś W., Fechner R., Bielka R., Jańczak P.: Zaprojektowanie i wykonanie stołu do pionizacji, przeznaczonego dla dzieci z zaburzeniami ortostatycznymi. Gostyń 1997
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 89

 

  1. Kolbusz A., Włodarczyk R.: Zaprojektować i wykonać proces technologiczny odlewu. Gostyń 1993
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 40

 

  1. Konieczny J., Woźniak M.: Zaprojektować i wykonać model dynamiczny prasy mimośrodowej. Gostyń 1983
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 23

 

  1. Konieczny P., Danek J., Borowski M.: Opracować i wykonać instrukcję oraz stanowisko do przeprowadzenia wytrzymałości wysokowęglowej. Gostyń 2000
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 137

 

  1. Konkiewicz K.: Modernizacja modelu suwnicy bramowej. Gostyń 1993
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 39

 

  1. Konstanty J.: Stojak do wiertarek elektrycznych. Gostyń 1983
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 19

 

  1. Kostysiak J., Gagat W.: Zaprojektować i wykonać wyposażenie atelier w szkolnej pracowni fotograficznej. Gostyń 1994
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 57

 

  1. Kret Z., Sędziak Cz.: Wykonać model dynamiczny tokarki karuzelowej. Gostyń 1981
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 1

 

  1. Królik M., Mazurek R., Świtała K.: Przekrój silnika spalinowego. Gostyń 1998
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 101

 

  1. Krystkowiak M., Sikorski W.: Zaprojektować i wykonać urządzenie do zaciemniania okien w sali nr 205. Gostyń 1993
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 38

 

  1. Kubaczy J.: Przenikanie brył. Gostyń 1994
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 45

 

  1. Kubiak M., Konieczny M.: Zaprojektować i wykonać stolik opatrunkowy. Gostyń 1999
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 117

 

  1. Kubinka M., Sarbinowski P.: Zaprojektować i wykonać stół do pionizacji dzieci z zaburzeniami ortostatycznymi. Gostyń 1999
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 116
   [ Praca nagrodzona przez Stow. Inż. i Techn. w Poznaniu]

 

  1. Kuklewski A., Turla P., Turla P.: Zaprojektować i wykonać modernizację tablic do koszy na boisku szkolnym i w hali. Gostyń 1997
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 92

 

  1. Kuśnierek T., Mroczek A.: Zaprojektować i wykonać model przekładni planetarnej. Gostyń 1995
   Promotor: Zenon Grześkowiak
   sygn. 66

 

  1. Kycia P.: Sprężarka tłokowa do pompowania piłek. Gostyń 1993
   Promotor: Zenon Grześkowiak
   sygn. 37

 

  1. Lempach R.: Zaprojektować i wykonać urządzenie do demonstracji pomocy z matematyki. Gostyń 1994
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 56

 

  1. Lorek P.: Stolik rehabilitacyjny "Bożena". Gostyń 2000
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 134

 

  1. Łagoda J., Stachowiak W., Zaremba M.: Zaprojektować i wykonać wyciąg do ćwiczeń mięśni grzbietu. Gostyń 2002
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 156

 

  1. Łapka T.: Zaprojektować i wykonać ruchomy regał do map. Gostyń 1995
   Promotor: Jan Poprawa
   sygn. 68

 

  1. Marciniak K., Paszkowiak S.: Zaprojektowanie i wykonanie uchwytu do kamery. Gostyń 1996
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 79

 

  1. Marcinkowski P., Dudziak F.: Zaprojektować i wykonać modele połączeń rozłącznych części maszyn. Gostyń 1995
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 63

 

  1. Marcinkowski R., Nowak S., Szczepaniak A.: Zaprojektować i wykonać wózek szpitalny. Gostyń 1996
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 112
   [ Praca nagrodzona przez Stow. Inż. i Techn. w Poznaniu]

 

  1. Matuszkiewicz K.: Zaprojektować i wykonać zestaw audiowizualny dla przedmiotu technologia. Gostyń 1998
   Promotor: Jarosław Golniewicz
   sygn. 107

 

  1. Matyla M.: Uchwyt do telewizora. Gostyń 1994
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 55

 

  1. Mazurek W., Szymński G., Nowacki M., Szczepaniak M.: Zaprojektowanie i wykonanie stołu do ćwiczeń oporowych kończyn górnych i dolnych. Gostyń 2001
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 153
   [ Praca nagrodzona przez Stow. Inż. i Techn. w Poznaniu]

 

  1. Michałowski M.: Przenikanie brył. Gostyń 1994
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 48

 

  1. Michnowski M.: Przyrząd do rehabilitacji chodzenia wykonane dla Poradni Rehabilitacyjnej ZOZ w Gostyniu. Gostyń 1997
   Promotor: Zenon Grześkowiak
   sygn. 94

 

  1. Mikołajczak T.: Zaprojektować i wykonać zestaw audiowizualny dla przedmiotu technologia. Gostyń 1998
   Promotor: Jarosław Golniewicz
   sygn. 97

 

  1. Muszyński R.: Wykonać zegar szkolny. Gostyń [b.r.]
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 16

 

  1. Niełacny W., Ptak P., Woźniak B.: Zaprojektować i wykonać wielofunkcyjny fotel rehabilitacyjny "Marcin". Gostyń 2000
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 143
   [ Praca nagrodzona przez Stow. Inż. i Techn. w Poznaniu]

 

  1. Niemczyk P., Bargieł A.: Zaprojektować i wykonać nalewak typu "Lisek" Gostyń 2002
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 160

 

  1. Nowak A.: Zaprojektuj i wykonaj ściągacz lewej obudowy wału korbowego i przyrząd do wyciskania sworznia tłoka. Gostyń 1999
   Promotor: Jarosław Golniewicz
   sygn. 119

 

  1. Nowak P. (I): Zaprojektuj i wykonaj ściągacz sprzęgła i łożyska wału korbowego. Gostyń 1999
   Promotor: Jarosław Golniewicz
   sygn. 120

 

  1. Nowak P. (II): Zaprojektuj i wykonaj ściągacz prawej obudowy wału korbowego koła łańcuchowego z wału korbowego. Gostyń 1999
   Promotor: Jarosław Golniewicz
   sygn. 121

 

  1. Olejniczak D., Jarecki R.: Zaprojektować i wykonać urządzenie do zaciemnienia okien w sali nr 204. Gostyń 1994
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 54

 

  1. Olejniczak M., Bugzel M.: Przyrząd do rehabilitacji kończyn dolnych. Gostyń 2003
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 175

 

  1. Orpel K., Woch T.: Zaprojektować i wykonać model rozwiązań połączeń rozłącznych części maszyn. Gostyń 1996
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 82

 

  1. Paradysz A.: Zaprojektować i wykonać model prasy do wulkanizacji gumy. Gostyń 1993
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 34

 

  1. Pawełka K., Walczewski M., Pelc Ł.: Stół do masażu. Gostyń 2001
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 152
   [ Praca nagrodzona przez Stow. Inż. i Techn. w Poznaniu]

 

  1. Pelc S.: Proces technologiczny części typu "dźwignia". Gostyń 1996
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 76

 

  1. Poznański M., Ptak A.: Opracuj i wykonaj instrukcję stanowiska do przeprowadzenia próby plastyczności materiału. Gostyń 1999
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 123

 

  1. Przybylski F.: Zaprojektować i wykonać zestaw audiowizualny dla przedmiotu technologia. Gostyń 1998
   Promotor: Jarosław Golniewicz
   sygn. 98

 

  1. Przybylski J.: Zaprojektowanie i wykonanie krzesła przedszkolnego z regulowaną wysokością siedziska. Gostyń 1996
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 75
   [ Praca nagrodzona przez Stow. Inż. i Techn. w Poznaniu]

 

  1. Pyrek Z., Borowczyk W.: Zaprojektować i wykonać uchwyt do telewizora. Gostyń 1998
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 95

 

  1. Rozwora L.: Zaprojektować i wykonać zestaw audiowizualny dla przedmiotów: technologia, maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne. Gostyń 1998
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 100

 

  1. Rybacki R., Smektała K., Tomczak T.: Zaprojektować i wykonać rower trójkołowy specjalny, przeznaczony do nauki jazdy dla osób upośledzonych w stopniu wysokim. Gostyń 1998
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 109

 

  1. Siekierkowski J., Jankowiak W.: Zaprojektowanie i wykonanie rowerka rehabilitacyjnego. Gostyń 2004
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 179

 

  1. Sikora A., Naskręt R.: Modernizacja tablic do piłki koszykowej. Gostyń 1995
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 65

 

  1. Skiba S., Talarski S.: Zaprojektowanie i wykonanie wykrojników części złączy stosowanych w branży elektrotechnicznej. Gostyń 1996
   Promotor: Zenon Grześkowiak
   sygn. 78

 

  1. Skorupski S., Machulak J.: Model frezarki poziomej. Gostyń 1981
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 5

 

  1. Skrzypczak E.: Wykonać remont sprężarki tłokowej. Gostyń 1983
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 10

 

  1. Skrzypczak M., Zaremba M.: Zaprojektować i wykonać urządzenie do zaciemniania sali 206. Gostyń 1993
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 33

 

  1. Smektała Ł., Szymański M., Hoffmann W.: Zaprojektować i wykonać "Krzesło Rehabilitacyjne". Gostyń 2004
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 180

 

  1. Smektała M.: Zaprojektować i wykonać wieszaki do map w sali historii. Gostyń 1992
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 73

 

  1. Sobecki M.: Zaprojektować i wykonać wózek do przewożenia i przechowywania piłek sportowych. Gostyń 1992
   Promotor: Zenon Grześkowiak
   sygn. 74

 

  1. Sobecki R., Mira M.: Opracować i wykonać instrukcje stanowiskowe ćwiczeń z pracowni technicznej. Gostyń 1993
   Promotor: Zenon Grześkowiak
   sygn. 36

 

  1. Staszak J.: Zaprojektować i wykonać model obrazujący współpracę kół zębatych. Gostyń 1994
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 50

 

  1. Szafraniak M., Barański K.: Zaprojektować i wykonać gabloty do pracowni historii na eksponaty muzealne. Gostyń 1992
   Promotor: Michał Sikorski
   sygn. 29

 

  1. Szatkowski M., Matuszak H., Klak J.: Wykonać model szlifierki do wałków. Gostyń 1981
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 2

 

  1. Szperlik B.: Stanowisko ślusarskie. Gostyń 1983
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 18

 

  1. Szpruta P., Jankowski P.: Zaprojektować i wykonać wózek gastronomiczny. Gostyń 1999
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 118

 

  1. Szymanowski J., Mikstacki K,., Pilch R., Piotrowski K.: Zaprojektować i wykonać wykrojniki podkładek stosowanych w branży elektroenergetycznej. Gostyń 1995
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 67

 

  1. Szymański Cz.: Uchwyty obróbkowe. Gostyń 1983
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 14

 

  1. Szymański K., Hamrol Z.: Zaprojektować i wykonać urządzenie do zaciemniania okien w sali nr 202. Gostyń 1994
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 59

 

  1. Szymański Ł., Jędryczka M., Przewoźniak M.: Zaprojektowanie i wykonanie krzesła rehabilitacyjnego z regulowaną wysokością. Gostyń 2000
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 142
   [ Praca nagrodzona przez Stow. Inż. i Techn. w Poznaniu]

 

  1. Szymonik R., Łuczak M.: Zaprojektowanie i wykonanie podświetlanej planszy poglądowej powiatu gostyńskiego. Gostyń 2000
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 130

 

  1. Ślawski A.: Zaprojektować i wykonać zestaw audiowizualny dla przedmiotów mechanicznych. Gostyń 1998
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 99

 

  1. Ślusarek K.: Wykonać przyrządy na prasę mimośrodową. Gostyń 1983
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 25

 

  1. Tatarka P., Biernat R., Dziubalski Sz.: Zaprojektowanie i wykonanie stołu do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych. Gostyń 2003
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 169

 

  1. Tomaszewski R., Rozwora M.: Model dmuchawy ssąco-tloczącej w oparciu o patent firmy "ZUPTOR" w Gostyniu. Gostyń 1994
   Promotor: Zenon Grześkowiak
   sygn. 52

 

  1. Tomaszewski T.: Zaprojektować i wykonać wózek do sprzętu audiowizualnego. Gostyń 1992
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 26

 

  1. Tomczak A., Korytny T., Naskręt R.: Zaprojektować i wykonać przekrój pompy próżniowej. Gostyń 1998
   Promotor: Jarosław Golniewicz
   sygn. 102

 

  1. Tomczak S.: Zaprojektować i wykonać zestaw audiowizualny dla przedmiotu technologia. Gostyń 1998
   Promotor: Jarosław Golniewicz
   sygn. 110

 

  1. Trąbała R., Dolata J., Bartkowiak R.: Zaprojektować i wykonać zestaw audiowizualny dla przedmiotów mechanicznych. Gostyń 1998
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 104

 

  1. Twardowski R., Walkowski M.: Zaprojektować i wykonać przekrój pompy wirowej. Gostyń 1998
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 105

 

  1. Uzarski W.: Zaprojektować i wykonać wózek do pomocy audiowizualnych. Gostyń 1993
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 35

 

  1. Wiktorowicz D., Mroczyk M.: Zaprojektować i wykonać uchwyt do zawieszania telewizora w klasie. Gostyń 1992
   Promotor: Zenon Grześkowiak
   sygn. 27

 

  1. Witczak P.: Zaprojektować i wykonać model dynamiczny układu rozruchowego silnika spalinowego. Gostyń 1995
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 69

 

  1. Wojciechowski M.: Barierka ochronna BHP. Gostyń 1994
   Promotor: Bronislaw Pawlak
   sygn. 51

 

  1. Wojtecki R.: Zaprojektować i wykonać zestaw audiowizualny dla przedmiotu technologia. Gostyń 1998
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 106

 

  1. Wojtkowiak D., Rogala J.: Zaprojektowanie i wykonanie rowerka do ćwiczeń. Gostyń 2002
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 154

 

  1. Wolny B.: Elementy i materiały konstrukcyjne maszyn elektrycznych. Gostyń 1995
   Promotor: Jacek Kasperski
   sygn. 70

 

  1. Wolny M., Goszczyński J.: Zaprojektować i wykonać wózek do transportu noworodków. Gostyń 2002
   Promotor: Michał Skoracki
   sygn. 158

 

  1. Worwa M., Kociucki M.: Wózek do przewozu butli gazowych. Gostyń 2000
   Promotor: Władysław Terech
   sygn. 136

 

  1. Wujczak T.: Zaprojektować i wykonać przyrząd wiertarski. Gostyń 1983
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 13

 

  1. Zielenda T.: Zaprojektować i wykonać wózek do sprzętu audiowizualnego. Gostyń 1994
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 53

 

  1. Żarnowski J.: Zaprojektować i wykonać: mechanizm zwijania ekranu; pulpit sterowniczy. Gostyń 1983
   Promotor: Bronisław Pawlak
   sygn. 17

 

 1. Żyto R., Gościański Ł., Jaraczewski K.: Schody rehabilitacyjne - klasyczne. Gostyń 2000
  Promotor: Władysław Terech
  sygn. 135

 

 

INDEKS RZECZOWY do Bibliografii Prac Dyplomowych uczniów Technikum Mechanicznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu

UWAGA! Indeks rzeczowy zawiera hasła, które odsyłają do poszczególnych prac dyplomowych zapisanych w bibliografii według kolejnych numerów porządkowych.

 

 • atlas treningowy; pr. dypl. nr 35
 • badania twardości metodą Brinella; pr. dypl. nr 44
 • barierka ochronna BHP; pr. dypl. nr 169
 • bieżnia; pr. dypl. nr 20
 • bieżnia treningowa dwunapędowa; pr. dypl. nr 33
 • biurko komputerowe; pr. dypl. nr 2
 • biurko komputerowe dla osób niepełnosprawnych
 • z niedowładem nóg; pr. dypl. nr 61
 • bryły przestrzenne z przekrojami ukośnymi; pr. dypl. nr 80
 • elementy i materiały konstrukcyjne maszyn elektrycznych; pr. dypl. nr 172
 • fotel rehabilitacyjny "Marcin"; pr. dypl. nr 119
 • frezarka pionowa; pr. dypl. nr 76
 • gabloty do pracowni historii na eksponaty muzealne; pr. dypl. nr 148
 • geometria ostrza noża tokarskiego; pr. dypl. nr. 56
 • instrukcja do przeprowadzenia badań twardości metodą Brinella; pr. dypl nr 44
 • instrukcja do przeprowadzenia próby udarności; pr. dypl. nr 25
 • instrukcja do przeprowadzenia próby wytrzymałości stali niskowęglowej; pr. dypl. nr 36
 • instrukcja do przeprowadzenia próby wytrzymałości stali wysokowęglowej; pr. dypl. nr 89
 • instrukcja do przeprowadzenia wytrzymałości żeliwa; pr. dypl. nr 37
 • instrukcja stanowiska do przeprowadzenia próby plastyczności materiału; pr. dypl. nr 130
 • instrukcje stanowiskowe ćwiczeń z pracowni technicznej; pr. dypl nr s. 146
 • kabina rehabilitacyjna i łóżko; pr. dypl. nr 58
 • kamera; pr. dypl. nr 21
 • krzesło obrotowe; pr. dypl. nr 62
 • krzesło przedszkolne z regulowaną wysokością siedziska; pr. dypl. nr 132
 • krzesło rehabilitacyjne; pr. dypl. nr 143
 • krzesło rehabilitacyjne z regulowaną wysokością; pr. dypl. nr 155
 • krzesło sędziowskie; pr. dypl. nr 65
 • krzesło składane toaletowe; pr. dypl. nr 18
 • krzywka prowadząca wieczka do zamykania puszek firmy FMC (Belgia); pr. dypl. nr 29
 • łóżko do pionizacji; pr. dypl. nr 78
 • łóżko rehabilitacyjne wraz z szafką przyłóżkową; pr. dypl. nr 50
 • łóżko rehabilitacyjne z ramą wyciągową; pr. dypl. nr 1
 • łóżko szpitalne wielofunkcyjne wraz z ramą wyciągową i osprzętem; pr. dypl. nr 81
 • maszyny elektryczne - elementy i materiały konstrukcyjne; pr. dypl. nr 172
 • materiały konstrukcyjne maszyn elektrycznych; pr. dypl. nr 172
 • mechanizm dźwigniowy pedału sprzęgła i hamulca do nauki jazdy; pr. dypl. nr 9
 • mechanizm zwijania ekranu; pulpit sterowniczy; pr. dypl. nr 177
 • mikroskop warsztatowy; pr. dypl. nr 5
 • model dmuchawy ssąco-tłoczącej w oparciu o patent "ZUPTOR"; pr. dypl. nr 160
 • model dynamiczny pompy odśrodkowej jednostopniowej z wirnikiem jednostrumieniowym; pr. dypl. nr 64
 • model dynamiczny prasy mimośrodowej; pr. dypl. nr 88
 • model dynamiczny prasy śrubowej (balansowej) wraz z oprzyrządowaniem; pr. dypl. nr 57
 • model dynamiczny tokarki karuzelowej; pr. dypl. nr 93
 • model dynamiczny układu rozruchowego silnika spalinowego; pr. dypl. nr 168
 • model frezarki pionowej; pr. dypl. nr 76
 • model frezarki poziomej; pr. dypl. nr 140
 • model noża tokarskiego z uwzględnieniem geometrii ostrza; pr. dypl. nr 56
 • model obrazujący współpracę kół zębatych; pr. dypl. nr 147
 • model połączeń rozłącznych części maszyn; pr. dypl. nr 110, 126
 • model prasy do wulkanizacji gumy; pr. dypl. nr 127
 • model przekładni planetarnej; pr. dypl. nr 100
 • model przekładni zębatej; pr. dypl. nr 83
 • model strugarki poprzecznej; pr. dypl. nr 41
 • model suwnicy bramowej; pr. dypl. nr 90
 • model szlifierki do wałków; pr. dypl. nr 149
 • model tokarki kołowej; pr. dypl. nr 52
 • model uchwytu dźwigowego; pr. dypl. nr 77
 • model uchwytu klinowo-mimośrodowego; pr. dypl. nr 77
 • model wielkiego pieca; pr. dypl. nr 69
 • modele brył przestrzennych z przekrojami ukośnymi; pr. dypl. nr 80
 • modele połączeń rozłącznych części maszyn; pr. dypl. nr 110
 • model rozwiązań połączeń rozłącznych części maszyn; pr. dypl. nr 126
 • modernizacja modelu suwnicy bramowej; nr pr. dypl. nr 90
 • modernizacja tablic do piłki koszykowej; pr. dypl. nr 138
 • modernizacja tablic do koszy na boisku szkolnym i w hali; pr. dypl. nr 99
 • nagłośnienie boiska; pr. dypl. nr 16
 • nalewak typu "Lisek"; pr. dypl. nr 23, 120
 • naprawa samochodu Żuk poprzez wymianę zużytych części w podzespole; pr. dypl. nr 45
 • naprawa zestawu nagłośniającego aulę; pr. dypl. nr 68
 • nosze krzesełkowe; pr. dypl. nr 47
 • odchyłki położenia części maszynowych; pr. dypl. nr 26
 • piła tarczowa; pr. dypl. nr 72
 • piła tarczowa PA-120; pr. dypl. nr 54
 • plansze wykresu żelazo-cementyt; pr. dypl. nr 28
 • podjazd do wózków inwalidzkich; pr, dypl. nr 75
 • podnośnik hydrauliczny do transportu chorych; pr. dypl. nr 15
 • podświetlana plansza poglądowa powiatu gostyńskiego; pr. dypl. nr 156
 • pomiar sił tarcia; pr. dypl. nr 13
 • pomiary mikroskopem warsztatowym; pr. dypl. nr 5
 • pomoc dydaktyczna do pomiaru tarcia; pr. dypl. nr 6
 • poręcze rehabilitacyjne do nauki chodzenia; pr. dypl. nr 30
 • prasa mimośrodowa; pr. dypl. nr 88, 158
 • pulpit sterowniczy; pr. dypl. nr 177
 • proces technologiczny części typu "dźwignia"; pr. dypl. nr 129
 • proces technologiczny odlewu; pr. dypl. nr 87
 • próba iskrowa; pr. dypl. nr 24
 • próba udarności; pr. dypl. nr s. 25
 • próba wytrzymałości żeliwa; pr. dypl. nr s. 37
 • próba wytrzymałości stali niskowęglowej; pr. dypl. nr 36
 • przecinarka do rurek aluminiowych i miedzianych; pr. dypl. nr 8
 • przekrój pompy próżniowej; pr. dypl. nr 162
 • przekrój pompy wirowej; pr. dypl. nr s. 16
 • przekrój silnika spalinowego; pr. dypl. nr 94
 • przemysł elektrotechniczny - zaprojektowanie i wykonanie wykrojników części złączy; pr. dypl. nr 139
 • przenikanie brył ; pr. dypl. nr 96, 115,
 • przyrząd do ćwiczeń gimnastycznych; pr. dypl. nr 19
 • przyrząd do ćwiczeń siłowych; pr. dypl. nr 46
 • przyrząd do hipoterapii konnej "Kobyłka"; pr. dypl. nr 67
 • przyrząd do nauki chodzenia "Smerf"; pr. dypl. nr 51
 • przyrząd do pionizacji w odciążeniu słupowym; pr. dypl. nr 3
 • przyrząd do rehabilitacji chodzenia; pr. dypl. nr 116
 • przyrząd do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych; pr. dypl. nr 27
 • przyrząd do rehabilitacji kończyn dolnych; pr. dypl. nr 125
 • przyrząd do wyciskania sworznia tłoka; pr. dypl. nr121
 • przyrząd pomocniczy do kąpieli dzieci niepełnosprawnych; pr. dypl. nr 63
 • przyrząd wiertarski; pr. dypl. nr 175
 • przyrządy do sprawdzania odchyłek położenia części maszynowych; pr. dypl. nr 26
 • przyrządy na prasę mimośrodową; pr. dypl. nr 158
 • rama wyciągowa; pr. dypl. nr 1
 • remont piły tarczowej PM - 120; pr. dypl. nr 54
 • remont sprężarki tłokowej; pr. dypl. nr 141
 • rower trójkołowy specjalny, przeznaczony do nauki jazdy dla osób upośledzonych w stopniu wysokim; pr. dypl. nr 136
 • rowerek do ćwiczeń; pr. dypl. nr 171
 • rowerek rehabilitacyjny; pr. dypl. nr 137
 • ruchomy regał do map; pr. dypl. nr 105
 • samochód terenowy - wykonanie; pr. dypl. nr 39
 • samochód Żuk - naprawa; pr. dypl. nr 45
 • schody rehabilitacyjne - klasyczne; pr. dypl. nr 178
 • silnik spalinowy - model dynamiczny układu rozruchowego; pr. dypl. nr 168
 • silnik spalinowy - przekrój; pr. dypl. nr 94
 • składane krzesło toaletowe; pr. dypl. nr 18
 • sprężarka tłokowa; pr. dypl. nr 141
 • sprężarka tłokowa do pompowania piłek; pr. dypl. nr 74, 101
 • sprzęgło i łożysko wału korbowego; pr. dypl. nr 122
 • stabilizator pozycji pionowej; pr. dypl. nr 4
 • stanowisko do przeprowadzania badań twardości metodą Brinella; pr. dypl. nr 44
 • stanowisko do przeprowadzania pomiaru sił tarcia; pr. dypl. nr 13
 • stanowisko do przeprowadzania próby iskrowej; pr. dypl. nr 24
 • stanowisko do przeprowadzania próby udarności; pr. dypl. nr 25
 • stanowisko do przeprowadzenia próby wytrzymałości stali niskowęglowej; pr. dypl. nr 36
 • stanowisko do przeprowadzenia próby wytrzymałości stali wysokowęglowej; pr. dypl. nr 89
 • stanowisko do przeprowadzenia wytrzymałości żeliwa; pr. dypl. nr 37
 • stanowisko do sprawdzania przyrządów pomiarowych; pr. dypl. nr 55
 • stanowisko ślusarskie; pr. dypl. nr 150
 • steper rehabilitacyjny o napędzie mechanicznym; pr. dypl. nr 70
 • stojak do wiertarek elektrycznych; pr. dypl. nr 91
 • stolik opatrunkowy; pr. dypl. nr 97
 • stolik rehabilitacyjny "Bożena"; pr. dypl. nr 103
 • stolik do pomocy audiowizualnych; pr. dypl. nr 30
 • stolik do urządzeń audiowizualnych; pr. dypl. nr 43
 • stół do ćwiczeń oporowych kończyn górnych i dolnych; pr. dypl. nr 114
 • stół do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych; pr. dypl. nr 159
 • stół do masażu; pr. dypl. nr 128
 • stół do pionizacji dla dzieci z zaburzeniami ortostatycznymi; pr. dypl. nr 86, 98
 • strugarka poprzeczna; pr. dypl. nr 41
 • szkielet modeli brył przestrzennych z przekrojami ukośnymi; pr. dypl. nr 80
 • szkolna pracownia fotograficzna - wyposażenie atelier; pr. dypl. nr 92
 • ściągacz koła łańcuchowego z wału korbowego; pr. dypl. nr 123
 • ściągacz lewej obudowy wału korbowego; pr. dypl. nr s. 121
 • ściągacz prawej obudowy wału korbowego i koła łańcuchowego z wału korbowego; pr. dypl. nr 123
 • ściągacz sprzęgła i łożyska wału korbowego; pr. dypl. nr 122
 • tablice do koszy na boisku szkolnym i w hali; pr. dypl. nr 99
 • tablice do piłki koszykowej; pr. dypl. nr 138
 • tokarka karuzelowa - model dynamiczny; pr. dypl. nr 93
 • uchwyt do telewizora; pr. dypl. nr 113, 133
 • uchwyt do kamery; pr. dypl. nr 107
 • uchwyt do zawieszania telewizora; pr. dypl. nr 167
 • uchwyt do zawieszania telewizora i magnetowidu; pr. dypl. nr 22
 • uchwyt hydrauliczny; pr. dypl. nr42
 • uchwyty obróbkowe; pr. dypl. nr 153
 • udoskonalenie stepera rehabilitacyjnego o napędzie mechanicznym; pr. dypl. nr 66
 • urządzenie do ćwiczeń siłowych; pr. dypl. nr 46,
 • urządzenie do demonstracji pomocy z matematyki; pr. dypl. nr 102
 • urządzenie do zaciemniania okien; pr. dypl. nr 53, 95, 124, 154
 • urządzenie do zaciemniania sali; pr. dypl. nr 124, 142
 • urządzenie do zamocowania kamery; pr. dypl. nr 21
 • urządzenia techniczne z wałkiem giętkim; pr. dypl. nr 7
 • wentylacja do auli szkolnej; pr. dypl. nr 34
 • wielofunkcyjny fotel rehabilitacyjny "Marcin"; pr. dypl. nr 119
 • wieszaki do map; pr. dypl. nr 144
 • wiosła treningowe; pr. dypl. nr 11
 • wózek do demonstracji pomocy naukowych; pr. dypl. nr 79
 • wózek do pomocy audiowizualnych; pr. dypl. nr 166
 • wózek do przewozu butli gazowych; pr. dypl. nr 174
 • wózek do przewożenia i przechowywania piłek sportowych; pr. dypl. nr 145
 • wózek do sprzętu audiowizualnego; pr. dypl. nr 161, 166
 • wózek do transportu noworodków; pr. dypl. nr 173
 • wózek gastronomiczny; pr. dypl. nr 84, 151
 • wózek inwalidzki z oprzyrządowaniem; pr. dypl. nr 32
 • wózek szpitalny; pr. dypl. nr 17, 111
 • wyciąg do ćwiczeń mięśni grzbietu; pr. dypl. nr 104
 • wykres żelazo-cementyt; pr. dypl. nr 28
 • wykrojniki do elementów zacisków stosowanych w przemyśle elektrotechnicznym; pr. dypl. nr 85
 • wykrojniki do wykonania części złączy dla przemysłu elektrotechnicznego; pr. dypl. nr 12, 139
 • wykrojniki podkładek stosowanych w branży elektroenergetycznej; pr. dypl. nr 152
 • wykrojniki części złączy stosowanych w branży elektrotechnicznej; pr. dypl. nr 10, 139
 • wyposażenie atelier w szkolnej pracowni fotograficznej; pr. dypl. nr 92
 • wytrzymałość niskowęglowa; pr. dypl. nr 36
 • wytrzymałość wysokowęglowa; pr. dypl. nr 89
 • zaburzenia ortostatyczne dzieci - stół do pionizacji; pr. dypl. nr 86
 • zaprojektowanie i wykonanie piły tarczowej; pr. dypl. nr 72
 • zasłony mechaniczne; pr. dypl. nr 38, 73
 • zegar szkolny; pr. dypl. nr 118
 • zestaw audiowizualny dla przedmiotów mechanicznych; pr. dypl. nr 157, 164
 • zestaw audiowizualny dla przedmiotu technologia; pr. dypl. nr 112, 117, 163
 • zestaw audiowizualny dla przedmiotu technologia - dział
 • obróbka skrawaniem; pr. dypl. nr 60
 • zestaw audiowizualny dla przedmiotów: technologia, maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne; pr. dypl. nr 135
 • zestaw do ćwiczeń siłowych; pr. dypl. nr 49
 • zestaw nagłośniający; pr. dypl. nr 68
 • zestaw przyrządów do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych; pr. dypl. nr 27

 

 

oprac. Urszula Jaraczewska