Realizacja zagadnień edukacji regionalnej w bibliotece szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych
im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu.


 

Aktual. wrzesień 2020

            Po wprowadzeniu, na początku 2000 roku, podstawy programowej ścieżki edukacyjnej Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie, zgodnie z założeniami szczególny nacisk kładziono na dziedzictwo kulturowe regionu. Pomocą w realizacji założeń programowych służył i służy, choć tzw. ścieżki edukacyjne już nie obowiązują, między innymi opracowany i wdrożony przez nauczyciela bibliotekarza biblioteki szkolnej program dotyczący Patrona Szkoły. Ważne było i jest, by młodzież rozpoczynająca naukę w naszej szkole mogła zdobyć jak najszerszą wiedzę na temat imienia szkoły, którą wybrali, a uczniowie już uczęszczający do niej mogli poszerzyć i ugruntować zdobyte wiadomości. Zarówno cele, zadania i działania określone w programie aktualne są do dziś. Co roku odbywa się powiatowy konkurs o powstaniu wielkopolskim, przygotowywane są gazetki ścienne i przeprowadzane lekcje dotyczące wybuchu powstania wielkopolskiego na ziemi gostyńskiej. Materiały zgromadzone w okresie ok. 20 lat, a w szczególności bogaty zbiór scenariuszy słowno-muzycznych, uroczystości, imprez, konkursów, gier terenowych oraz konspektów lekcji często wykorzystywany jest przez nauczycieli i wychowawców.

Cele

 • propagowanie i popularyzowanie wśród czytelników literatury związanej z powstańcami i powstaniem wielkopolskim,
 • prezentowanie zbiorów multimedialnych dotyczących Patrona Szkoły,
 • kształcenie postaw emocjonalnych pozwalających utożsamiać się z historią szkoły i jej Patronem.

Zadania

 • Umożliwienie zdobycia uczniom wszechstronnej wiedzy o Patronie Szkoły.
 • Gromadzenie materiałów związanych z powstaniem wielkopolskim.

Działania

 1. Tworzenie kartoteki tekstowej:
  • dokumentowanie imprez szkolnych związanych z obchodami Dnia Patrona Szkoły

 

 1. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów multimedialnych:
  • nagrywanie programów telewizyjnych o powstaniu wielkopolskim,
  • pozyskiwanie płyt CD,
  • prezentacje multimedialne

 

 1. Opracowanie bibliografii dotyczącej powstania wielkopolskiego:
  • wydawnictwa zwarte,
  • artykuły z czasopism,
  • artykuły z portali internetowych

 

 1. Prezentowanie na lekcjach bibliotecznych literatury regionalnej, w szczególności w odniesieniu do Patrona Szkoły.

 

Centrum informacji o Patronie Szkoły

W styczniu 1995 r. Zespołowi Szkół Zawodowych nadano imię Powstańców Wielkopolskich. W związku z tym wydarzeniem w działalności bibliotecznej nie mogło zabraknąć treści związanych z poszerzaniem wiedzy o Patronie Szkoły. Data nadania imienia stała się początkiem gromadzenia w bibliotece materiałów i dokumentów związanych z Patronem. Od tego momentu w kartotece tekstowej gromadzone są artykuły z prasy lokalnej (m.in. ABC Gostyńskiego, Gazety Gostyńskiej, Gazety Poznańskiej, Głosu Wielkopolskiego, od roku 2001 Nowej Gazety Gostyńskiej, Panoramy Leszczyńskiej, Problemów Oświaty i Wychowania, od 1999 Życia Gostynia, Kuriera Gostyńskiego i in.) oraz informacje z portali internetowych (m.in. elka.pl, gostyn24.pl, powiat.gostyn.pl, gostynska.pl, igostyn.pl) związane z uroczystością nadania Zespołowi Szkół Zawodowych imienia Powstańców Wielkopolskich wraz z imprezami towarzyszącymi następnym rocznicom włączenia się mieszkańców ziemi gostyńskiej do powstania.

W czytelni, w specjalnej teczce gromadzone są artykuły, scenariusze programów artystycznych oraz inne materiały dotyczące Patrona Szkoły. Kartoteka ta stanowi bieżące źródłem informacji dla nauczycieli, którzy między innymi poszukują materiałów niezbędnych do opracowania scenariusza uroczystości z okazji kolejnej rocznicy nadania naszej szkole imienia.


Ponadto szczególną uwagę zwrócono na gromadzenie zbiorów multimedialnych przybliżających historię powstania wielkopolskiego. Wśród zgromadzonych zbiorów w bibliotece znajdują się:

 • nagrania dokumentalnych programów telewizyjnych (obecnie niektóre również dostępne są w Internecie):
 • Sensacje XX wieku. Chwała zwycięzcom - powstanie wielkopolskie - spektakl rocznicowy. Scen. Bogusław Wołoszański, reż. Adek Drabiński, premiera 2003 r., czas trwania: 53 min

Tematem widowiska jest przebieg i kulisy wybuchu powstania wielkopolskiego (https://www.youtube.com/watch?v=mdHKlH7Zh7Y; https://bliskopolski.pl/filmy/sensacje-xx-wieku-chwala-zwyciezcom/)

 • Droga do niepodległości. 2: Lata 1917-1919. Czas trwania: 60 min (https://www.youtube.com/watch?v=nLslZZQaVhQ),
 • Droga do niepodległości. 3: Lata 1918-1919. Czas trwania: 37 min (https://www.youtube.com/watch?v=yri9y27klIc),
 • Jutro - wspomnienie o Powstaniu Wielkopolskim,
 • Tak rodziła się wolność. Elżbieta Skorupska, reż. Agnieszka Wujek i Dariusz Wujek, rok produkcji 2008 r., premiera 16 luty 2009 r., czas trwania: 30 min

Film opowiada o przygotowaniach i udziale gostynian w powstaniu wielkopolskim. Zagrali w nim przede wszystkim gostynianie amatorzy. Rolę narratora pełni pochodzący z Gostynia aktor Wojciech Majchrzak (http://www.muzeum.gostyn.pl/FILMY?nr_podstrony=3 - cz. 1, http://www.muzeum.gostyn.pl/FILMY?nr_podstrony=2 - cz. 2; https://bliskopolski.pl/filmy/tak-rodzila-sie-wolnosc/ - cz. 1 i 2; https://www.youtube.com/watch?v=CTsL3_7e0Gg - cz. 1; https://www.youtube.com/watch?v=lX_4K0t-i1o - cz. 1)

 • Zapomniane powstanie 1918. Scen. i reż. Krzysztof Magowski, premiera 2008 r., czas trwania: 51 min

Film przybliża losy powstania wielkopolskiego, mało znanego fragmentu polskiej historii. Autorzy obrazu dokonali efektownego połączenia materiałów dokumentalnych, współczesnych rekonstrukcji oraz trójwymiarowych animacji komputerowych. Narratorem w filmie jest znany aktor teatralny i telewizyjny Szymon Bobrowski (https://www.youtube.com/watch?v=RT16YXbuiHc; https://bliskopolski.pl/filmy/zapomniane-powstanie/; https://www.cda.pl/video/55888572)

 • Męskie sprawy. Scen. i reż. Jan Kidawa-Błoński, premiera 1988 r., czas trwania: 106 min

Film historyczny o losach polskiej rodziny w czasach powstania wielkopolskiego (https://ninateka.pl/film/meskie-sprawy-jan-kidawa-blonski; https://www.youtube.com/watch?v=HcUGU9I9MIM )

 • Hiszpanka. Scen. i reż. Łukasz Barczyk, rok produkcji 2014, premiera 2015, czas trwania: 120 min

Akcja filmu rozgrywa się w Poznaniu, w przed i w trakcie wybuchu powstania wielkopolskiego. Głównym bohaterem filmu jest Ignacy Jan Paderewski, który w dramatycznych okolicznościach próbuje dotrzeć do Polski (https://ninateka.pl/film/hiszpanka-lukasz-barczyk)

 • Powrót do Polski. Scen. Krzysztof Magowski, reż. Paweł Pitera, premiera grudzień 1988 r., czas trwania: 69 min

Scenariusz filmu powstał na podstawie autentycznych wydarzeń. Fabuła przedstawia przybycie Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania w grudniu 1918 roku, którego entuzjastyczne przywitanie przez mieszkańców stało się impulsem do wybuchu powstania (https://www.youtube.com/watch?v=owxQHPYonEA)

 

 • w darze otrzymana płyta CD zawiera materiał dydaktyczny dla szkół - powstanie wielkopolskie - repetytorium z historii w 85 rocznicę wydarzeń - filmy dokumentalne: 

 • POZNAŃCZYCY - POWSTANIE WIELKOPOLSKIE. Reż. Marek Nowakowski, czas trwania: 28 min
 • PIERWSZY DOWÓDCA - GENERAŁ TACZAK. Reż. Jerzy Bogdanowski, czas: 24 min
 • Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 : katalog źródeł i materiałów / pod red. Stanisława Sierpowskiego - elektroniczna wersja pracy przygotowana w Bibliotece Kórnickiej PAN.

 

Gromadzone i udostępnianie materiały:

 • wykorzystują nauczyciele na lekcjach historii i godzinach wychowawczych podczas realizacji tematu dotyczącego Patrona Szkoły,
 • służą młodzieży przygotowującej się do powiatowego konkursu o powstaniu,
 • poszerzają i wzbogacają wiedzę czytelników z tego tematu,
 • informują o zawartości literatury regionalnej obejmującej wydawnictwa związane z Patronem,
 • dokumentują wydarzenia szkolne związane z Dniem Patrona Szkoły.