Awans zawodowy - wybór artykułów

 
 
 
Aktual. wrzesień 2021 r.
 
 
 1. Gromek Renata: Koniec stażu i co dalej?, czyli jak napisać dobre sprawozdanie. Bibl. w Szk. 2013 nr 1 s. 6-8
  Propozycja opracowania własnego szablonu opisu działań, na jakie elementy powinno się zwrócić uwagę. Organizacja konkursu, efekty - fragment przykładowego sprawozdania.

 2. Konarska Teresa: Awansowanie w okresie przejściowym. Głos Nauczycielski. Bliżej prawa 2018 nr 31-32 s. II
  Kontynuowanie procedury awansowej niezakończonej przed 1 września 2018 r.

 3. Konarska Teresa: Formalne problemy z awansowaniem. Głos Nauczycielski 2011 nr 4 s. I-IV
  Weryfikacja spełnienia warunków do nadania stopnia. Data rozpoczęcia stażu. Przydzielenie opiekuna stażu. Odwołanie od negatywnej oceny dorobku. Po wydaniu aktu awansu.

 4. Konarska Teresa: Liczenie stażu awansowego. Głos Nauczycielski 2016 nr 27-28 s. II
  Przedłużenia lub ponowne odbycie stażu.

 5. Konarska Teresa: Nadzór nad awansem. Głos Nauczycielski 2012 nr 35 s. I-II
  Casus - postępowanie awansowe w ujęciu czasowym i administracyjnym. Terminy i czynności związane z etapami awansu. Kompetencje opiekuna. Zawarcie umowy a podjęcie stażu. Karta zobowiązuje do zawierania umów na czas nieokreślony.

 6. Konarska Teresa: Nadzór nad awansem. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2012 nr 36 s. II
  Konsekwencje przerwania stażu. Postępowanie administracyjne i nadzór. Akt nadania stopnia awansu.

 7. Konarska Teresa: Procedury i kompetencje. "Głos Nauczycielski" 2021 nr 36 s. II
  Terminy i postępowanie w przypadku awansu zawodowego w świetle zmian przepisów dotyczących awansowania.

 8. Konarska Teresa: Rozliczenie nieobecności. Głos Nauczycielski. Bliżej prawa 2018 nr 33-34 s. II
  Przedłużenie, odpracowanie i ponowne rozpoczęcie stażu awansu. 

 9. Konarska Teresa: Rozpoczęcie i zakończenie stażu. Głos Nauczycielski 2009 nr 45 s. III-IV
  Ścieżka awansowa jest określona przez procedury. Zwykle najwięcej problemów mają nauczyciele i dyrektorzy przy rozpoczęciu stażu i jego zakończeniu. Data automatycznego awansu. Kalendarium awansowe. Złożenie wniosku o przeszeregowanie. Odwołanie w przypadku braku decyzji. Okres oczekiwania na przystąpienie do kolejnego stopnia. Termin złożenia wniosku do komisji. Zmiana pracodawcy. Wydanie nowego aktu.

 10. Konarska Teresa: Staż na mianowanego. Głos Nauczycielski 2010 nr 38 s. 3-4
  Przebieg stażu. Wymiar stażu. Wydłużenie stażu. Nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach.

 11. Konarska Teresa: Stażowe dylematy. Głos Nauczycielski. 2015 nr 32-33 s. I-II
  Casus - warunki podejmowania i skracania awansu zawodowego. Przepracowane okresy karencyjne. Znaczący dorobek przyspiesza awans. Obowiązek przydzielenia opiekuna.

 12. Pielachowski Józef: Jak napisać program. Głos Nauczycielski 1999 nr 7 s. 4-6

 13. Program, czyli curriculum. Głos Nauczycielski 2012 nr 46 s. I-IV
  Prawie wszystko, co warto wiedzieć o programach nauczania. Co powinno się znaleźć w programie nauczania? Programy nauczania w prawie oświatowym. Procedury dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego.

 14. Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej : tworzenie - wybór - ewaluacja. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]
  Publikacja powstała w ramach projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu kształcenia. Rozdz.: Napisać program własny. Program nauczania - zadania dyrektora szkoły. Jak napisać program nauczania. Ewaluacja programu. Przykładowe narzędzia ewaluacyjne. O tworzeniu programów nauczania przedmiotów przyrodniczych.

 15. Ratyńska-Olechnowska Krystyna: Awans zawodowy bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego po nowemu. Bibl. w Szk. 2008 nr 2 s. 2-9
  Autorka artykułu jest ekspertem MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. W publikacji przedstawione porady są zgodne z wymogami zawartymi w nowym, obowiązującym od 1 grudnia 2007 r. rozporządzeniu MEN. Artykuł zawiera ogólne informacje na temat: zmian w dokumentacji na stopień nauczyciela dyplomowanego; kolejności i zawartości poszczególnych części dokumentacji; oraz rady i propozycje dot. dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań kwalifikacyjnych zgodnie z § 8 ust. 2.

 16. Ratyńska-Olechnowska Krystyna: Własny program edukacyjny nauczyciela bibliotekarza. Cz. 1. Bibl. w Szk. 2010 nr 10 s. 9-11
  Tworząc program własny, trzeba wiedzieć, z jakich elementów powinien się on składać i jak je sformułować, a także w jaki sposób go zrealizować, by uwzględnić indywidualne potrzeby, uzdolnienia, zainteresowania i pasje uczniów. Oczekiwania społeczności szkolnej wobec nauczyciela bibliotekarza. Niezbędne elementy składowe programu. Konstrukcja programu modułowego.

 17. Rechnio Beata: Analiza, czyli co? Cz. 1. Głos Nauczycielski 2008 nr 52/53 s. 17
  Przykładowy opis i analiza zadań spełniających wymagania zawarte w § 8. 2. 3 - lekcje otwarte - zajęcia prowadzone dla nauczyciela kontraktowego, stażysty; efekty.

 18. Rechnio Beata: Analiza, czyli co? Cz. 2. Głos Nauczycielski 2009 nr 1 s. 13
  Przykładowy opis i analiza zadań spełniających wymagania zawarte w § 8. 2. 3 - praca w zespole samokształceniowym, efekty; publikowanie własnych opracowań, efekty.

 19. Rechnio Beata: Awansowe fakty i mity. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2015 nr 4 s. 17

 20. Rechnio Beata: Awansowe fakty i mity. Cz. 3. Głos Nauczycielski 2015 nr 6 s. 17
  Pytania nauczycieli związane z awansem zawodowym.

 21. Rechnio Beata: Awansowe fakty i mity. Głos Nauczycielski 2017 nr 40 s. 17

 22. Rechnio Beata: Awansowe fakty i mity. Głos Nauczycielski 2017 nr 42 s. 17

 23. Rechnio Beata: Awansowe fakty i mity. Cz. 3. Głos Nauczycielski 2017 nr 43-44 s. 25

 24. Rechnio Beata: Awansowe fakty i mity. Głos Nauczycielski 2019 nr 4 s. 17

 25. Rechnio Beata: Awansowe fakty i mity. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2019 nr 5 s. 17

 26. Rechnio Beata: Awansowe fakty i mity. Cz. 3. Głos Nauczycielski 2019 nr 6 s. 17

 27. Rechnio Beata: Awansowe grzechy główne. Głos Nauczycielski 2013 nr 6 s. 17
  Brak systematyczności. Brak respektu dla terminów - termin złożenia planu rozwoju zawodowego, zakończenie stażu.

 28. Rechnio Beata: Awansowe grzechy główne. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2013 nr 8 s. 17
  Błędna interpretacja zapisów prawnych. Niepoprawna forma dokumentacji dołączonej do wniosku.

 29. Rechnio Beata: Awansowe grzechy główne. Cz. 3.Głos Nauczycielski 2013 nr 10 s. 17
  Brak opisu i analizy, język - używanie mowy potocznej. Układ teczki awansowej - tabelka.

 30. Rechnio Beata: Awansowe grzechy główne. Cz. 4. Głos Nauczycielski 2013 nr 12 s. 17
  Niepoprawne przyporządkowanie zadań - przykładowe zestawienia zadań przyporządkowane kolejnym wymaganiom zawartym w rozporządzeniu § 8 ust. 2 pkt 1.

 31. Rechnio Beata: Awansowe grzechy główne. Cz. 5. Głos Nauczycielski 2013 nr 14 s. 17
  Przykładowe zestawienie zadań przyporządkowanych kolejnym wymaganiom zawartym w rozporządzeniu § 8 ust. 2, 3 i 4a, b, c, e.

 32. Rechnio Beata: Awansowe grzechy główne. Cz. 6. Głos Nauczycielski 2013 nr 16 s. 17
  Przykładowe zestawienie zadań, które można zamieścić w § 8 ust. 2 pkt 4f rozporządzenia. Stres przed spotkaniem z komisją. Korzystanie z cudzych opracowań.

 33. Rechnio Beata: Awansowe grzechy główne. Głos Nauczycielski 2015 nr 16 s. 13
  Brak systematyczności, brak respektu dla terminów - kiedy nauczyciel rozpoczyna i kończy staż? Jak ustalić terminy, aby były prawidłowe? Czym może skutkować uchybienie terminom? Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.

 34. Rechnio Besta: Awansowe grzechy główne. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2015 nr 18 s. 17
  Brak respektu dla terminów - kiedy następuje zakończenie stażu? Przedłużenie stażu? Kiedy upływa termin na złożenie sprawozdania?

 35. Rechnio Beata: Awansowe grzechy główne. Cz. 3. Głos Nauczycielski 2015 nr 21 s. 17
  Nieprawidłowości w teczkach - błędna interpretacja zapisów w aktach prawnych, niepoprawna forma dokumentacji dołączonej do wniosku.

 36. Rechnio Beata: Awansowe grzechy główne. Cz. 4. Głos Nauczycielski 2015 nr 22 s. 17
  Niepoprawna forma dokumentacji dołączonej do wniosku. Niepoprawne przyporządkowanie zadań wymaganiom wynikającym z rozporządzania.

 37. Rechnio Beata: Awansowe grzechy główne. Cz. 5. Głos Nauczycielski 2015 nr 24 s. 17
  Przykładowe zestawienie zadań przyporządkowanych kolejnym wymaganiom zawartym w rozporządzeniu § 8 ust. 2 pkt 1, 2 i 3.

 38. Rechnio Beata: Awansowe grzechy główne. Cz. 6. Głos Nauczycielski 2015 nr 26 s. 17
  Przykładowe zestawienia zadań przyporządkowane kolejnym wymaganiom zawartym w rozporządzeniu - § 8 ust. 2 pkt 4a, 4b, 4c, 4e, 4f. Nadmierne emocje przed spotkaniem z komisją. Korzystanie z cudzych opracowań.

 39. Rechnio Beata: Awansowe przeszkody. Głos Nauczycielski 2016 nr 9 s. 17
  Utrudnienia na które najczęściej napotykają nauczyciele ubiegający się o kolejne stopnie awansu: zmiana opiekuna stażu, zmiana miejsca zatrudnienia, długotrwała nieobecność, już nie jesteś dyrektorem, otrzymałeś negatywną ocenę dorobku, nie złożyłeś wniosku, nie możesz stawić się na spotkanie z komisją, nie zdałeś egzaminu.

 40. Rechnio Beata: Awansowe wątpliwości : nauczyciele pytają - Głos odpowiada. Głos Nauczycielski 2011 nr 6 s. 9
  W artykule poruszono następujące tematy: zmiana miejsca pracy a staż, kto i kiedy dokonuje analizy dokumentacji na stopień nauczyciela dyplomowanego, czy można zawiesić odbywanie stażu, realizacja programów innych autorów.

 41. Rechnio Beata: Awansowe wątpliwości : nauczyciele pytają - Głos odpowiada (2). Głos Nauczycielski 2011 nr 8 s. 13
  W artykule poruszono zagadnienia dotyczące: obowiązków opiekuna stażu, pełnienia funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, tego co można uznać za znaczące osiągnięcia (lit. f rozporządzenia) oraz jakie informacje powinno zawierać zaświadczenie dyrektora wydane po zakończeniu stażu.

 42. Rechnio Beata: Awansowe wskazówki. Głos Nauczycielski 2015 nr 51-52 s. 21
  W artykule podano praktyczne rady i wskazówki, które pomogą w odbyciu stażu - rytmiczne realizowanie planu rozwoju, ważne terminy, złożenie wniosku.

 43. Rechnio Beata: Awansowe wskazówki. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2016 nr 1 s. 17
  W artykule podano praktyczne rady i wskazówki, które pomogą w odbyciu stażu i przygotują do spotkania z komisją.

 44. Rechnio Beata: Awansowe wskazówki. Cz. 3. Głos Nauczycielski 2016 nr 3 s. 17
  W artykule podano praktyczne rady i wskazówki, które pomogą w odbyciu stażu i przygotują do spotkania z komisją - zmiana miejsca pracy, graficzna strona teczki, opis teczki, stres.

 45. Rechnio Beata: Awansowy bumerang. Głos Nauczycielski 2013 nr 50 s. 17
  Błędy w teczkach - klasyfikacja zadań, powtarzanie zadań, formułowanie efektów działań (przykłady prawidłowo sformułowanych efektów), jakość opisu i analizy.

 46. Rechnio Beata: Awansowy bumerang. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2013 nr 51-52 s. 25
  Błędy w teczkach - język, strona techniczna, ewaluacja, załączniki, wstęp do dokumentacji.

 47. Rechnio Beata: Bez zadyszki, czyli praktyczne rady. Głos Nauczycielski 2009 nr 24 s. 13
  Autorka prezentuje praktyczne wskazówki i rady, które mogą pomóc w zaliczeniu stażu oraz przygotować do spotkania z komisją - ważne terminy, dokumenty, układ teczki.

 48. Rechnio Beata: Bez zadyszki, czyli praktyczne rady. (2). Głos Nauczycielski 2009 nr 26 s. 13
  Autorka prezentuje praktyczne wskazówki i rady, które mogą pomóc w zaliczeniu stażu oraz przygotować do spotkania z komisją - teczka nauczyciela stażysty i kontraktowego, co powinna zawierać teczka nauczyciela mianowanego.

 49. Rechnio Beata: Bieg przez płotki. Głos Nauczycielski 2014 nr 49 s. 17
  Zmiana opiekuna stażu. Zmiana miejsca zatrudnienia. Długotrwała nieobecność. Otrzymałeś negatywną ocenę dorobku.

 50. Rechnio Beata: Bieg przez płotki. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2014 nr 51-52 s. 21
  Skończyłeś staż, nie złożyłeś wniosku. Nie możesz stawić się na spotkanie z komisją. Nie zdałeś egzaminu, nie otrzymałeś akceptacji komisji kwalifikacyjnej.

 51. Rechnio Beata: Bieg przez płotki. Głos Nauczycielski 2018 nr 7 s. 17
  Co należy zrobić gdy następuje zmiana opiekuna stażu, zmiana miejsca pracy, długotrwała nieobecność, nie jesteś już dyrektorem, otrzymałeś negatywną ocenę dorobku.

 52. Rechnio Beata: Bieg przez płotki. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2018 nr 9 s. 17
  Co należy zrobić gdy: dostałeś wezwanie do usunięcia braków formalnych; skończyłeś staż, nie złożyłeś wniosku; nie zdałeś egzaminu, nie otrzymałeś akceptacji komisji.

 53. Rechnio Beata: Co włożyć do awansowej teczki? Głos Nauczycielski 2017 nr 15 nr 17
  Teczka na dyplomowanego - co włożyć? Czego nie należy wkładać do teczki. 

 54. Rechnio Beata: Co w teczce awansowej? Głos Nauczycielski 2008 nr 2 s. 12
  O zmianach w procedurze awansowej zawartych w rozporządzeniu, które weszło w życie 1 XII 2007 r. Forma dokumentacji dołączonej do wniosku. Pytania, ...czyli poawansowe spostrzeżenia.

 55. Rechnio Beata: Dłuższy staż i inne nowości. Głos Nauczycielski 2017 nr 51-52 s. 25
  Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli od 1 września 2018 r. 

 56. Rechnio Beata: Dyplomowanie bibliotekarza. Głos Nauczycielski 2017 nr 1 s. 17
  Forma dokumentacji na stopień nauczyciela dyplomowanego. Klasyfikacja zadań, które zostaną opisane w dokumentacji w § 8 ust. 2 pkt 1 i 2. Poszczególne zasady tworzenia dokumentacji. 

 57. Rechnio Beata: Dyplomowanie "nietypowych". Głos Nauczycielski 2018 nr 31-32 s. 24-25
  Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego - klasyfikacja działań, opis i analiza, szata graficzna, forma dokumentowania zgodna z obowiązującym rozporządzeniem.

 58. Rechnio Beata: Dyplomowanie w pigułce. Głos Nauczycielski 2012 nr 39 s. 17
  Jak uporządkować działania w teczce awansowej na stopień nauczyciela dyplomowanego w paragrafie 8 ust 2 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia.

 59. Rechnio Beata: Dyplomowanie w pigułce. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2012 nr 41 s. 17
  Jak uporządkować działania w teczce awansowej na stopień nauczyciela dyplomowanego w paragrafie 8 ust 2 pkt 3 i pkt 4a, 4b, 4c, 4e, 4f rozporządzenia.

 60. Rechnio Beata: Dyplomowanie w pigułce. Cz. 3. Głos Nauczycielski 2012 nr 44 s. 17
  Jak uporządkować działania w teczce na stopień nauczyciela dyplomowanego.

 61. Rechnio Beata: Dyplomowany po zmianach. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2018 nr 40 s. 18
  Klasyfikacja zadań w paragrafie 8 ust 2 pkt 2, 4a, 4b, 4c, 4d.

 62. Rechnio Beata: Gdy sprawy się komplikują. Głos Nauczycielski 2008 nr 34 s. 13
  Co zrobić gdy: następuje zmiana opiekuna stażu, zmiana miejsca zatrudnienia, długotrwała nieobecność, już nie jesteś dyrektorem, otrzymałeś negatywną ocenę dorobku, skończyłeś staż, nie złożyłeś wniosku, nie zdałeś egzaminu, nie otrzymałeś akceptacji komisji kwalifikacyjnej?

 63. Rechnio Beata: Grzechy główne. Unikaj ich. Głos Nauczycielski. 2017 nr 25 s. 17
  Najczęściej popełniane "grzechy" - brak systematyczności; brak respektu dla terminów.

 64. Rechnio Beata: Grzechy główne. Unikaj ich. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2017 nr 27-28 s. 28
  Najczęściej popełniane "grzechy" - błędna interpretacja zapisów w aktach prawnych; niepoprawna forma dokumentacji dołączonej do wniosku. 

 65. Rechnio Beata: Grzechy główne. Unikaj ich. Cz. 3. Głos Nauczycielski 2017 nr 29-30 s. 25
  Przykładowe zestawienie działań dotyczących § 8 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia na stopień nauczyciela dyplomowanego.

 66. Rechnio Beata: Grzechy główne. Unikaj ich. Cz. 4. Głos Nauczycielski 2017 nr 31-32 s. 25
  Przykładowe zestawienie działań dotyczących § 8 ust. 2 pkt 4a, b, c, e, f rozporządzenia na stopień nauczyciela dyplomowanego.

 67. Rechnio Beata: Jak o tym napisać? Głos Nauczycielski 2010 nr 24 s. 13
  W artykule omówiono kolejne kroki, które mogą pomóc w opracowaniu programu. Opis i analiza realizacji wymagań paragraf 8 ust. 2 pkt 4a. Cele programu, procedury osiągania celów. Ewaluacja programu, efekty realizacji programu.

 68. Rechnio Beata: Jak o tym napisać? Cz. 2. Głos Nauczycielski 2014 nr 12 s. 17
  Opis i analiza realizacji wymagań (8. 2. 2) - stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Przykłady, efekty.

 69. Rechnio Beata: Jak o tym napisać? Głos Nauczycielski 2014 nr 16 s. 17
  Opis i analiza realizacji wymagań (paragraf 8 ust. 2 pkt 1) - opis i analiza doskonalenia zawodowego. Tabelka - ukończone formy doskonalenia zawodowego - efekty.

 70. Rechnio Beata: Jak o tym napisać? Cz. 2. Głos Nauczycielski 2014 nr 17-18 s. 25
  Opis i analiza realizacji wymagań (paragraf 8 ust. 2 pkt 1) - uczestnictwo w pracach rady pedagogicznej.

 71. Rechnio Beata: Jak o tym napisać? Cz. 3. Głos Nauczycielski 2014 nr 19 s. 17
  Opis i analiza realizacji wymagań (paragraf 8 ust. 2 pkt 1) - organizacja uroczystości szkolnych i konkursów.

 72. Rechnio Beata : Jak o tym napisać? Cz. 3. Głos Nauczycielski 2014 nr 14 s. 17
  Opis i analiza realizacji wymagań (4c). Przykłady opisów: Akcja "Książka dla szpitala", Ogólnopolska akcja "Góra grosza", Akcja "Dzień dobrych uczynków", efekty wynikające z tych zadań.

 73. Rechnio Beata: Jak o tym napisać? Cz. 4. Głos Nauczycielki 2014 nr 21 s. 17
  Opis i analiza realizacji wymagań (§ 8 ust. 2 pkt 1) - współpraca z rodzicami; tabelka - prelekcje dla rodziców uczniów przygotowane w czasie stażu.

 74. Rechnio Beata: Jak o tym napisać? Cz. 5. Głos Nauczycielski 2014 nr 23 s. 17
  Opis i analiza realizacji wymagań (§ 8 ust. 2 pkt 1) - opis i analiza opieki nad Samorządem Uczniowskim - efekty.

 75. Rechnio Beata: Jak o tym napisać? Głos Nauczycielski 2015 nr 38 s. 13
  Nauczyciel mianowany ubiega się o stopień awansu zawodowego - przykładowy opis i analiza - wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 76. Rechnio Beata: Jak o tym napisać? Cz. 2. Głos Nauczycielski 2015 nr 40 s. 13
  Opis i analiza realizacji wymagań (§ 8 ust. 2 pkt 2) - publikowanie na stronach www; (§ 8 ust. 2 pkt 4c) - Akcja "Książka dla szpitala".

 77. Rechnio Beata: Jak o tym napisać? Cz. 4. Głos Nauczycielski 2015 nr 44 s. 21
  Opis i analiza realizacji wymagań (paragraf 8 ust. 2 pkt 3) - umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

 78. Rechnio Beata: Jak o tym napisać? Cz. 5. Głos Nauczycielski 2015 nr 46 s. 17
  Opis i analiza realizacji wymagań (paragraf 8 ust. 2 pkt 3) - umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

 79. Rechnio Beata: Jak o tym napisać? Głos Nauczycielski 2018 nr 1-2 s. 25
  Przykład opisu i analizy realizacji wymagań § 8 ust. 2 pkt 1 - uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej lub opiekuńczej... - doskonalenie zawodowe (opis, efekty); uczestnictwo w pracach rady pedagogicznej (opis, efekty, tabela).

 80. Rechnio Beata: Jak o tym napisać? Cz. 2. Głos Nauczycielski 2018 nr 3 s. 17 
  Przykładowy opis i analiza zadań wymagań § 8 ust. 2 pkt 1 - Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych (cele, efekty).

 81. Rechnio Beata: Jak o tym napisać? Cz. 3. Głos Nauczycielski 2018 nr 5 s. 17
  Przykładowe opracowanie dotyczące opisu i analizy wymagań - uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej lub opiekuńczej... - Współpraca z rodzicami (tabela - tematy prelekcji, efekty). Opieka nad samorządem uczniowskim (zadania opiekuna, efekty).

 82. Rechnio Beata: Jak o tym napisać? Głos Nauczycielski 2019 nr 1-2 s. 23
  W artykule przedstawiono obszerny fragment przykładowego opisu i analizy realizacji wymagań zawartych w § 8 ust. 3 pkt 2 - dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (cele współpracy), lekcje otwarte (cele ogólne, cele operacyjne, efekty). 

 83. Rechnio Beata: Jak o tym napisać? Głos Nauczycielski 2019 nr 10 s. 17
  W artykule omówiono przykładowe opracowanie § 8 ust. 3 pkt 1 Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych. I Doskonalenie zawodowe - ukończone formy doskonalenia, efekty. II Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej - cel główny, cele szczegółowe innowacji, procedury osiągania celów, efekty. 

 84. Rechnio Beata: Jak o tym napisać? Cz. 2. Głos Nauczycielski 2019 nr 11 s. 17
  W artykule omówiono przykładowe opracowanie § 8 ust. 3 pkt 1 Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych. Przykład (cd.) III Wykorzystanie narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się - ukończenie kursu - efekty; opracowanie prezentacji; konkursy - efekty; ankieta - efekty; programy multimedialne - efekty. 

 85. Rechnio Beata: Jak o tym napisać w dokumentacji? Głos Nauczycielski 2014 nr 10 s. 17
  Opis i analiza realizacji wymagań (8. 2. 2) - stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 86. Rechnio Beata: Jak o tym napisać : realizacja awansowych wymagań. Głos Nauczycielski 2011 nr 2 s. 13
  Opis i analiza realizacji wymagań (8. 2. 2) - stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 87. Rechnio Beata: Jak o tym napisać : realizacja awansowych wymagań? (2). Głos Nauczycielski 2011 nr 4 s. 13
  Opis i analiza realizacji wymagań (4c). Efekty wynikające z realizacji tych zadań.

 88. Rechnio Beata: Jak o tym napisać : w drodze po dyplomowanego. Głos Nauczycielski 2010 nr 3 s. 13
  Przykładowy opis i analiza zadań: zajęcia pozalekcyjne, działania profilaktyczne, projekt Rok Europejski.

 89. Rechnio Beata: Jak o tym napisać : w drodze po dyplomowanego. Głos Nauczycielski 2010 nr 5 s. 13
  Przykładowy opis i analiza zadań - wzbogacanie warsztatu pracy - opracowanie indywidualnych kart pracy dla uczniów, opracowanie rebusów i krzyżówek, opracowanie prezentacji w PowerPoint.

 90. Rechnio Beata: Jak zaplanować staż. Głos Nauczycielski 2012 nr 35 s. 17
  Opracowanie planu rozwoju zawodowego - jak się przygotować, projekt planu, ważne szczegóły, przykładowe tabele przygotowane w celu opracowania planu rozwoju.

 91. Rechnio Beata: Jak zostać kontraktowym. Głos Nauczycielski 2012 nr 17-18 s. 25
  Przykładowy kontrakt. Obowiązki nauczyciela odbywającego staż. Obowiązki opiekuna stażu. Co mówi prawo? Jakie powinny być cele? Oczekiwania dyrektora. O awansie w Karcie Nauczyciela.

 92. Rechnio Beata: Jak zostać kontraktowym? Cz. 2. Głos Nauczycielski 2012 nr 20 s. 17
  Przykłady zadań jakie można uwzględnić w planie rozwoju zawodowego zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu.

 93. Rechnio Beata: Jak zostać kontraktowym? Cz. 2. Głos Nauczycielski 2012 nr 22 s, 17
  Dokumentacja. Przedłużony staż. Teczka.

 94. Rechnio Beata: Jak zostać kontraktowym? Cz. 3. Głos Nauczycielski 2012 nr 24 s. 17
  Komisja - czego oczekuje nauczyciela. Pytania. Jeśli stażysta nie uzyska akceptacji...

 95. Rechnio Beata: Jak zostać kontraktowym? Głos Nauczycielski 2015 nr 28-29 s. 25
  Krótki przewodnik po awansowym szlaku - opracowanie projektu planu, określenie celów, opracowanie planu w formie tabelki.

 96. Rechnio Beata: Jak zostać kontraktowym? Cz. 2. Głos Nauczycielski 2015 nr 30-31 s. 25
  Krótki przewodnik po awansowym szlaku - pomoc opiekuna stażu, określamy cele, oczekiwania dyrektora, warto znać przepisy, wzór - kontrakt.

 97. Rechnio Beata: Jak zostać kontraktowym? Cz. 3. Głos Nauczycielski 2015 nr 32-33 s. 25
  Krótki przewodnik po awansowym szlaku - piszemy plan rozwoju (przykładowe zadania), wzór - wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego, spotkanie z komisją kwalifikacyjną.

 98. Rechnio Beata: Jak zostać kontraktowym? Cz. 4. Głos Nauczycielski 2015 nr 34 s. 17
  Jak będzie wyglądała teczka dla komisji? Na spotkanie z komisją. Przykładowe pytania, których możesz się spodziewać.

 99. Rechnio Beata: Jak zostać kontraktowym? Cz. 5. Głos Nauczycielski 2015 nr 36 s. 17
  Przykładowe pytania. Co dalej jeśli się nie uda...

 100. Rechnio Beata: Jak zostać kontraktowym? Cz. 1. Głos Nauczycielski 2017 nr 9 s. 17
  O planie rozwoju zawodowego. Powinności stażysty. Cele działań stażysty. Oczekiwania dyrektora. Kontrakt - przykład.

 101. Rechnio Beata: Jak zostać kontraktowym? Cz. 2. Głos Nauczycielski 2017 nr 11 s. 17
  Przepisy dot. awansu nauczycieli. Przykładowe zadania, jakie można uwzględnić w planie rozwoju zawodowego. Wzór - wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego. 

 102. Rechnio Beata: Jak zostać kontraktowym? Cz. 3, Głos Nauczycielski 2017 nr 13 s. 18
  Autorka przypomina najważniejsze informacje, które pomogą w realizacji planu rozwoju nauczycielom starającym się o stopień kontraktowego - teczka, spotkanie z komisją, przykładowe pytania.

 103. Rechnio Beata: Jak zostać mianowanym? Głos Nauczycielski 2012 nr 46 s. 17
  Co mówi Karta - przerwy między stażami na kolejny stopień, terminy wydawania decyzji administracyjnych, komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne, przedłużenie stażu, skład komisji egzaminacyjnej? Co wynika z rozporządzenia?

 104. Rechnio Beata: Jak zostać mianowanym? Cz. 2. Głos Nauczycielski 2012 nr 48 s. 17 
  Autorka podpowiada, jakie zadania można uwzględnić w planie rozwoju zawodowego w punkcie - umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań; umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów problematyki środowiska lokalnego oraz...; umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 105. Rechnio Beata: Jak zostać mianowanym? Cz. 3. Głos Nauczycielski 2012 nr 50 s. 17
  Zadania jakie można uwzględnić w planie rozwoju zawodowego w punkcie - umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz... ; umiejętność posługiwania się przepisami dot. systemu oświaty, pomocy społecznej lub... Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

 106. Rechnio Beata: Jak zostać mianowanym? Cz. 4. Głos Nauczycielski 2012 nr 51-52 s. 25
  Opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie strony tytułowej. Staż. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

 107. Rechnio Beata: Jak zostać mianowanym? Cz. 5. Głos Nauczycielski 2013 nr 2 s. 17
  Jak skompletować teczkę, kilka uwag technicznych. Jak przygotować się do egzaminu, autoprezentacja. Wzór wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.

 108. Rechnio Beata: Jak zostać mianowanym? Cz. 6. Głos Nauczycielski 2013 nr 4 s. 17
  W artykule zamieszczono pytania, które padły podczas egzaminów na nauczyciela mianowanego.

 109. Rechnio Beata: Jak zostać mianowanym? Głos Nauczycielski 2016 nr 27-28 s. 25
  Co mówi KN - przerwy między stażami, terminy wydawania decyzji administracyjnych, komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne, przedłużenie stażu, skład komisji egzaminacyjnej?

 110. Rechnio Beata: Jak zostać mianowanym? Cz. 2. Głos Nauczycielski 2016 nr 29-30 s. 25
  Autorka podpowiada, jakie zadania można uwzględnić w planie rozwoju zawodowego w punkcie - umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań; umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów problematyki środowiska lokalnego oraz...; umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 111. Rechnio Beata: Jak zostać mianowanym? Cz. 3. Głos Nauczycielski 2016 nr 31-31 s. 25
  Zadania jakie można uwzględnić w planie rozwoju zawodowego w § 7 ust. 2 rozporządzenia - umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz... ; umiejętność posługiwania się przepisami dot. systemu oświaty, pomocy społecznej lub... Opracowanie planu rozwoju zawodowego - przykład.

 112. Rechnio Beata: Jak zostać mianowanym? Cz. 4. Głos Nauczycielski 2016 nr 33-34 s. 25
  Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Staż. Uwagi techniczne. Autoprezentacja.

 113. Rechnio Beata: Jak zostać mianowanym? Głos Nauczycielski 2018 nr 41 s. 18
  Według nowego rozporządzenia z 26 lipca 2018 r. - dot. zagadnień: opiekun stażu, ważne informacje w Karcie Nauczyciela, obowiązki w czasie stażu, niezbędne wymagania. 

 114. Rechnio Beata: Jak zostać mianowanym? Cz. 2. Głos Nauczycielski 2018 nr 42 s. 17
  Według nowego rozporządzenia z 26 lipca 2018 r. - jakie zadania można uwzględnić w planie rozwoju - przykłady.

 115. Rechnio Beata: Jak zostać mianowanym? Cz. 3. Głos Nauczycielski 2018 nr 43 s. 18
  Plan rozwoju zawodowego. Forma planu rozwoju. Cele główne i szczegółowe. Staż. Sprawozdanie z realizacji planu. 

 116. Rechnio Beata: Jak zostać mianowanym? Cz. 4. Głos Nauczycielski 2018 nr 44-45 s. 26
  Kilka uwag technicznych - przygotowanie teczki. Komisja. Egzamin. Przygotowanie prezentacji. Wzór wniosku. 

 117. Rechnio Beata: Jak zostać mianowanym? Cz. 5. Głos Nauczycielski 2018 nr 46 s. 17
  100 pytań, które padły podczas egzaminów na nauczyciela mianowanego. 

 118. Rechnio Beata: Jak zostać nauczycielem kontraktowym. Głos Nauczycielski 2009 nr 4 s. 13
  Co mówi § 6 ust. 1 rozporządzenia? Wymagania, kontrakt - umowa (wzór).

 119. Rechnio Beata: Jak zostać nauczycielem kontraktowym. Głos Nauczycielski 2010 nr 47 s. 17
  Kontrakt - opracowanie. Obowiązki nauczyciela odbywającego staż. Obowiązki opiekuna stażu. Działania w okresie stażu. Czego od nauczyciela oczekuje dyrektor?

 120. Rechnio Beata: Jak zostać nauczycielem kontraktowym. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2009 nr 6 s. 13.
  Trochę przepisów, jakie zadania można uwzględnić w planie rozwoju (wymaganie - przykłady zadań - sposoby dokumentowania). Wzór wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

 121. Rechnio Beata: Jak zostać nauczycielem kontraktowym. Cz. 3. Głos Nauczycielski 2009 nr 8 s. 13
  Teczka - dokumentacja, komisja, przykładowe pytania.

 122. Rechnio Beata: Jak zostać nauczycielem kontraktowym. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2010 nr 49 s. 13
  Zasady zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego określone w Karcie Nauczyciela. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Wzór wniosku oraz terminy obowiązujące po zakończeniu stażu.

 123. Rechnio Beata: Jak zostać nauczycielem kontraktowym. Cz. 3. Głos Nauczycielski 2010 nr 51/52 s. 21
  Czego oczekuje od Ciebie komisja? Pytania, których można się spodziewać...

 124. Rechnio Beata: Kontraktowy po zmianach. Głos Nauczycielski 2018 nr 35 s. 17
  Co czeka stażystów, którzy od września 2018 r. rozpoczną starania o uzyskanie stopnia kontraktowego na nowych zasadach? Rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Zgodnie z wymogami. 

 125. Rechnio Beata: Kontraktowy po zmianach. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2018 nr 36 s. 18
  Co czeka stażystów, którzy od września 2018 r. rozpoczną starania o uzyskanie stopnia kontraktowego na nowych zasadach? Opiekun stażu. Powinności stażysty. Cele działań stażysty. Czego oczekuje od ciebie dyrektor? Wymagania na kontraktowego.

 126. Rechnio Beata: Kontraktowy po zmianach. Cz. 3. Głos Nauczycielski 2018 nr 37 s. 18
  Co czeka stażystów, którzy od września 2018 r. rozpoczną starania o uzyskanie stopnia kontraktowego na nowych zasadach? Zadania w planie rozwoju zawodowego. Koniec stażu i co dalej...? Jak będzie wyglądała teczka?

 127. Rechnio Beata: Kontraktowy po zmianach. Cz. 4. Głos Nauczycielski 2018 nr 38 s. 18
  Co czeka stażystów, który od września 2018 r. rozpoczną starania o uzyskanie stopnia kontraktowego na nowych zasadach? Przygotowujemy prezentację, wzór wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, pytania, które możesz otrzymać, zdałeś i co dalej?

 128. Rechnio Beata: Kto pyta nie błądzi! Głos Nauczycielski 2014 nr 8 s. 17
  Pytania czytelników Głosu na temat kariery i awansu zawodowego.

 129. Rechnio Beata: Kto pyta, nie błądzi. Głos Nauczycielski 2016 nr 46 s. 17
  Pytania czytelników Głosu na temat kariery i awansu zawodowego.

 130. Rechnio Beata: Kto pyta, nie błądzi. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2016 nr 48 s. 17
  Pytania czytelników "Głosu Nauczycielskiego" na temat kariery i awansu zawodowego.

 131. Rechnio Beata: Kto pyta nie błądzi. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2017 nr 7 s. 18

 132. Rechnio Beata: Kto pyta, nie błądzi. Głos Nauczycielski 2019 nr 3 s. 17
  Odpowiedzi na pytania czytelników "Głosu Nauczycielskiego" na temat kariery i awansu zawodowego po zmianach, które weszły w życie 1 września 2018 r.

 133. Rechnio Beata: Kto pyta nie błądzi. Głos Nauczycielski  2019 nr 7 s. 17
  Odpowiedzi na pytania czytelników "Głosu Nauczycielskiego" na temat kariery i awansu zawodowego po zmianach, które weszły w życie 1 września 2018 r.

 134. Rechnio Beata: Kto pyta nie błądzi. Cz. 2. Głos Nauczycielski  2019 nr 8 s. 17
  Pytania czytelników: jak będzie wyglądała rozmowa kwalifikacyjna według nowych zasad; jak można wprowadzić zmiany w planie rozwoju; co się zmieniło w dokumentacji.

 135. Rechnio Beata: Kto pyta nie błądzi. Cz. 3. Głos Nauczycielski  2019 nr 9 s. 17
  Pytania czytelników: jakie dokumenty zamieścić w teczce na dyplomowanego według starych zasad; o plan rozwoju w przypadku stażu dodatkowego; aneks do planu rozwoju zawodowego.

 136. Rechnio Beata: Kto pyta nie błądzi. Głos Nauczycielski  2019 nr 12 s. 18
  Odpowiedzi na pytania czytelników "Głosu Nauczycielskiego" na temat kariery i awansu zawodowego po zmianach, które weszły w życie 1 września 2018 r. - m.in. nowe czy stare rozporządzenie.

 137. Rechnio Beata: Kto pyta nie błądzi. Głos Nauczycielski  2019 nr 13 s. 17
  Odpowiedzi na pytania czytelników "Głosu Nauczycielskiego" na temat kariery i awansu zawodowego po zmianach, które weszły w życie 1 września 2018 r. - m.in. kiedy najpóźniej można złożyć wniosek o postępowanie egzaminacyjne?, w jaki sposób przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

 138. Rechnio Beata: Liczy się równowaga : porządkujemy teczkę na dyplomowanego (1). Głos Nauczycielski 2010 nr 28 s. 13
  Układ zadań w teczce na dyplomowanego § 8 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia.

 139. Rechnio Beata: Mianowany krok po kroku. Głos Nauczycielski 2008 nr 9 s. 13
  Ważne informacje oraz wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zawarte w Karcie Nauczyciela i w rozporządzeniu.

 140. Rechnio Beata: Mianowany krok po kroku. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2008 nr 11 s. 13
  Układ teczki - jakie zadania można zamieścić w poszczególnych punktach.

 141. Rechnio Beata: Mianowany krok po kroku. Cz. 3. Głos Nauczycielski 2008 nr 12 s. 13
  Plan rozwoju zawodowego - jak go napisać i kiedy przedłożyć dyrektorowi?

 142. Rechnio Beata: Mianowany krok po kroku. Cz. 4. Głos Nauczycielski 2008 nr 14 s. 13
  Sprawozdanie z realizacji rozwoju zawodowego, ważne terminy, wzór wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.

 143. Rechnio Beata: Mianowany krok po kroku. Cz. 4. Głos Nauczycielski 2008 nr 15 s. 13
  Jak będzie wyglądała teczka dla komisji? Uwagi techniczne.

 144. Rechnio Beata: Mianowany krok po kroku. Cz. 4. Głos Nauczycielski 2008 nr 17 s. 13
  Autoprezentacja, 100 pytań do...

 145. Rechnio Beata: Mianowany krok po kroku. Cz. 5. Głos Nauczycielski 2008 nr 19 s. 13
  100 pytań, które padły podczas egzaminu na nauczyciela mianowanego.

 146. Rechnio Beata: Na awansowym szlaku. Głos Nauczycielski 2013 nr 44 s. 17
  W artykule podano praktyczne rady i wskazówki, które pomogą w zaliczeniu stażu oraz przygotują do spotkania z komisją (rytmicznie realizuj plan rozwoju, pamiętaj o ważnych terminach, koniec stażu i co dalej?, masz prezentację - pamiętaj o sprzęcie).

 147. Rechnio Beata: Na awansowym szlaku. Cz, 2. Głos Nauczycielski 2013 nr 46 s. 17
  W artykule podano praktyczne rady i wskazówki, które pomogą w zaliczeniu stażu oraz przygotują do spotkania z komisją (przygotuj się do rozmowy, staraj się, żeby twoja teczka potwierdzała znajomość przepisów dotyczących awansu).

 148. Rechnio Beata: Na awansowym szlaku. Cz. 3. Głos Nauczycielski 2013 nr 48 s. 17
  W artykule podano praktyczne rady i wskazówki, które pomogą w zaliczeniu stażu oraz przygotują do spotkania z komisją (1. W dokumentacji ujmij tylko te działania, do których masz kwalifikacje. 2. Jeśli zmieniasz miejsce pracy... 3. Zadbaj o stronę graficzną teczki. 4. Opisz teczkę. 5. Unikaj wątpliwych doradców. 6. Zapanuj nad stresem. 7. Czytaj aktualne porady awansowe).

 149. Rechnio Beata: Na początku drogi...: jak zostać nauczycielem kontraktowym? Głos Nauczycielski 2010 nr 7 s. 13
  Przykładowy kontrakt między stażystą i opiekunem stażu. Cel współpracy. Obowiązki nauczyciela odbywającego staż. Obowiązki opiekuna stażu. Zadania nauczyciela stażysty zawarte w § 6 ust. 1 rozporządzenia. Terminy, opinie, procedury... (2).

 150. Rechnio Beata: Na początku drogi... : jak zostać nauczycielem kontraktowym? Cz. 2. Głos Nauczycielski 2010 nr 9 s. 13
  Jakie powinny być cele. Czego oczekuje dyrektor. Zasady zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego. Terminy, opinie, procedury...

 151. Rechnio Beata: Na początku drogi... : jak zostać nauczycielem kontraktowym? Cz. 3. Głos Nauczycielski 2010 nr 11 s. 13
  Zadania jakie należy uwzględnić w planie rozwoju zawodowego - tabelka. Wzór wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

 152. Rechnio Beata: Na początku drogi... : jak zostać nauczycielem kontraktowym? Cz. 5. Głos Nauczycielski 2010 nr 16 s. 13
  Przykładowe pytania, które padły podczas rozmów kwalifikacyjnych w różnych regionach Polski. Co robić w przypadku braku akceptacji komisji kwalifikacyjnej?

 153. Rechnio Beata: Na starcie. Głos Nauczycielski 2008 nr 32 s. 13
  O czym musi pamiętać nauczyciel przystępujący do opracowania projektu planu rozwoju zawodowego. Przykładowe tabele przygotowane przez nauczycieli.

 154. Rechnio Beata: Na ścieżce z przewodnikiem : jak dobrze pełnić zadania opiekuna stażu? Głos Nauczycielski 2009 nr 46 s. 13
  Zadania opiekuna stażu. Przykładowy kontrakt.

 155. Rechnio Beata: Na ścieżce z przewodnikiem : jak dobrze pełnić zadania opiekuna stażu? Cz. 2. Głos Nauczycielski 2009 nr 48 s. 13
  Przykładowy arkusz obserwacji zajęć. Opracowanie planu rozwoju zawodowego, realizacja planu rozwoju zawodowego - pomoc opiekuna stażu.

 156. Rechnio Beata: Na ścieżce z przewodnikiem : jak dobrze pełnić zadania opiekuna stażu? Cz. 3. Głos Nauczycielski 2009 nr 50 s. 13
  Opracowanie projektu oceny dorobku za okres stażu. Co robić po zakończeniu stażu. Przygotowanie wniosku i dokumentacji. Wnioski: o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego, kwalifikacyjnego.

 157. Rechnio Beata: Nauczycielska ściągawka. Głos Nauczycielski 2010 nr 18 s. 13
  Rozpoczynając staż na kolejny stopień awansu zawodowego, warto się do niego przygotować nie tylko merytorycznie. Ważne terminy, cząstkowe sprawozdania z realizacji planu rozwoju, negatywna ocena dorobku, przygotowanie prezentacji multimedialnej.

 158. Rechnio Beata: Nauczycielska ściągawka (2). Głos Nauczycielski 2010 nr 20 s. 13
  Rozpoczynając staż na kolejny stopień awansu zawodowego, warto się do niego przygotować nie tylko merytorycznie, ale i psychicznie. Układ teczki nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego. Co to jest opis i analiza.

 159. Rechnio Beata: Nauczycielska ściągawka (3). Głos Nauczycielski 2010 nr 22 s. 13
  Rozpoczynając staż na kolejny stopień awansu zawodowego, warto się do niego przygotować nie tylko merytorycznie, ale i psychicznie. Informacje ogólne - zmiana miejsca pracy w okresie stażu, strona graficzna teczki, opisanie teczki, w dniu egzaminu.

 160. Rechnio Beata: Nowe teczki - stare błędy. Głos Nauczycielski 2016 nr 36 s. 18
  Opracowanie programu, a opracowanie planu - różnice. Opis i analiza realizacji wymagań § 8 ust. 2 pkt 4a.

 161. Rechnio Beata: Nowe teczki - stare błędy. Cz. 2. Głos Nauczycielski  2016 nr 38 s. 17
  W artykule omówiono kolejne kroki, które mogą pomóc w opracowaniu programu. Opis i analiza realizacji wymagań § 8 ust. 2 pkt 4a. Cele programu, procedury osiągania celów. Narzędzia ewaluacji, ewaluacja programu, efekty realizacji programu.
 162. Rechnio Beata: O awansie praktycznie. Głos Nauczycielski 2016 nr 11 s. 17
  Autorka podaje praktyczne rady i wskazówki, które mogą pomóc w odbyciu stażu. Zwraca uwagę na: rytmiczne realizowanie planu rozwoju, ważne terminy, dodatkowy staż, składanie wniosku, prezentację.

 163. Rechnio Beata: O awansie praktycznie. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2016 nr 12-13 s. 25
  Autorka podaje praktyczne rady i wskazówki, które mogą pomóc w odbyciu stażu oraz przygotują do spotkania z komisją. Wskazuje jak ułożyć teczkę zgodnie z rozporządzeniem oraz radzi zachować formę opisu i analizy.

 164. Rechnio Beata: O awansie praktycznie. Cz. 3. Głos Nauczycielski 2016 nr 15 s. 17
  Praktyczne rady i wskazówki - uwaga na kwalifikacje, gdy zmieniamy miejsce pracy, estetyka teczki, stres, komisja.

 165. Rechnio Beata: O programie raz jeszcze. Głos Nauczycielski 2006 nr 48 s. 13
  Miejsce autorskich programów § 8 ust. 2 pkt 4a. Własny program, co zawiera, dopuszcza dyrektor szkoły, program własny krok po kroku, co dołączasz do teczki.

 166. Rechnio Beata: O programie własnym. Głos Nauczycielski 2009 nr 10 s. 13
  Jak zrealizować i opisać § 8 ust. 2 pkt 4a rozporządzenia awansowego. Jak napisać własny program. Przykładowy schemat opinii o programie.

 167. Rechnio Beata: O programie własnym (2). Głos Nauczycielski 2009 nr 12 s. 13
  Jak zrealizować i opisać § 8 ust. 2 pkt 4a rozporządzenia awansowego. Przykładowy schemat II opinii o programie. Przykładowa opinia o programie edukacji plastycznej do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych. Pytania o teczkę - w jaki sposób powołuję się związkowca w komisji; odrzucono teczkę - co dalej?

 168. Rechnio Beata: O teczkach praktycznie. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2016 nr 23 s. 17
  Przykładowe działania, które można opisać w § 8 ust. 2 pkt 3, 4a, 4b, 4c rozporządzenia.

 169. Rechnio Beata: O teczkach praktycznie. Cz. 3. Głos Nauczycielski 2016 nr 25 s. 17
  Przykładowe działania, które można opisać w § 8 ust. 2 pkt 4e, 4f rozporządzenia oraz formy dokumentowania.
 170. Rechnio Beata: O teczkach z defektem. Głos Nauczycielski 2014 nr 45 s. 17.
  Klasyfikacja zadań. Powtarzanie zadań. Formułowanie efektów działań. Jakość opisu i analizy.

 171. Rechnio Beata: O teczkach z defektem. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2014 nr 47 s. 17
  Błędy w nauczycielskich teczkach - język, strona techniczna, ewaluacja, załączniki, wstęp do dokumentacji.

 172. Rechnio Beata: Obalamy awansowe mity : prawda czy fałsz? Głos Nauczycielski 2010 nr 36 s. 13
  Pytania stawiane przez nauczycieli na forach internetowych.

 173. Rechnio Beata: Obalamy awansowe mity : prawda czy fałsz? (2). Głos Nauczycielski 2010 nr 38 s. 13
  Pytania stawiane przez nauczycieli na forach internetowych.

 174. Rechnio Beata: Opiekun stażu. Głos Nauczycielski 2013 nr 40 s. 17
  Jak dobrze wypełniać zadania opiekuna stażu? Jakie są jego obowiązki? Czego nauczyciel odbywający staż może i powinien oczekiwać od opiekuna? Praktyczne rady. Wzór arkusza obserwacji zajęć, wzór kontraktu.

 175. Rechnio Beata: Opiekun stażu. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2013 nr 42 s. 17
  Jak dobrze wypełniać zadania opiekuna stażu? Czego nauczyciel odbywający staż może i powinien oczekiwać od opiekuna? Przykładowy projekt oceny dorobku.

 176. Rechnio Beata: Opinie o programach. Głos Nauczycielski 2007 nr 3 s. 13
  Przykładowe schematy opinii o programie oraz przykładowe opinie dotyczące konkretnych programów.

 177. Rechnio Beata: Oswoić zadania. Głos Nauczycielski 2006 nr 51/52 s. 31
  Sprawozdanie z realizacji zadań § 8 ust. 2 pkt 4a - opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych. Szczegółowe cele edukacyjne programu.

 178. Rechnio Beata: Pamiętaj o terminach. Głos Nauczycielski 2015 nr 8 s. 13
  Kiedy nauczyciel rozpoczyna i kończy staż? Jak ustalić terminy, aby były prawidłowe? Czym może skutkować uchybienie terminów?

 179. Rechnio Beata: Pamiętaj o terminach. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2015 nr 10 s. 17
  Jak ustalić terminy, aby były prawidłowe? Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przerwanie stażu. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne. Kiedy rozmowa kwalifikacyjna lub egzamin?

 180. Rechnio Beata: Pamiętaj o terminach. Głos Nauczycielski 2017 nr 3 s. 17
  Jak ustalić terminy, aby były prawidłowe? Złożenie planu rozwoju zawodowego. Zakończenie stażu. Przedłużenie stażu. Sprawozdanie. Przerwanie stażu. Wniosek o postępowanie kwalifikacyjne. Egzamin lub rozmowa.
 181. Rechnio Beata: Piszemy plan rozwoju. Głos Nauczycielski 2013 nr 34 s. 17
  Jak opracować projekt planu rozwoju zawodowego; przykładowe tabele.

 182. Rechnio Beata: Piszemy plan rozwoju. Głos Nauczycielski 2015 nr 12 s. 17
  Jak opracować planu rozwoju zawodowego.

 183. Rechnio Beata: Piszemy plan rozwoju. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2015 nr 14-15 s. 25
  Jak opracować palna rozwoju zawodowego - przykładowa tabelka.

 184. Rechnio Beata: Piszemy plan rozwoju zawodowego. Głos Nauczycielski 2010 nr 34 s. 13
  Co powinien zawierać plan rozwoju zawodowego. Każdy cel główny wymaga uszczegółowienia. Przykładowe tabele przygotowane przez nauczycieli w celu opracowania planu.

 185. Rechnio Beata: Piszemy sprawozdanie. Głos Nauczycielski 2014 nr 25 s. 17
  Fragment sprawozdania w formie tabelki dot. realizacji zadania - poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8.2.4c). Zadania jakie można uwzględnić w sprawozdaniu na nauczyciela kontraktowego odnoszące się do udziału nauczyciela w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia.

 186. Rechnio Beata: Piszemy sprawozdanie. Głos Nauczycielski 2017 nr 21 s. 17
  Przykładowe sprawozdanie nauczyciela mianowanego dotyczące poszerzenia zakresu działań szkoły.

 187. Rechnio Beata: Piszemy sprawozdanie. Głos Nauczycielski 2017 nr 23 s. 17
  Przykładowe sprawozdanie nauczyciela kontraktowego dotyczące następujących zagadnień: brałam udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli; uczestniczyłam w warsztatach; prowadziłam zajęcia świetlicowe; zorganizowałam konkursy.

 188. Rechnio Beata: Piszemy sprawozdanie. Głos Nauczycielski 2018 nr 18-19 s. 25
  Przedstawiono m.in. fragment przykładowego sprawozdania nauczyciela kontraktowego. 

 189. Rechnio Beata: Piszemy sprawozdanie. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2018 nr 21 s. 17
  Zasady i terminy dla osób, które zakończą staż i złożą sprawozdanie. Uwagi - od września nowe zasady. Przykład - jak tworzyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. 

 190. Rechnio Beata: Piszemy sprawozdanie. Głos Nauczycielski 2019 nr 16-17 s. 24-25
  Zadania wykonane w okresie stażu - przykłady, efekty. Ocena pracy nauczyciela.

 191. Rechnio Beata: Porządki w teczce. Głos Nauczycielski 2014 nr 2 s. 17
  Układ zadań w teczce na stopień nauczyciela dyplomowanego. Przykładowe działania dotyczące § 8 ust. 2 pkt 1.

 192. Rechnio Beata: Porządki w teczce. Cz. 2. Głos Nauczycielki 2014 nr 4 s. 17
  Układ zadań w teczce na stopień nauczyciela dyplomowanego. Przykładowe działania dotyczące
  § 8 ust. 2 pkt 2, 3, 4a, 4b.

 193. Rechnio Beata: Porządki w teczce. Cz. 3. Głos Nauczycielski 2014 nr 6 s. 17
  Układ zadań w teczce na stopień nauczyciela dyplomowanego. Przykładowe działania dotyczące § 8 ust. 2 pkt 4c, 4e, 4f. Forma dokumentacji.

 194. Rechnio Beata: Porządkujemy teczkę. Cz. 1. Głos Nauczycielski 2008 nr 27 s. 13
  Jakie działania można umieścić w § 8 ust. 2 pkt 1, 2 i 3.

 195. Rechnio Beata: Porządkujemy teczkę. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2008 nr 28 s. 13
  W artykule autorka podała informacje, które pomogą uporządkować działania w teczce - przykładowe z § 8 ust. 2 pkt 4a, 4b, 4c, 4e, 4f. Podano też przykładowe pytania jakie nauczyciele dostali podczas egzaminu na mianowanego i dyplomowanego.

 196. Rechnio Beata: Postaw na praktykę : porządkujemy teczkę na dyplomowanego (2). Głos Nauczycielski 2010 nr 30 s. 13
  Układ zadań w teczce na dyplomowanego § 8 ust. 2 pkt 4 a, b, c, e i f rozporządzenia.

 197. Rechnio Beata: Postaw na praktykę : porządkujemy teczkę na dyplomowanego (3). Głos Nauczycielski 2010 nr 32 s. 13
  Porządkowanie dokumentacji dołączonej do wniosku § 9 ust. 1, § 8 ust. 2 pkt 4a, 4b, 4c, 4e, 4f, ust. 2 pkt 5.

 198. Rechnio Beata: Po wakacjach po nowemu. Głos Nauczycielski 2018 nr 27-28 s. 25
  Zmiany i nowości w Karcie Nauczyciela i w rozporządzeniu po 1 września 2018 r.

 199. Rechnio Beata: Po wakacjach po nowemu. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2018 nr 29-30 s. 24-25
  Prezentacja nowości przewidzianych w projekcie rozporządzenia: skład komisji, przebieg egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej, prace komisji, dokumentacja, nowe i stare przepisy - dla kogo? Wymagania na kolejne stopnie awansu zawarte w projekcie rozporządzenia.

 200. Rechnio Beata: Praktyczne rady. Głos Nauczycielski 2017 nr 33-34 s. 25
  Autorka podaje praktyczne rady i wskazówki, które pomogą w odbyciu stażu oraz przygotują do spotkania z komisją.

 201. Rechnio Beata: Praktyczne rady.  Cz. 3. Głos Nauczycielski 2017 nr 38 s. 17

 202. Rechnio Beata: Praktycznych rad kilka. Głos Nauczycielski 2018 nr 14-15 s. 25
  Staraj się rytmicznie realizować plan rozwoju. Pamiętaj o ważnych terminach. Po zakończeniu stażu... Opracowujesz prezentację - pamiętaj o sprzęcie. 

 203. Rechnio Beata: Praktycznych rad kilka. Cz. 2Głos Nauczycielski 2018 nr 17 s. 17
  Rady eksperta przed wystąpieniem przed komisją: przejrzyj teczkę, nie wkładaj zbędnych załączników, układ teczki, przedstaw tylko te działania, do których masz kwalifikacje, zadbaj o stronę graficzną teczki, opisz teczkę, zapanuj nad stresem.

 204. Rechnio Beata: Praktycznych rad kilka. Głos Nauczycielski 2018 nr 48 s. 17
  Praktyczne rady i wskazówki - jak uniknąć pułapek na awansowym szlaku. 

 205. Rechnio Beata: Praktycznych rad kilka. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2018 nr 50 s. 17
  Rady eksperta przed wystąpieniem przed komisją: przygotowanie prezentacji, przygotowanie do rozmowy, ułożenie teczki zgodnie z przepisami, jakie dokumenty powinna zawiera teczka.

 206. Rechnio Beata: Praktycznych rad kilka. Cz. 3. Głos Nauczycielski 2018 nr 51-52 s. 23
  Rady i wskazówki eksperta: opis i analiza - zadbaj o formę, kwalifikacje, strona graficzna teczki, multimedia, opanuj stres.

 207. Rechnio Beata: Prawda czy fałsz? Głos Nauczycielski 2012 nr 28-29 s. 17
  Pytania nauczycieli oraz ich wypowiedzi na forach dyskusyjnych związane z awansem zawodowym.

 208. Rechnio Beata: Prawda czy fałsz? Głos Nauczycielski 2013 nr 25 s. 17
  Pytania nauczycieli oraz ich wypowiedzi na forum dyskusyjnym związane z awansem zawodowym.

 209. Rechnio Beata: Prawda czy fałsz? Głos Nauczycielski 2016 nr 50 s. 17

 210. Rechnio Beata: Prawda czy fałsz? Cz. 2. Głos Nauczycielski 2012 nr 32-33 s. 17

 211. Rechnio Beata: Prawda czy fałsz? Cz. 2. Głos Nauczycielski 2013 nr 27 s. 17
  Pytania nauczycieli związane z awansem zawodowym.

 212. Rechnio Beata: Prawda czy fałsz?  Cz. 2. Głos Nauczycielski 2016 nr 51-52 s. 25

 213. Rechnio Beata: Prawda czy fałsz? Cz. 3. Głos Nauczycielski 2012 nr 34 s. 17

 214. Rechnio Beata: Prawda czy fałsz? Cz. 3. Głos nauczycielski 2013 nr 30-31 s. 21

 215. Rechnio Beata: Program własny - errata : jak zrealizować i opisać § 8 ust. 2 pkt 4a rozporządzenia. Głos Nauczycielski 2009 nr 14 s. 1
  W artykule omówiono zmiany jakie wprowadza rozporządzenie z 6 stycznia 2009 r. (dotyczące programów i podręczników), w zakresie struktury programu własnego - tak było - tak jest, niezmienne procedury (przykłady). Przykładowe programy, które można umieścić w punkcie 4a. Awansowe refleksje - pytania.

 216. Rechnio Beata: Przed awansową metą. Głos Nauczycielski 2018 nr 13 s. 16
  Wskazówki i uwagi dot. zakończenia stażu - sprawozdanie z realizacji planu, ocena dorobku, teczka na kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, terminy.

 217. Rechnio Beata: Pułapki na awansowym szlaku. Głos Nauczycielki 2014 nr 32-33 s. 25
  Autorka przekazuje praktyczne rady i wskazówki, które pomogą w odbyciu stażu oraz przygotują do spotkania z komisją.

 218. Rechnio Beata: Pułapki na awansowym szlaku. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2014 nr 35 s. 17

 219. Rechnio Beata: Pułapki na awansowym szlaku. Cz. 3. Głos Nauczycielskie 2014 nr 37 s. 17
  Porady dotyczące teczki: dokumenty potwierdzające kwalifikacje, zmiana miejsca pracy podczas stażu, strona graficzna teczki, opis teczki. Poawansowe refleksje nauczycieli.

 220. Rechnio Beata: Pytania o teczkę. Głos Nauczycielski 2008 nr 30 s. 13
  Pytania dotyczą dokumentacji składanej w teczce oraz awansowych procedur.

 221. Rechnio Beata: Pytania o teczkę. Głos Nauczycielski 2009 nr 28 s. 13
  Czytelnicy pytają - ekspert odpowiada. Pytania dotyczą różnych przypadków odbywania stażu, załączniki w teczce na dyplomowanego.

 222. Rechnio Beata: Pytania o teczkę (2). Głos Nauczycielski 2009 nr 30 s. 13
  Czytelnicy pytają - ekspert odpowiada. Pytania dotyczą różnych przypadków odbywania stażu. Poawansowe refleksje, czyli...

 223. Rechnio Beata: Rady praktyczne : o stażu, dokumentacji i spotkaniu z komisją. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2008 nr 47 s. 13
  Układ teczki nauczyciela stażysty i kontraktowego, dokumenty w teczce nauczyciela mianowanego, szata graficzna teczki, przed egzaminem, w dniu rozmowy.

 224. Rechnio Beata: Sprawozdanie krok po kroku. Głos Nauczycielski 2016 nr 17 s.17.
  Fragment przykładowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego - poszerzenie zakresu działań szkoły (§ 8.2. 4c).

 225. Rechnio Beata: Sprawozdanie krok po kroku. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2016 nr 19 s. 17.
  Fragment przykładowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.

 226. Rechnio Beata: Sprawozdanie z planu rozwoju. Głos Nauczycielski 2013 nr 21 s. 17
  Fragment przykładowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego dot. § 8.2.4c - poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dot. zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

 227. Rechnio Beata: Sprawozdanie z planu realizacji. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2013 nr 23 s. 17
  Fragment przykładowego sprawozdania nauczyciela kontraktowego. Wzory tabel, które można wykorzystać przy tworzeniu sprawozdania nauczyciela mianowanego.

 228. Rechnio Bata: Staż z przeszkodami. Głos Nauczycielski 2012 nr 26 s. 17
  Trzeba wiedzieć, co robić, kiedy sprawy się komplikują - zmiana opiekuna stażu, zmiana miejsca zatrudnienia, długotrwała nieobecność, już nie jesteś dyrektorem, otrzymałeś negatywną ocenę dorobku, skończyłeś staż, nie złożyłeś wniosku, nie zdałeś egzaminu, kiedy koniec stażu, nie możesz stawić się na egzamin.

 229. Rechnio Beata: Studnium przypadku. Głos Nauczycielski 2019 nr 5 s. 16
  Artykuł poświęcono analizie zalet i wad różnych sposobów sprawdzania skuteczności metod nauczania i wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 230. Rechnio Beata: Teczka dyplomowanego. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2011 nr 51-52 s. 25
  Propozycje zadań, jakie można przyporządkować do punktów 1, 2, 3 § 8 ust. 2 rozporządzenia.

 231. Rechnio Beata: Teczka dyplomowanego. Cz. 3. Głos Nauczycielski 2012 nr 1 s. 17
  Propozycje zadań, jakie można przyporządkować do punktów 4a, 4b, 4c, 4e, 4f § 8 rozporządzenia.

 232. Rechnio Beata: Teczka dyplomowanego. Cz. 4. Głos Nauczycielski 2012 nr 3 s. 17
  Układ teczki awansowej (tabelka - przepis, forma dokumentowania, dokumenty).

 233. Rechnio Beata: Teczka jak bumerang. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2007 nr 9 s. 13
  Pytania o załączniki. Wzór opinii o programie.

 234. Rechnio Beata: Teczka na dyplomowanego. Głos Nauczycielski 2018 nr 23 s. 17
  Jak poprawnie przygotować teczkę - obowiązkowe dokumenty, forma dokumentacji, opis i analiza - schemat.

 235. Rechnio Beata: Teczka na dyplomowanego. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2018 nr 25 s. 17
  Poprawki językowe. Klasyfikacja zadań § 8 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 4e, 4f. Techniczna strona teczki. 

 236. Rechnio Beata: Teczki bez defektu. Głos Nauczycielski 2015 nr 48 s. 17
  Jak uniknąć błędów - klasyfikacja zadań (przyporządkowanie zajęć otwartych prowadzonych dla rodziców), powtarzanie się zadań, formułowanie efektów działań, jakość opisu i analizy.

 237. Rechnio Beata: Teczki bez defektu. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2015 nr 50 s. 17
  Jak uniknąć podstawowych błędów jakie nauczyciele popełniają w teczkach - język, strona techniczna, ewaluacja, TIK w pracy nauczyciela, załączniki.

 238. Rechnio Beata: Teczki z defektami. Głos Nauczycielski 2012 nr 11 s. 17
  Przykłady najczęściej występujących błędów w dokumentacji dołączonej do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (np. powtarzanie zadań). Przykłady kilku prawidłowo sformułowanych efektów działań.

 239. Rechnio Beata: Teczki z defektami. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2012 nr 13 s. 17
  Jakość opisu i analizy. Język potoczny a urzędowy.

 240. Rechnio Beata: Teczki z defektami. Cz. 3. Głos Nauczycielski 2012 nr 15 s. 17
  Strona techniczne, ewaluacja, technologia informacyjna, załączniki.

 241. Rechnio Beata: Teczki z defektami - reaktywacja. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2013 nr 19 s. 17
  Język (podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców). Strona techniczna teczki. Ewaluacja. Załączniki.

 242. Rechnio Beata: Teczki z defektem. Głos Nauczycielski 2014 nr 27 s. 17
  Błędy w nauczycielskich teczkach - klasyfikacja zadań, powtarzanie zadań, formułowanie efektów działań.

 243. Rechnio Beata: Teczki z defektem. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2014 nr 28-29 s. 21
  Jakość opisu i analizy - forma dokumentacji, ważny schemat.

 244. Rechnio Beata: Teczki z defektem. Cz. 3. Głos Nauczycielski 2014 nr 30-31 s. 25
  Błędy w nauczycielskich teczkach - język, strona techniczna, ewaluacja, załączniki, wstęp do dokumentacji.

 245. Rechnio Beata: Teczki z defektem. Głos Nauczycielski 2016 nr 40 s. 17
  Nauczycielskie teczki z błędami - niewłaściwa klasyfikacja zadań, powtarzanie zadań, niewłaściwe formułowanie efektów działań.
 246. Rechnio Beata: Teczki z defektem. Cz. 3. Głos Nauczycielski 2016 nr 44-45 s. 25
  Błędy w nauczycielskich teczkach - język, strona techniczna, ewaluacja, załączniki, wstęp do dokumentacji.

 247. Rechnio Beata: Teczki z defektem - reaktywacja. Głos Nauczycielski 2013 nr 17-18 s. 17
  Bez respektu dla przepisów... Klasyfikacja zadań. Powtarzanie zadań. Formułowanie efektów działań. Jakość opisu i analizy.

 248. Rechnio Beata: Terminy, opinie, procedury... : czytelnicy pytają - Głos odpowiada. Głos Nauczycielski 2010 nr 5 s. 13
  Pytanie o zaświadczenia wystawiane przez dyrektora, czy na urlopie zdrowotnym można przystąpić do egzaminu, koniec stażu - terminy i procedury, wniosek do kuratorium.

 249. Rechnio Beata: Tuż przed metą... Głos Nauczycielski 2008 nr 21 s. 13
  Wskazówki i uwagi dla tych, którzy w maju zakończą staż. Dokumenty zawarte w teczkach.

 250. Rechnio Beata: Tuż przed metą... Cz. 2. Głos Nauczycielski 2008 nr 23 s. 13
  Terminy oraz dokumenty w teczce nauczyciela stażysty lub kontraktowego. Przykładowe zaświadczenie wydawane przez dyrektora. Pytania, ...czyli poawansowe refleksje.

 251. Rechnio Beata: Tuż przed metą. Głos Nauczycielski 2012 nr 7 s. 17
  Wskazówki i uwagi dla osób, które kończą staż w maju 2012 r. Poawansowe refleksje.

 252. Rechnio Beata: Tuż przed metą. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2012 nr 9 s. 17
  Co powinna zawierać awansowa teczka nauczyciela dyplomowanego. Poawansowe refleksje.

 253. Rechnio Beata: Tuż przed metą. Głos Nauczycielski 2017 nr 17-18 s. 25
  Wskazówki i uwagi dla osób, które kończą staż w maju 2017 r. (czas trwania stażu, sprawozdanie z realizacji, ocena dorobku zawodowego, kiedy przeszeregowanie, w razie porażki). 

 254. Rechnio Beata: Układamy program własny. Głos Nauczycielski 2005 nr 34 s. 13
  Sześć kroków do programu. Przykładowa opinia o programie edukacji plastycznej do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych.

 255. Rechnio Beata: Uwaga, ważne terminy! Głos Nauczycielski 2013 nr 36 s. 17
  Złożenie planu rozwoju zawodowego. Zakończenie stażu. Przedłużenie stażu.

 256. Rechnio Beata: Uwaga, ważne terminy! Cz. 2. Głos Nauczycielski 2013 nr 38 s. 17
  Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przerwanie stażu. Wniosek o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne. Termin rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu.

 257. Rechnio Beata: W drodze do mianowania. Głos Nauczycielski 2009 nr 32 s. 13
  Przepisy normujące awans zawodowy - przerwy między stażami, komisje, przedłużenie stażu, ocena dorobku zawodowego nauczyciela przez dyrektora. Poawansowe refleksje, czyli...

 258. Rechnio Beata: W drodze do mianowania (2). Głos Nauczycielski 2009 nr 34 s. 13
  Przepisy normujące awans zawodowy - doskonalenie warsztatu pracy, podnoszenie jakości pracy własnej, ewaluacja tych działań, udział w imprezach środowiskowych, umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Poawansowe refleksje, czyli...

 259. Rechnio Beata: W drodze do mianowania (4). Głos Nauczycielski 2009 nr 36 s. 13
  Zadania - wykorzystanie w pracy zawodowej znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Zadanie - umiejętność posługiwania się przepisami. Plan rozwoju zawodowego - przygotowanie, opracowanie projektu. Poawansowe refleksje, czyli...

 260. Rechnio Beata: W drodze do mianowania (5). Głos Nauczycielski 2009 nr 38 s. 13
  Uszczegółowienie celu głównego. Przygotowanie strony tytułowej. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - przykładowe konstrukcje tabel. Ważne terminy.

 261. Rechnio Beata: W drodze do mianowania (6). Głos Nauczycielski 2009 nr 40 s. 13
  Przygotowanie teczki dla komisji. Uwagi techniczne. Przygotowanie do egzaminu. Opracowanie autoprezentacji. Wzór wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

 262. Rechnio Beata: W drodze do mianowania (7). Głos Nauczycielski 2009 nr 42 s. 13
  100 pytań, które padły podczas egzaminów na nauczyciela mianowanego.

 263. Rechnio Beata: W drodze do mianowania (8). Głos Nauczycielski 2009 nr 44 s. 13
  Zestaw pytań, które padły podczas egzaminów na nauczyciela mianowanego. Co zrobić, gdy nie zdaje się egzaminu - art. 9g ust. 8 i 8a KN.

 264. Rechnio Beata: W roli opiekuna stażu. Głos Nauczycielski 2014 nr 39 s. 17
  Kontrakt. Harmonogram przebiegu stażu. Karty obserwacji zajęć - przykład.

 265. Rechnio Beata: W roli opiekuna stażu. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2014 nr 41 s. 17
  Pomoc opiekuna stażu w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w realizacji planu. Projekt oceny dorobku za okres stażu.

 266. Rechnio Beata: W roli opiekuna stażu. Cz. 3. Głos Nauczycielski 2014 nr 43 s. 17
  Staż dobiega końca i co dalej? Komisje dla nauczycieli. Przygotowanie wniosku i dokumentacji. Przykładowy wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego oraz o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 267. Rechnio Beata: W zgodzie z terminami. Głos Nauczycielski 2010 nr 44 s. 13
  Kiedy nauczyciel rozpoczyna i kończy staż? Jak ustalić terminy, aby były prawidłowe.? Złożenie planu rozwoju zawodowego. Zakończenie stażu. Przedłużenie stażu. Termin złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przerwanie stażu.

 268. Rechnio Beata: W zgodzie z terminami. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2008 nr 38 s. 13
  Ważne terminy - staż, złożenie planu rozwoju zawodowego wszystkich nauczycieli. Pytania, ...czyli poawansowe refleksje nauczycieli dyplomowanych.

 269. Rechnio Beata: W zgodzie z terminami: stażowy kalendarz. Głos Nauczycielski 2010 nr 1 s. 13
  Kiedy nauczyciel rozpoczyna i kończy staż? Jak ustalić terminy, aby były prawidłowe? Złożenie planu rozwoju zawodowego. Zakończenie stażu. Przedłużenie stażu. Termin złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przerwanie stażu.

 270. Rechnio Beata: Zadania opiekuna stażu. Głos Nauczycielski 2017 nr 46 s. 17
  Najważniejsze informacje dot. wspierania nauczyciela odbywającego staż - przykład kontraktu, harmonogram przebiegu stażu, arkusz obserwacji zajęć, plan rozwoju zawodowego.

 271. Rechnio Beata: Zadania opiekuna stażu. Cz. 2. Głos Nauczycielski 2017 nr 48 s. 17
  Najważniejsze informacje dot. wspierania nauczyciela odbywającego staż - pomoc w realizacji planu rozwoju zawodowego; opracowanie projektu oceny dorobku za okres stażu; przykład - Projekt oceny dorobku wraz z uzasadnieniem.

 272. Rechnio Beata: Zadania opiekuna stażu. Cz. 3. Głos Nauczycielski 2017 nr 50 s. 17
  Powołanie i skład komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej. Przygotowanie wniosku - przykłady.

 273. Rechnio Beata: Za pan brat z komputerem. Głos Nauczycielski 2008 nr 25 s. 13
  Wzór - opis i analiza realizacji wymagań § 8 ust. 2 pkt 2 - Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 274. Rechnio-Kołodziej Beata: Jak zostać mianowanym?  "Głos Nauczycielski" 2021 nr 37 s. 17
  Nauczyciel kontraktowy rozpoczyna staż - opiekun stażu, wymagania, w Karcie o awansie.

 275. Rechnio-Kołodziej Beata: Kontraktowy przed metą. Cz. 2. "Głos Nauczycielski" 2021 nr 29-30 s. 25
  Przykładowe pytania.

 276. Rechnio-Kołodziej Beata: Oni są już po. Co mówią?  "Głos Nauczycielski" 2021 nr 29-30 s. 23
  Opinie, refleksje i pytania nauczycieli po spotkaniu z komisją na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego.

 277. Rechnio-Kołodziej Beata: Oni są już po. Co mówią? "Głos Nauczycielski" 2021 nr 33-34 s. 25
  Opinie, refleksje i pytania nauczycieli po spotkaniu z komisją na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego.

 278. Rechnio-Kołodziej Beata: Oni są już po. Co mówią? "Głos Nauczycielski" 2021 nr 36 s. 17
  Opinie, refleksje i pytania nauczycieli po spotkaniu z komisją na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

 279. Rechnio-Kołodziej Beata: Piszemy plan rozwoju. "Głos Nauczycielski" 2021 nr 35 s. 17
  Autorefleksja. Wymagania i powinności. Cel główny. Ważne terminy. 

 280. Skrobisz Joanna: Rozpoczynamy awans zawodowy - nauczyciel stażysta. Głos Nauczycielski 2010 nr 37 s. 3-4
  Zatrudnienie nauczyciela stażysty. Warunki odbywania stażu. Wymiar stażu. Wydłużenie stażu. Rola i zadania dyrektora szkoły w procesie awansu zawodowego nauczyciela stażysty. Opiekun stażu. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.

 281. Skrzyński Dariusz: Nowy awans zawodowy krok po kroku. "Biblioteka W Szkole" 2019 nr 1 s. 12-19
  Nowe przepisy oraz czynności w procedurze awansu obowiązujące od 1 września 2018 r. 

 282. Stronka Aleksandra: Awans zawodowy po zmianach. Bibl. w Szk. 2008 nr 3 s. 2-5
  Autorka jest ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli, w artykule odwołuje się do wprowadzonych przez nowe rozporządzenie zmian. Pisze o: przygotowaniu dokumentacji; jak sporządzić opis i analizę - podaje przykładowy schemat opisu i analizy działań związanych z opracowanie i wdrożeniem programu Edukacji czytelniczej i medialnej oraz planu modernizacji biblioteki; składzie komisji kwalifikacyjne / egzaminacyjnej; uzupełnianiu braków.

 283. Stronka Aleksandra: Awans zawodowy - jak ułatwić pracę komisji? Bibl. w Szk. 2008 nr 4 s. 4-7
  Czy można ułatwić pracę, a tym samym zyskać sobie przychylność członków komisji kwalifikacyjnej / egzaminacyjnej, decydujących o "być" albo "nie być" nauczyciela ubiegającego się o awans. Należy znać kryteria oceniania, formy pracy komisji, być skutecznym i kreatywnym. Autorka zamieściła też przykładową ocenę przedsięwzięcia.

 284. Stronka Aleksandra: Oko w oko z komisją, czyli abc rozmowy awansowej. Bibl. w Szk. 2008 nr 5 s. 4-7
  Przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. Rozmowa kwalifikacyjna na stopień nauczyciela dyplomowanego. Odpowiedzi - reguły konwersacyjne Grice'a.

 

Oprac. Jolanta Jędryczka