2021

 

Ponad słowami 3 : podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres podstawowy i rozszerzony. Cz. 1 : Młoda Polska / Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter. - Warszawa : Nowa Era, 2021. - 304 strony : ilustracje. Na okł.: Dla absolwentów szkół podstawowych.

Ponad słowami 3 : podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres podstawowy i rozszerzony. Cz. 2 : Dwudziestolecie międzywojenne. Wojna i okupacja / Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Małgorzata Matecka, Aleksandra Wróblewska, Joanna Ginter, Anna Równy. - Warszawa : Nowa Era, 2021. - 464 strony : ilustracje. Na okł.: Dla absolwentów szkół podstawowych.

Klimowicz Anna,  Ginter Joanna, Ciesielska Agnieszka, To się czyta! : podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły I stopnia : klasa trzecia. - Warszawa : Nowa Era, 2021. - 239 stron : ilustracje. Dla absolwentów szkół podstawowych.

Braun Marcin, Śliwa Weronika, Odkryć fizykę 3 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres podstawowy. T. 3. - Warszawa : Nowa Era, 2021. - 344 strony : ilustracje, wykresy. Dla absolwentów szkół podstawowych.

Zrozumieć fizykę 3 : dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony. T. 3 / Marcin Braun, Krzysztof Byczuk, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Elżbieta Wójtowicz. - Warszawa : Nowa Era, 2021. - 359 [1] stron : ilustracje, wykresy, tabelki. Dla absolwentów szkół podstawowych.

Zrozumieć fizykę 3 : zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony. T. 3 / Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz. - Warszawa : Nowa Era, 2021. - 376 stron : ilustracje, wykresy, tabelki. Dla absolwentów szkół podstawowych.

Biologia na czasie 3 : dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony. T. 3 / Franciszek Dubert, Marek Guzik, Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Stanisław Krawczyk, Władysław Zamachowski. - Warszawa : Nowa Era, 2021. - 496 stron : ilustracje. Na okł.: Dla absolwentów szkół podstawowych.

W centrum uwagi 2 : podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony : zawiera zintegrowane treści z zakresu podstawowego. T. 3 / Sławomir Drelich [i in.]. - Warszawa : Nowa Era, 2021. - 496 strony : ilustracje, tabelki, wykresy, mapy. Na okł.: Dla absolwentów szkół podstawowych.

Informatyka na czasie : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres podstawowy. T. 3 / Janusz Mazur [i in.]. - Warszawa : Nowa Era, 2021. - 264 strony : ilustracje, tabelki, wykresy. Dla absolwentów szkół podstawowych.

 


Janicki Arkadiusz, Komorowski Jerzy, Peisert Arkadiusz, W centrum uwagi 1 : podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony : zawiera zintegrowane treści z zakresu podstawowego. T. 1. Warszawa : Nowa Era, 2019. - 240 stron : ilustracje, tabelki, wykresy.
Rozdz.: Człowiek w społeczeństwie. Kulturowa różnorodność społeczeństwa. Funkcjonowanie społeczeństwa. Naród i mniejszości narodowe. Konstytucja RP (fragm.). Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych (fragm.).

Czechowska Lucyna, Janicki Arkadiusz, W centrum uwagi 2 : podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres podstawowy. T. 2. Warszawa : Nowa Era, 2020. - 255, [1] strona : ilustracje, tabelki, wykresy.
Rozdz.: Podstawy prawne. Prawa człowieka. Prawo w Polsce. Stosunki międzynarodowe.Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. Europejska konwencja praw człowieka (fragm.).

Drelich Sławomir, Janicki Arkadiusz, Martinek Ewa, W centrum uwagi 2 : podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony : zawiera zintegrowane treści z zakresu podstawowego. T. 2. Warszawa : Nowa Era, 2020. - 384 strony : ilustracje, tabelki, wykresy. 
Rozdz.: Państwo. polityka, demokracja. Społeczeństwo a polityka. Systemy partyjne i wyborcze. Ustroje polityczne współczesnych państw. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej (Konstytucja RP).

Ponad słowami 1 : podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres podstawowy i rozszerzony. Cz. 1 / Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska. Warszawa : Nowa Era, 2019. - 336 stron : ilustracje. 

Ponad słowami 2 : podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres podstawowy i rozszerzony. Cz. 1 / Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska. Warszawa : Nowa Era, 2020. - 384 strony : ilustracje.

Ponad słowami 2 : podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres podstawowy i rozszerzony. Cz. 2 / Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Joanna Kostrzewa, Joanna Ginter. Warszawa : Nowa Era, 2020. - 256 stron : ilustracje.

 

2020

 

 

Braun Marcin, Śliwa Weronika : Odkryć fizykę : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres podstawowy : dla absolwentów szkół podstawowych 2. Warszawa : Nowa Era, 2020.
Rozdz.: Elektrostatyka. Prąd elektryczny. Elektryczność i magnetyzm. Zbiór zadań. Tabele.

 

Informatyka na czasie : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres podstawowy : dla absolwentów szkół podstawowych / Janusz Mazur [i in.]. T. 1. Warszawa : Nowa Era, 2019. 
Rozdz.: Urządzenia komputerowe w sieci. Edytor tekstu i prezentacje. Społeczeństwo w internecie. Strony WWW i grafika komputerowa.

 

Informatyka na czasie : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony : dla absolwentów szkół podstawowych / Janusz Mazur [i in.]. T. 1. Warszawa : Nowa Era, 2019. 
Rozdz.: Urządzenia komputerowe w sieci. Edytor tekstu i prezentacje. Społeczeństwo w internecie. Strony WWW i grafika komputerowa. Arkusz kalkulacyjny.

 

Informatyka na czasie : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres podstawowy : dla absolwentów szkół podstawowych / Janusz Mazur [i in.]. T. 2. Warszawa : Nowa Era, 2020. 
Rozdz.: Arkusz kalkulacyjny i bazy danych. Algorytmika i programowanie w języku C++. Algorytmika i programowanie w języku Python.

 

Informatyka na czasie : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony : dla absolwentów szkół podstawowych / Maciej Borowiecki. T. 2. Warszawa : Nowa Era, 2020. 
Rozdz.: Algorytmy na liczbach całkowitych i tekstach. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem struktur danych. Metody algorytmiczne. 

 

Klimowicz Anna, Ginter Joanna : To się czyta! : podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły I stopnia : klasa pierwsza. Warszawa : Nowa Era, 2019. 
Podręcznik podzielono na dwie części: kształcenie literacko-kulturowe obejmuje epoki: starożytność, średniowiecze, renesans, barok oraz kształcenie językowe. 

 

Klimowicz Anna, Ginter Joanna : To się czyta! : podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły I stopnia : klasa druga. Warszawa : Nowa Era, 2020. 
Podręcznik podzielono na dwie części: kształcenie literacko-kulturowe obejmuje epoki: oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne oraz kształcenie językowe. 

 

Konstantynowicz Adam, Konstantynowicz Anna, Pająk Małgorzata : Matematyka : podręcznik dla szkoły branżowej i stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. T. 2. Gdynia : OPERON, 2020.
Rozdz.: Układ równań. Planimetria. Trygonometria. Geometria analityczna. 

 

Michalski Tomasz : Statystyka : podręcznik. Wyd. 12. Warszawa : WSiP, 2007.
Rozdz.: Rys historyczny. Podstawowe pojęcia statystyczne. Badania statystyczne. Metody i organizacja. Opracowanie materiału statystycznego. Metody prezentacji danych statystycznych. Podstawowe wiadomości z analizy statystycznej. Zadania i organizacja statystyki.

 

Michalski Tomasz : Statystyka : zbiór zadań. Wyd. 10. Warszawa : WSiP, 2007.
Rozdz.: Badanie statystyczne. Metody i organizacja. Opracowanie materiału statystycznego. Metody prezentacji danych statystycznych. Podstawowe wiadomości z analizy statystycznej. Odpowiedzi do wybranych zadań. Podstawowe wzory.

 

Musiałkiewicz Jacek, Kwiatkowski Grzegorz : Podstawy przedsiębiorczości 2.0 : podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Warszawa : Ekonomik, 2020.
Rozdz.: Kim jest człowiek przedsiębiorczy - komunikacja interpersonalna, negocjacje? Jak działa gospodarka? Jak funkcjonuje przedsiębiorstwo? Jak gospodarować finansami osobistymi? Jak się odnaleźć na rynku pracy - kariera zawodowa, poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna, przyjmowanie i zwalnianie pracowników, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy? Jak prowadzić własne przedsiębiorstwo - biznesplan?

 

Padurek Bożena, Janiszewska-Świderska Ewa : Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację AU.25 oraz do obsługi programów firmy InsERT : stan prawny na 1 czerwca 2018 roku. Wrocław : Wyd. B. Padurek, 2018. 
Rozdz.: Obsługa programu magazynowo-sprzedażowego Subiekt GT. Obsługa programu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT. Obsługa programu finansowo-księgowego Rewizor GT i Rachmistrz GT. Ćwiczenia w wykorzystaniu programów firmy InsERT. Struktura egzaminu zawodowego i wymagania dla kwalifikacji AU.25. Część pisemna egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację AU.25. Przykładowe zadania do części praktycznej. 

 

Ustrzycki Mirosław, Ustrzycki Janusz : Historia : podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej 1. Gdynia : Operon, 2020.
Rozdz.: Starożytność. Średniowieczne kręgi kulturowe. Ziemie polskie w średniowieczu. Czasy nowożytne. Rzeczpospolita Obojga Narodów.

 

Zrozumieć fizykę : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony : dla absolwentów szkół podstawowych 2 / Marcin Braun, Krzysztof Byczuk, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Elżbieta Wójtowicz. Warszawa : Nowa Era, 2020. 
Rozdz.: Hydrostatyka i wstęp do zjawisk cieplnych. Termodynamika. Ruch drgający. Fale mechaniczne. 

 

Zrozumieć fizykę : zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony : dla absolwentów szkół podstawowych 2 / Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz. Warszawa : Nowa Era, 2020. 
Rozdz.: Hydrostatyka i wstęp do zjawisk cieplnych. Termodynamika. Ruch drgający. Fale mechaniczne. Zadania maturalne. Odpowiedzi i wskazówki do zadań.

 

 


 

2016

październik / listopad

 

Błaszczyk Dorota, Machowska Julita: Badanie skuteczności reklamy : A.27.5 : podręcznik do nauki zawodu technik organizacji reklamy. Warszawa : WSiP, 2016.
Rozdz.: Badania marketingowe. Badania reklamy. Metody badań związanych z adresatem reklamy. Mechanizmy oddziaływania reklamy. Badanie skuteczności reklamy.

 

Błaszczyk Dorota, Machowska Julita: Tworzenie planu medialnego : A.27.3 : podręcznik do nauki zawodu technik organizacji reklamy. Warszawa : WSiP, 2016.
Rozdz.: Przekaz reklamowy. Środki i nośniki reklamowe. Planowanie reklamy. Projektowanie kampanii reklamowej. Emisja reklamy w mediach. Przepisy prawa oraz zasady etyki zawodowej.

Burdzik Rafał, Szymańczak Mariusz, Zalewski Marek: Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych : M.42 : podręcznik do kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Warszawa : Nowa Era, 2016
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - systemy gospodarcze, przepisy w zakresie prawa pracy, ochrony danych osobowych, praw autorskich, tworzenie wizerunku firmy, kalkulacja kosztów. Organizacja pracy stacji obsługi pojazdów - warsztat, instalacje technologiczne.

 

Fabiś Paweł, Kubiak Przemysław: Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych : M.12.2 : podręcznik do kształcenia w zawodach elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych. Warszawa : Nowa Era, 2016.

Rozdz.: Wprowadzenie do naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych w silnikach samochodowych.

 

Kargiel Alina, Piłka Robert, Zadrożna Dorota: Projektowanie środków reklamowych : A.27.2 : podręcznik do nauki zawodu technik organizacji reklamy. Warszawa : WSiP, 2016.
Rozdz.: Media i środki reklamy. Narzędzia promocyjne. Formy reklamy. Projektowanie elementów systemu wizualnej identyfikacji firmy. Formy i środki projektowania reklamy. Prawo autorskie. Programy komputerowe wykorzystywane do prac projektowych. Prezentacja projektów reklamy produktów i usług.

 

Kargiel Alina, Piłka Robert, Zadrożna Dorota: Przygotowanie środków reklamowych : A.27.4 : podręcznik do nauki zawodu technik organizacji reklamy. Warszawa : WSiP, 2016.
Rozdz.: Etapy produkcji środków reklamowych. Towaroznawstwo w realizacji określonych zadań reklamowych. Sporządzanie harmonogramu przygotowania środków reklamowych. Metody i techniki produkcji reklamy. Materiały i urządzenia. Programy komputerowe. Standardy jakości. Dokumentacja. Zasady etyki zawodowej (regulacje prawne, kodeks etyczny dot. reklamy).

 

Kargiel Alina, Zadrożna Dorota: Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych : A.26.1 : podręcznik do nauki zawodu technik organizacji reklamy. Warszawa : WSiP, 2016.
Rozdz.: Źródła informacji o produktach i usługach reklamowych. Analiza ekonomiczna i marketingowa. Narzędzia marketingowe. Oferta handlowa. Kalkulacja kosztów. Cennik produktów i usług reklamowych. Prezentacja produktów i usług.

 

Kargiel Alina, Zadrożna Dorota: Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych : A.26.2 : podręcznik do nauki zawodu technik organizacji reklamy. Warszawa : WSiP, 2016.
Rozdz.: Bazy danych o klientach. Typy klientów. Rozmowa sprzedażowa. Prezentacja oferty sprzedaży produktów i usług reklamowych. Realizacja zleceń i zamówień. Negocjacje w biznesie. Umowa sprzedaży. Dokumentacja. Programy komputerowe w procesie sprzedaży.

 

Kozłowska Anna, Piłka Robert: Tworzenie przekazu reklamowego : A.27.1 : podręcznik do nauki zawodu technik organizacji reklamy. Warszawa : WSiP, 2016.
Rozdz.: Reklama jako narzędzie promocji. Podstawy strategii reklamowej. Prezentacja informacji do kampanii reklamowej. Cele kampanii reklamowej. Media reklamowe. Modele oddziaływań przekazu reklamowego na konsumenta. Charakterystyka przekazu reklamowego. Budowanie przekazu. Wsparcie komputerowe. Prawo reklamy (przepisy, etyka zawodowa).

 

Pietraszewski Marian, Strzelecka Krystyna: Jak być przedsiębiorczym : podręcznik podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych. Poznań : Wyd. eMPi2 , 2012.
Własna przedsiębiorczość podstawą sukcesu (analiza SWOT). Efektywne organizowanie i zarządzanie. Umiejętność komunikowania (negocjacje). Gospodarowanie w gospodarstwie domowym. Gospodarowanie w przedsiębiorstwie (biznesplan, etyka, reklama), kapitałami pieniężnymi, w skali makro, na rynku zintegrowanym.

 

 


2015

 

październik

 

Pytel Krzysztof, Osetek Sylwia: Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi : kwalifikacja E.13.3 : podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, technik teleinformatyk. Warszawa : WSiP, 2013.
Rozdz.: Korzystanie z wybranych usług sieciowych systemów operacyjnych. Sieciowy system operacyjny - Novell NetWare, Linux. Administrowanie systemem Linux. Usługi sieciowe w systemie Linux. Sieciowy system operacyjny - Windows Server. Bezpieczeństwo danych.

 

Marciniuk Tomasz, Pytel Krzysztof, Osetek Sylwia: Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego : kwalifikacja E.12.2 : podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Warszawa : WSiP, 2013.
USB, klawiatury, drukarki, skanery, monitory, projektory multimedialne, skanowanie, korzystanie z usług w chmurze.

 

Marciniuk Tomasz, Pytel Krzysztof, Osetek Sylwia: Naprawa komputera osobistego : kwalifikacja E.12.3 : podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Warszawa : WSiP, 2013.

 

Pytel Krzysztof, Osetek Sylwia: Konfigurowanie urządzeń sieciowych : kwalifikacja E.13.2 : podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, technik teleinformatyk. Warszawa : WSiP, 2013.
Rozdz.: Konfiguracja i obsługa lokalnych sieci komputerowych. Diagnostyka i naprawa lokalnych sieci komputerowych.

 

Łokińska Małgorzata: Aplikacje internetowe : kwalifikacja E.14.3 : podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Warszawa : WSiP, 2013.
Rozdz.: JavaScript - skryptowy język programowania. PHP - obiektowy, skryptowy język programowania.

 

Łokińska Małgorzata: Witryny internetowe : kwalifikacja E.14.1 : podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Warszawa : WSiP, 2013.
Rozdz.: HTML - hipertekstowy język znaczników. CSS - kaskadowe arkusze stylów. CMS, WYSIWYG - systemy zarządzania treścią. Grafika dla stron www.

 

Domka Przemysła: Bazy danych i systemy baz danych : kwalifikacja E.14.2 : podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Warszawa : WSiP, 2013.
Rozdz.: Podstawy baz danych. Podstawy języka SQL. Tworzenie relacyjnej bazy danych. Struktura bazy danych w programie Microsoft Access i rozbudowa bazy danych. Programowanie baz danych. Instalacja serwera baz danych. Zabezpieczenie baz danych.

 

Pytel Krzysztof, Osetek Sylwia: Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej : kwalifikacja E.13.1 : podręcznik do nauki zawodu technik informatyk, technik teleinformatyk. Warszawa : WSiP, 2013.
Rozdz.: Podstawy lokalnych sieci komputerowych. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych. Projektowanie i montaż okablowania. Modernizacja i rekonfiguracja lokalnych sieci komputerowych.

 

Marciniuk Tomasz, Pytel Krzysztof, Osetek Sylwia: Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy : kwalifikacja E.12.1 : podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. T. 1. Warszawa : WSiP, 2013.
Rozdz.: BHP oraz zasady porządkowe w pracowni komputerowej. Zasady BHP i ochrony przewicpożarowej. Normy prawne, licencje. Arytmetyka komputerowa. Układy cyfrowe. Zasada działania komputera. Płyty główne. Procesory i gniazda. Pamięć. Magistrale. Pamięć masowa. System graficzny. Karty dźwiękowe. Zasilanie i chłodzenie komputera. Komputery przenośne. Przygotowanie komputera do pracy.

 

Marciniuk Tomasz, Pytel Krzysztof, Osetek Sylwia: Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy :kwalifikacja E.12.1 : podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. T. 2. Warszawa : WSiP, 2013.
Rozdz.: Stanowisko komputerowe i budowa systemu komputerowego. System operacyjny Windows. System operacyjny Linux. Certyfikowanie i gospodarowanie odpadami.

 

 


 

 

Sprzedaż towarów : kwalifikacja A.18.2 : podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec, sprzedawca, technik księgarstwa. T. 1 : Obsługa klienta / Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina, Maria Wajgner, Beata Rzeźnik. Warszawa : WSiP, 2013.
Rozdz.: Praca w placówkach handlowych. Organizacja pracy w handlu. Formy obsługi klientów. Kształtowanie zachowań klientów. Uwarunkowania sprzedaży towarów. Rozliczenia handlowe. Ewidencja i dokumentowanie sprzedaży w programach komputerowych.

 

Sprzedaż towarów : kwalifikacja A.18.2 : podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec, sprzedawca, technik księgarstwa / Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina, Maria Wajgner, Beata Rzeźnik. T. 2 : Zajęcia w pracowni / Jadwiga Józwiak, Monika Knap. Warszawa : WSiP, 2012.
Rozdz.: Bezpieczne wykonywanie pracy sprzedawcy (organizacja stanowiska pracy, bhp, ergonomia). Przyjmowanie towarów do sprzedaży. Przygotowanie towarów do sprzedaży. Programy komputerowe wspomagające pracę sprzedawcy (program Subiekt GT).

 

Sprzedaż towarów : kwalifikacja A.18.2 : podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec, sprzedawca, technik księgarstwa / Jadwiga Józwiak, Monika Knap. T. 3 : Zajęcia w pracowni / Jadwiga Józwiak, Monika Knap. Warszawa : WSiP, 2013.
Rozdz.: Rozmowa sprzedażowa, promocja oferty sprzedażowej. Wydawanie towarów i dokumentowanie transakcji kupna-sprzedaży. Czynności posprzedażowe (prawa konsumenta, gwarancja, rękojmia, reklamacja).

 

Andrzejczak Donata, Mikina Agnieszka, Wajgner Maria: Organizowanie sprzedaży : kwalifikacja A.18.1 : podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec, sprzedawca, technik księgarstwa. Cz. 1 : Towar jako przedmiot handlu. Warszawa : WSiP, 2013.
Asortyment towarowy. Charakterystyka grup towarowych. Normy i jakość towarów. Przechowywanie i transport towarów. Bezpieczne wykonywanie pracy (czynniki szkodliwe dla zdrowia, ergonomia pracy, higiena pracy: hałas, pożar, wypadki).

 

Andrzejczak Donata, Mikina Agnieszka, Wajgner Maria: Organizowanie sprzedaży : kwalifikacja A.18.1 : podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec, sprzedawca, technik księgarstwa. Cz. 2 : Organizacja i techniki sprzedaży. Warszawa : WSiP, 2013.
Obiekty handlowe, ich zagospodarowanie i funkcje. Zaopatrzenie punktów sprzedaży. Przygotowanie towarów do sprzedaży. Organizowanie sprzedaży towarów. Ceny towarów. Gospodarowanie opakowaniami w placówce handlowej. Zabezpieczenie towarów w placówce handlowej.

 

Mielczarczyk Zofia: Dokumentacja ekonomiczno-finansowa : podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec : kwalifikacja A.22.3. Warszawa : WSiP, 2012.
Rachunkowość handlowa. Planowanie i analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie handlowym.

 

Mielczarczyk Zofia: Zarządzanie działalnością handlową : kwalifikacja A.22.2 : podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec. Warszawa : WSiP, 2014.
Rozdz.: System klasyfikacji działalności i produktów. Regulacje prawne dot. działalności handlowej. Zapytania ofertowe. Negocjacje handlowe. Umowy handlowe. Formy sprzedaży. Kalkulacja cen. Zaopatrzenie firmy. Logistyka w procesach dystrybucji towarów. Magazynowanie i przechowywanie towarów. Dokumentacja. Postępowanie reklamacyjne.

 

Marketing w działalności gospodarczej : kwalifikacja A.22.1 : podręcznik do nauki zawodu technik handlowiec / Halina Szulce, Magdalena Florek, Karolina Janiszewska, Tomasz Żyminkowski. Warszawa : WSiP, 2013.
Rozdz.: Istota i podstawy marketingu. Badania marketingowe. Kształtowanie produktu. Ustalanie cen. Tworzenie kanałów dystrybucji. Promocja. Planowanie i organizacja marketingu. Prawne aspekty marketingu.

 

wrzesień

 

 

Borowska Grażyna, Frymark Irena: Księgowość i kalkulacja : podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista, technik rachunkowości. T. 1. Warszawa : WSiP, 2013.
Rozdz.: Ogólne zagadnienia rachunkowości. Aktywa. Bilans. Operacje gospodarcze. Konto księgowe. Konta. Księgi rachunkowe. Ewidencja rozrachunków. Obrót materiałowy. Kalkulacja.

 

Borowska Grażyna, Frymark Irena: Księgowość i kalkulacja : podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista, technik rachunkowości. T. 2. Warszawa : WSiP, 2013.
Rozdz.: Produkty pracy i ich sprzedaż. Obrót towarowy. Przychody i koszty finansowe. Straty i zyski. Ewidencja kapitałów i funduszy. Ewidencja księgowania. Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Zryczałtowane formy opodatkowania.

 

Badowska-Kionka Joanna: Język niemiecki zawodowy w branży ekonomicznej. Warszawa : WSiP, 2013.
Książka jest zbiorem tekstów źródłowych o tematyce ekonomicznej, uzupełnionych ćwiczeniami rozwijającymi sprawność pisania i swobodnego wypowiadania się na tematy związane z ekonomią.

 

Rochowski Piotr: Język niemiecki zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej : zeszyt ćwiczeń. Warszawa : WSiP, 2013.
Rozdz.: Zawody i czynności z branży mechanicznej. Podstawowe czynności. Moje miejsce pracy. Narzędzia, urządzenia i materiały. Mój dzień pracy. Aktywne poszukiwanie pracy. Zatrudnienie. Prowadzenie działalności gospodarczej. BHP na stanowisku pracy. Samochód - moja miłość.

 

Ratajczak Maria, Kucz Marlena: Język niemiecki zawodowy w budownictwie : zeszyt ćwiczeń. Warszawa : WSiP, 2013. Rozdz.: Style architektoniczne. Zawody budowlane. Skala. Statyka budowli. Klasyfikacja budynków. Projekty. Roboty budowlane. Maszyny budowlane. Narzędzia budowlane. Bezpieczeństwo na budowie. Plac budowy. Kosztorysy. Grunty. Cement, beton, domieszki, kruszywa. Fundamenty. Stropy. Dachy. Konstrukcje murowane, drewniane. Życiorys i rozmowa kwalifikacyjna.

 

Badowska-Kionka Joanna: Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej : zeszyt ćwiczeń. Warszawa : WSiP, 2013.
Książka jest zbiorem tekstów źródłowych o tematyce ekonomicznej, uzupełnionych ćwiczeniami rozwijającymi sprawność pisania i swobodnego wypowiadania się na tematy związane z ekonomią.

 

Sarna Rafał, Sarna Katarzyna: Język angielski zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej : zeszyt ćwiczeń. Warszawa : WSiP, 2013.
Rozdz.: Zawody i czynności w branży mechanicznej. Podstawowe czynności. Moje miejsce pracy. Narzędzia, urządzenia i materiały. Mój dzień pracy. Aktywne poszukiwanie pracy. Zatrudnienie. Jak otworzyć małą firmę. BHP na stanowisku pracy. Samochód - moja miłość.

 

Dębski D., Dębski P.: Kadry i place : podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista : kwalifikacja A.35.2. Warszawa : WSiP, 2013
Kadry - polityka kadrowa, bhp, prawo pracy, umowy cywilnoprawne, wydajność pracy. Płace - wynagrodzenia, lista płac, ubezpieczenia społeczne, wskaźniki wynagrodzeń, obsługa programu Płatnik.

 

Dębski D., Dębski P.: Planowanie, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość : podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista : kwalifikacja A.35.3. Warszawa : WSiP, 2013
Rozdz.: Planowanie działalności. Istota i przedmiot analizy ekonomicznej. Metody analizy ekonomicznej. Źródła informacji wykorzystywanych w analizie. Wskaźnikowa ocena sytuacji finansowej. Wskaźniki działalność gospodarczej i wykorzystania środków. Sprawozdawczość.

 

Funkcjonowanie przedsiębiorstw : podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista : kwalifikacja A.35.1. T. 1 : Podstawy prawa / Joanna Ablewicz. Warszawa : WSiP, 2013
Rozdz.: Wiadomości wprowadzające z zakresu prawa. Prawo cywilne. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawo gospodarcze i handlowe. Prawo, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Prawo podatkowe. Prawo autorskie, prawa pokrewne i ochrona własności przemysłowej. Ochrona danych osobowych.

 

Funkcjonowanie przedsiębiorstw : podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista : kwalifikacja A.35.1. T. 2 : Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw / Damian Dębski, Paweł Dębski. Warszawa : WSiP, 2013.
Rozdz.: Zadania przedsiębiorców, instytucji finansowych, organów administracji rządowej i samorządowej. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorców. Marketing i strategie marketingowe. Obrót środkami pieniężnymi. Podatki. Gospodarowanie zapasami. Rola programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Borowska Grażyna, Frymark Irena: Inwentaryzacja : podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista, technik rachunkowości : kwalifikacja A.36.2. Warszawa : WSiP, 2013.
Rozdz.: Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja. Ewidencja rozliczania nadwyżek. Ewidencja i rozliczanie niedoborów niezawinionych. Ewidencja niedoborów zawinionych.

 

Nojszewska Ewelina: Wprowadzenie do ekonomii : podręcznik do nauki zawodu branża ekonomiczna. Warszawa WSiP, 2013.
Rozdz.: Zagadnienia wprowadzające. Podstawy mikroekonomii - rynek, producent, konsument. Podstawy makroekonomii gospodarki otwartej - bezrobocie, inflacja, polityka fiskalna, pieniądze, banki, ekonomia międzynarodowa.

 

Maksimowicz-Ajchel Alicja: Zarys statystyki : podręcznik do nauki zawodu branża ekonomiczna. Warszawa : WSiP, 2013.
Statystyka jako nauka. Dane statystyczne. Analiza struktury. Analiza dynamiki. Analiza współzależności cech. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel. Elementy wnioskowania statystycznego.

 

Borowska Grażyna: Sprawozdawczość i analiza finansowa : podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista, technik rachunkowości : kwalifikacja A.36.3. Warszawa : WSiP, 2013.
Rozdz.: Podstawowe sprawozdania finansowe. Bilans. Rachunek zysków i strat. Analiza finansowa.

 

Śliżewska Joanna, Zadrożna Dorota: Organizowanie i monitorowanie dystrybucji : podręcznik do nauki zawodu technik logistyk : kwalifikacja A.30.3. Warszawa : WSiP, 2014.
Rozdz.: Dystrybucja i jej elementy. Kanały dystrybucji. Elementy łańcucha dystrybucji. Systemy informatyczne w procesie dystrybucji.

 

Rożej Anna, Stolarski Jarosław, Śliżewska Joanna: Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych : podręcznik do nauki zawodu technik logistyk : kwalifikacja A.30.2. Warszawa : WSiP, 2014.
Rozdz.: Zapasy w przedsiębiorstwie. Zarządzanie zapasami. Procesy w magazynie. Przechowywanie materiałów. Transportowe czynności magazynowe. Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej. Informatyka w magazynie. Koszty i dokumentacja.

 

Cybulska Daria, Kij Andrzej, Ligaj Magda: Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji : podręcznik do nauki zawodu technik logistyk : kwalifikacja A.30.1. Warszawa : WSiP, 2014.
Rozdz.: Logistyka a produkcja. Organizacja produkcji. Odpady w procesie produkcji - regulacje prawa, rodzaje odpadów, system odprowadzania i neutralizacji odpadów. Informacja w produkcji. Przepływ zasobów. Dokumentacja w procesie produkcyjnym. Infrastruktura techniczna.

 

Dyga Grzegorz, Trawiński Grzegorz: Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych : kwalifikacja M.12.1 : podręcznik do nauki zawodów technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych. Warszawa : WSiP, 2014.
BHP przy urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Instalacje elektryczne samochodów. Podstawy miernictwa. Diagnostyka: źródeł energii, układu rozruchowego i wspomagania rozruchu, sensorów, układu zapłonowego, cyfrowych magistral danych, wskaźników kontrolno-pomiarowych, czujników, instalacji oświetlenia, alarmowej, hybrydowych układów napędowych, sterowników samochodowych. Dokumentacja warsztatowa pojazdu samochodowego.

 

Grzelak Krzysztof, Telega Janusz, Torzewski Janusz: Podstawy konstrukcji maszyn : podręcznik do nauki zawodu technik mechanik, technik pojazdów samochodowych. Warszawa : WSiP, 2013.
Rozdz.: Zasady konstruowania elementów maszyn. Materiały konstrukcyjne i ich właściwości. Połączenia nierozłączne, kształtowe, gwintowe. Elementy podatne. Osie i wały. Łożyska. Przekładnie zębate, cięgnowe. Sprzęgła. Hamulce. Mechanizmy. System CAD.

 

Karczewski Mirosław, Szczęch Leszek, Trawiński Grzegorz: Silniki pojazdów samochodowych : podręcznik do nauki zawodu technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych. Warszawa : WSiP, 2013.
Rozdz.: Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. Paliwa stosowane do zasilania silników. Tworzenie mieszanki palnej i proces spalania. Charakterystyka silników spalinowych. Układ korbowo-tłokowy, rozrządu, zasilania paliwem o zapłonie iskrowym i samoczynnym, zasilania paliwami gazowymi, chłodzenia, smarowania, zasilania powietrzem. Układy wylotowe spalin. Układ zapłonowy, rozruchowy, wspomagania. Napędy alternatywne.

 

Orzełowski Seweryn, Kowalczyk Stanisław: Naprawa pojazdów samochodowych : kwalifikacja M.18.2 : podręcznik do nauki zawodu technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych. Warszawa : WSiP, 2013.
Rozdz.: Zasady eksploatacji i doboru materiałów eksploatacyjnych. Stanowiska i urządzenia do naprawy samochodów. BHP podczas pracy naprawy pojazdów. Lokalizacja uszkodzeń na podstawie badań diagnostycznych. Organizacja napraw. Sposoby napraw. Naprawa zespołów samochodowych. Konserwacja pojazdów samochodowych. Koszty napraw. Ocena jakości wykonania naprawy i ustalenia jej kosztu.

 

Zawora Józef: Montaż maszyn i urządzeń : kwalifikacja M.17.1 : podręcznik do nauki zawodów technik mechanik, mechanik - monter maszyn i urządzeń. Warszawa : WSiP, 2014.
Rozdz.: Wprowadzenie do montażu. Pomiary wielkości geometrycznych. Rodzaje połączeń montażowych. Podstawowe operacje technologiczne montażu. Czynności montażowe. Systemy komputerowe do wspomagania i oceny jakości montażu.

 

Dąbrowski Marian. Kowalczyk Stanisław, Trawiński Grzegorz: Diagnostyka pojazdów samochodowych : kwalifikacja M.18.1 : podręcznik do nauki zawodu technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych. Warszawa : WSiP, 2013.
Rozdz.: Podstawowe wiadomości o badaniach samochodów. Diagnostyka ogólna zespołu napędowego. Diagnostyka silnika, układu zasilania paliwem, układów podwozi, układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy, nadwozia i ramy pojazdu samochodowego. Programy komputerowe do wspomagania diagnozowania.

 

Fundowicz Piotr, Radzimierski Mariusz, Wieczorek Marcin: Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych : podręcznik do nauki zawodu technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych. Warszawa : WSiP, 2013.
Rozdz.: Charakterystyka pojazdów samochodowych. Nadwozia. Mechanizmy układu jezdnego i nośnego. Koła jezdne. Układ napędowy. Układy hamulcowe. Układy kierownicze. Przyczepy i naczepy. Motocykle. Materiały konstrukcyjne. Układy wspomagające pracę kierowcy.

 

Kowalczyk Stanisław: Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych : kwalifikacja M.42.1 : podręcznik do nauki zawodu technik pojazdów samochodowych. Warszawa : WSiP, 2014.
Rozdz.: Organizacja procesu obsługi. Dokumentacja procesu obsługi i naprawy pojazdów. Gospodarka częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi. Zasady recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi. Koszty obsługi pojazdów. Problemy techniczne. Rozwiązania organizacyjne i techniczne.

 

Legutko Stanisław: Obsługa maszyn i urządzeń : kwalifikacja M.17.2 : podręcznik do nauki zawodu technik mechanik, technik - monter maszyn i urządzeń. Warszawa : WSiP, 2013.
Rozdz.: Podstawowe pojęcia z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń oraz jej fizykochemicznych podstaw. Podstawy diagnostyki technicznej. Użytkowanie maszyn i urządzeń. Obsługa maszyn i urządzeń. Technologia remontów, napraw i regeneracji. Niezawodność oraz trwałość maszyn i urządzeń. Zarządzanie eksploatacją. Współzależność między eksploatacją a budową maszyn i urządzeń. Komputerowe wspomaganie eksploatacji.