Czytelnictwo uczniów Zespołu Szkół Zawodowych
im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu

 

 "Czytajmy książki dla upiększenia umysłu

i uszlachetnienia serca."

Tadeusz Kościuszko

 

 2020/2021

wrzesień - paźdzernik

Lp. Klasa Ilość przeczytanych
książek

Ilość książek przypadających
na 1 ucznia

Zajmowane miejsce
1. I TA 9 0,4 XII
2. I TB 0 0,0  
3. I TC 53 1,8 V
4. I TD 27 0,8 IX
5. I TE 31 1,0 VII
6. II TA 3 0,1 XV 
7. II TAP 2 0,1 XV 
8. II TB 0 0,0  
9. II TBP 1 0,0  
10. II TC 8 0,3 XIII
11. II TCP 6 0,4 XII
12. II TD 22 0,8 IX
13. II TDP 0 0,0  
14. II TE 7 0,4 XII
15. II TEP 24 0,9 VIII
16. III TA 18 0,6 X
17. III TB 5 0,2 XIV
18. III TC 64 2,1 III
19. III TD 47 2,0 IV
20. III TE 11 0,5 XI
21. IV TA 31 1,1 VI
22. IV TB 14 0,9 VIII 
23. IV TC 13 0,5  XI
24. IV TD 127 7,5  I
25. IV TE 73 2,6  II
branżowa szkoła I stopnia
1. I A 0 0,0  
2. I B 0 0,0  
3. I C 7 0,2 II
4. II A 0 0,0  
5. II AP 0 0,0  
6. II B 22 0,8
7. II BP 0 0,0  
8. II C 0 0,0  
9. II CP 0 0,0  
10. II DP 0 0,0  
11. III A 0 0,0  
12. III B 0 0,0  
13. III C 0,0