Czytelnictwo uczniów Zespołu Szkół Zawodowych
im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu

 

 "Czytajmy książki dla upiększenia umysłu

i uszlachetnienia serca."

Tadeusz Kościuszko

 

 2020/2021

wrzesień - czerwiec

Lp. Klasa Ilość przeczytanych
książek

Ilość książek przypadających
na 1 ucznia

Zajmowane miejsce
1. I TA 47 2,0 IX
2. I TB 0 0,0  
3. I TC 59 2,0 IX
4. I TD 103 3,2 V
5. I TE 51 1,6 X
6. II TA 34 1,2 XII
7. II TAP 2 0,1 XV
8. II TB 24 0,8  XIII
9. II TBP 1 0,0  
10. II TC 10 0,3 XIV
11. II TCP 13 0,8 XIII
12. II TD 24 0,8 XIII
13. II TDP 0 0,0  
14. II TE 25 1,4 XI
15. II TEP 57 2,2 VII
16. III TA 22 0,8 XIII
17. III TB 22 0,8 XIII
18. III TC 96 3,1 VI
19. III TD 94 3,9 III
20. III TE 28 1,2 XII
21. IV TA 100 3,4 IV
22. IV TB 49 3,1 VI
23. IV TC 51 2,1 VIII
24. IV TD 157 9,2 I
25. IV TE 113 4,0 II
branżowa szkoła I stopnia
1. I A 0 0,0  
2. I B 0 0,0  
3. I C 7 0,2 II
4. II A 0 0,0  
5. II AP 0 0,0  
6. II B 37 1,4
7. II BP 0 0,0  
8. II C 0 0,0  
9. II CP 0 0,0  
10. II DP 0 0,0  
11. III A 0 0,0  
12. III B 0 0,0  
13. III C 0,0