Czytelnictwo uczniów Zespołu Szkół Zawodowych
im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu

 

 

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
który puste życie napełnia światłem,
a puste serca wzruszeniem.”

Kornel Makuszyński

 

wrzesień 2023 / maj 2024

 
  XVI
  XVII
  XIX
   
  XIV
  XXII
  XIX
  XXIII
  XII
  XI
  XXI
  XX
  XV
  XXI
  XVIII
  I
  IV
  XII
  VII
  XXI
  III
  V
  XIV
  VIII
  335 II
  X
  IX
  VI
  IX
  X
  XI
  XI
  VI
  III
  VII
  XII
  VIII
  IV
  VIII
  V
  II
  I